W Sandomierzu

PGKiM z wieloletnim planem rozwoju wodociągów i kanalizacji

PGKiM z wieloletnim planem rozwoju wodociągów i kanalizacji

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu opracowało wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2021. Na ostatniej sesji rady miasta został on przyjęty przez sandomierskich radnych.

W planie określono pięć głównych zakresów tematycznych, takich jak: planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych, przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach, przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody i odprowadzania ścieków, nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach oraz sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Przedsiębiorstwo wymieniło szereg zadań i inwestycji, które planuje wykonać. Są to m.in. przebudowa sieci wodociągowej w ul. Żeromskiego; rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej umożliwiająca wykonanie przyłączy; wymiana wodomierzy głównych nadzorowanych radiowo; modernizacja i remont urządzeń wodociągowych i obiketów w Hydroforni Miejskiej oraz Romanówce; czyszczenie nieinstygujących zbiorników na wodę pitną wraz z remontem komory zasuw; przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej pomiędzy ul. Krępianki i ul. Reformacką; remont awaryjnych odcinków sieci kanalizacyjnej; modernizacja składowiska na osad ściekowy; modernizacja kolektora ścieków ze zbiornika buforowego na terenie Oczyszczalni Ścieków; przebudowa sieci kanalizacyjnej i sanitarnej w ul. Zawichojskiej.

Małgorzata Petecka

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W Sandomierzu

Więcej w W Sandomierzu

Dzień Babci i Dziadka w Sandomierzu akcja profilaktyczna

tsa24.com15 stycznia 2021

Wzmocniono ochronę przeciwpowodziową Sandomierza

tsa24.com14 stycznia 2021

Gmina pomaga dotrzeć do punktu szczepień na Covid-19

tsa24.com14 stycznia 2021
diecezja

Finał akcji „Gwiazdka dla Potrzebującego”

tsa24.com14 stycznia 2021

Jak mija drugi tydzień Ferie po Królewsku online ?

tsa24.com14 stycznia 2021

Proste i skuteczne sposoby na bezpieczne ferie

tsa24.com12 stycznia 2021

Powrót uczniów klas I-III do nauczania stacjonarnego

tsa24.com11 stycznia 2021

Prace remontowe w Miejskiej Bibliotece Publicznej

tsa24.com11 stycznia 2021

Dwunastu wykonawców zainteresowanych rozbudową mostu w Sandomierzu

tsa24.com8 stycznia 2021