W Sandomierzu

PGKiM z wieloletnim planem rozwoju wodociągów i kanalizacji

PGKiM z wieloletnim planem rozwoju wodociągów i kanalizacji

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu opracowało wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2021. Na ostatniej sesji rady miasta został on przyjęty przez sandomierskich radnych.

W planie określono pięć głównych zakresów tematycznych, takich jak: planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych, przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach, przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody i odprowadzania ścieków, nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach oraz sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Przedsiębiorstwo wymieniło szereg zadań i inwestycji, które planuje wykonać. Są to m.in. przebudowa sieci wodociągowej w ul. Żeromskiego; rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej umożliwiająca wykonanie przyłączy; wymiana wodomierzy głównych nadzorowanych radiowo; modernizacja i remont urządzeń wodociągowych i obiketów w Hydroforni Miejskiej oraz Romanówce; czyszczenie nieinstygujących zbiorników na wodę pitną wraz z remontem komory zasuw; przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej pomiędzy ul. Krępianki i ul. Reformacką; remont awaryjnych odcinków sieci kanalizacyjnej; modernizacja składowiska na osad ściekowy; modernizacja kolektora ścieków ze zbiornika buforowego na terenie Oczyszczalni Ścieków; przebudowa sieci kanalizacyjnej i sanitarnej w ul. Zawichojskiej.

Małgorzata Petecka

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Sandomierzu

Więcej w W Sandomierzu

Konkurs plastyczny pn.: „Ruch – kluczem do zdrowia” oraz IX Przegląd Spektakli Profilaktycznych

tsa24.com16 września 2021

I Mokoszyńskie Święto Plonów

tsa24.com13 września 2021

Festiwal Czekolady

tsa24.com13 września 2021

Otwarcie wystawy “Norwid-Rostworowska. Emancypacja kobiet”

tsa24.com7 września 2021

Podpisanie porozumienia przez włodarzy gmin

tsa24.com7 września 2021

Koncert u dominikanów. Kondakion o Nawróconej – Schola Węgajty

tsa24.com7 września 2021

Dwie nowe inwestycje w Szkole Podstawowej nr 4 w Sandomierzu

tsa24.com6 września 2021

Pierwsza edycja Weekendu Krzemienia Pasiastego w Sandomierzu

tsa24.com6 września 2021

Narodowe Czytanie w Widnokręgu

tsa24.com6 września 2021