W Sandomierzu

PGKiM z wieloletnim planem rozwoju wodociągów i kanalizacji

PGKiM z wieloletnim planem rozwoju wodociągów i kanalizacji

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu opracowało wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2021. Na ostatniej sesji rady miasta został on przyjęty przez sandomierskich radnych.

W planie określono pięć głównych zakresów tematycznych, takich jak: planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych, przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach, przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody i odprowadzania ścieków, nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach oraz sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Przedsiębiorstwo wymieniło szereg zadań i inwestycji, które planuje wykonać. Są to m.in. przebudowa sieci wodociągowej w ul. Żeromskiego; rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej umożliwiająca wykonanie przyłączy; wymiana wodomierzy głównych nadzorowanych radiowo; modernizacja i remont urządzeń wodociągowych i obiketów w Hydroforni Miejskiej oraz Romanówce; czyszczenie nieinstygujących zbiorników na wodę pitną wraz z remontem komory zasuw; przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej pomiędzy ul. Krępianki i ul. Reformacką; remont awaryjnych odcinków sieci kanalizacyjnej; modernizacja składowiska na osad ściekowy; modernizacja kolektora ścieków ze zbiornika buforowego na terenie Oczyszczalni Ścieków; przebudowa sieci kanalizacyjnej i sanitarnej w ul. Zawichojskiej.

Małgorzata Petecka

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Sandomierzu

Więcej w W Sandomierzu

Bezpieczeństwo podczas nadchodzącego weekendu

tsa24.com29 października 2021

Szarpanie za mundur i obelgi nie pomogły

tsa24.com29 października 2021

Kursy komunikacji miejskiej 1 listopada

tsa24.com29 października 2021

Wszystkich Świętych – Zmiana organizacji ruchu

tsa24.com29 października 2021

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sandomierzu

tsa24.com27 października 2021

Konkurs na „Najlepszy Produkt Turystyczny” – Głosuj na Sandomierz

tsa24.com27 października 2021

Zbiórka nakrętek dla małej Igi

tsa24.com26 października 2021

Bartuś z Sandomierza świętował pierwsze urodziny

tsa24.com25 października 2021

Wręczono Nagrody Burmistrza Miasta Sandomierza im. A. Patkowskiego „Bonum Publicum”

tsa24.com25 października 2021