19 marca 2021 r. nastąpiło oficjalne otwarcie placówki. Z uwagi na obowiązujące obostrzenia sanitarne uroczystość otwarcia przedszkola miała charakter kameralny i ograniczona została jedynie do krótkiej wizyty w placówce Wójta Gminy Dwikozy – Pana Marka Łukaszka, Dyrektor Zespołu Administracyjnego Jednostek Oświatowych w Dwikozach – Pani Iwony Korczyńskiej – Sapielak, Skarbnik Gminy Dwikozy – Pani Agaty Kurek i Radnego Gminy Dwikozy – Pana Andrzeja Ferensa. Goście mieli okazję odwiedzić salę przedszkolną, przyjrzeć się wyposażeniu przedszkola i obejrzeć prezentację multimedialną przedstawiającą codzienne funkcjonowanie placówki.

Zarząd Stowarzyszenia Oświatowo – Kulturalnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mściowie i Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Lolek” składają SERDECZNE PODZIEKOWANIA Panu Wójtowi, Pani Dyrektor ZAJO i Pani Skarbnik za prezenty w postaci zabawek które stanowić będą wyposażenie nowo powstałego przedszkola. Dziękujemy również Panu Radnemu za słodką niespodziankę przygotowaną dla dzieci.