W Sandomierzu

PGKiM z wieloletnim planem rozwoju wodociągów i kanalizacji

PGKiM z wieloletnim planem rozwoju wodociągów i kanalizacji

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu opracowało wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2021. Na ostatniej sesji rady miasta został on przyjęty przez sandomierskich radnych.

W planie określono pięć głównych zakresów tematycznych, takich jak: planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych, przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach, przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody i odprowadzania ścieków, nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach oraz sposoby finansowania planowanych inwestycji.

Przedsiębiorstwo wymieniło szereg zadań i inwestycji, które planuje wykonać. Są to m.in. przebudowa sieci wodociągowej w ul. Żeromskiego; rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej umożliwiająca wykonanie przyłączy; wymiana wodomierzy głównych nadzorowanych radiowo; modernizacja i remont urządzeń wodociągowych i obiketów w Hydroforni Miejskiej oraz Romanówce; czyszczenie nieinstygujących zbiorników na wodę pitną wraz z remontem komory zasuw; przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej pomiędzy ul. Krępianki i ul. Reformacką; remont awaryjnych odcinków sieci kanalizacyjnej; modernizacja składowiska na osad ściekowy; modernizacja kolektora ścieków ze zbiornika buforowego na terenie Oczyszczalni Ścieków; przebudowa sieci kanalizacyjnej i sanitarnej w ul. Zawichojskiej.

Małgorzata Petecka

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W Sandomierzu

Więcej w W Sandomierzu

Pełna Dobroci Majówka w Sandomierzu- podsumowanie

tsa24.com4 maja 2021

Otwarcie Parku Osiedlowego na ul. Baczyńskiego

tsa24.com4 maja 2021

Brama Opatowska i Podziemna Trasa Turystyczna otwarte

tsa24.com4 maja 2021

HSW prezentuje nowe materiały z badań ZSSW-30 – strzelania z ppk SPIKE

tsa24.com29 kwietnia 2021

Wielkie poruszenie serc na majówkę w Sandomierzu

tsa24.com29 kwietnia 2021

Symboliczne obchody świąt majowych w Sandomierzu

tsa24.com29 kwietnia 2021

Pijany z dożywotnim zakazem, uszkodził 5 zaparkowanych aut

tsa24.com28 kwietnia 2021

Manual dla branży-pierwszy projekt Strategii marki Sandomierza

tsa24.com28 kwietnia 2021

Zmarł ks. Tomasz Kotulski

tsa24.com28 kwietnia 2021