W Sandomierzu

PGKiM zadba zimą o nasze drogi

PGKiM zadba zimą o nasze drogi

Wyłoniono wykonawcę na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Sandomierza w sezonie 2016/2017. Miasto przeznaczy na ten cel blisko 400 tys. zł.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu będzie odpowiedzialne za zimowe utrzymanie dróg gminnych aż do 30 kwietnia przyszłego roku. Swoją pracę spółka wyceniła na 388 141,99 zł.

Oferta PGKiM była jedyną jaka wpłynęła do urzędu miejskiego. Spełniła wszystkie wymogi oraz uzyskała pozytywną liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert.

PGKiM będzie odpowiedzialne za utrzymywanie przejezdności dróg w szczególności skrzyżowań i podjazdów, poprzez posypywanie jezdni materiałami do usuwania śliskości zimowej oraz odśnieżanie. W zakres pełnionych usług wchodzi również zwalczanie i zapobieganie gołoledzi, oblodzeń, zlodowaceń, itp. oraz nadzór nad drogami, całodobowe dyżury i monitorowanie panujących warunków atmosferycznych.

Zaplanowano rozstawienie w mieście 65 szt. skrzyń na mieszankę piaskowo- solną stosowaną do posypywania dróg , które PGKiM będzie regularnie uzupełniało. Przedsiębiorstwo zobowiązało się do przygotowywania tej mieszanki oraz jej magazynowania i zabezpieczenia.

Kinga Kędziora- Palińska

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Sandomierzu

Więcej w W Sandomierzu

Złodzieje pracują też na cmentarzu. Zachowaj czujność !

tsa24.com19 października 2021

43. rocznica wyboru Karola Wojtyły na głowę Stolicy Apostolskiej

tsa24.com18 października 2021

„Żywe obrazy historii” w ramach Odpustu bł. Wincentego Kadłubka

tsa24.com15 października 2021

Wystawa fotografii reportażowej pt. „NURSES ON THE FRONT LINE” otwarta

tsa24.com15 października 2021

Wręczono odznaki „Przyjaciel Osób Niewidomych”

tsa24.com14 października 2021

Spotkanie w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

tsa24.com13 października 2021

Sandomierskie obchody Dnia Edukacji Narodowej

tsa24.com13 października 2021

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022

tsa24.com13 października 2021

Pasowanie pierwszoklasistów na uczniów w szkole podstawowej nr 2

tsa24.com12 października 2021