W Sandomierzu

W Sandomierzu, wycięto drzewa stare, w złym stanie i grożące zawaleniem

W Sandomierzu, wycięto drzewa stare, w złym stanie i grożące zawaleniem

Drzewa w Sandomierzu zaliczają się do starych. Większość z nich jest w bardzo złym stanie fitosanitarnym i grozi wykrotem. Ich stan zdrowotny oraz kondycja wynikają z niewłaściwie prowadzonych zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie ich koron w przeszłości oraz z prowadzonych inwestycji infrastrukturalnych uszkadzających ich korzenie.

W okresie bezlistnym, czyli w terminie od 16.10.2020 r. do 28.02.2021 r. (poza okresem lęgowym ptaków) na działkach należących do Gminy Sandomierz zostało wycięte 21 szt. drzew (opis w tabeli poniżej). Każdego roku, jeden lub dwa razy w sezonie wegetacyjnym i jesienią, gdy można w pełni ocenić stan fitosanitarny drzew oraz określić gatunek patogenicznego grzyba bytującego w ich drewnie po owocnikach pojawiających się na odziomku, pniu lub konarach, dokonywane są komisyjne przeglądy drzewostanu. Uczestniczą w nich osoby, które posiadają wykształcenie kierunkowe (leśnictwo, ogrodnictwo, architektura krajobrazu) oraz przygotowanie zawodowe (studia, kursy, szkolenia) do podejmowania takich aktywności i reprezentują Gminę Sandomierz, Świętokrzyski Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach Delegaturę w Sandomierzu oraz Starostwo Powiatowe w Sandomierzu. W przeglądach drzewostanu uczestniczą także administratorzy poszczególnych obiektów, których jednym z obowiązków jest dbałość o bezpieczeństwo osób przebywających na ich terenie.

Wyniki takich przeglądów są podstawą do podejmowania decyzji w odniesieniu do działań jakie należy zrealizować w obrębie poszczególnych drzew. Najczęściej wyznaczane są kierunki prac pielęgnacyjnych, dodatkowa obserwacja, gdyż celem komisji jest zachowanie jak największej liczby drzew w mieście. Drzewa, które są wyznaczone do poddania zabiegom pielęgnacyjnym obejmującym cięcie sanitarno-pielęgnacyjne oraz założenia wiązań elastycznych lub trwałych, zabezpieczających korony drzew przed rozłamaniem, które mogą być wykonane przez specjalistów w sztuce arborystycznej, są poddawane tym zabiegom w miarę możliwości finansowych. Niestety, bardzo wiele drzew z uwagi na wcześniejsze niewłaściwe zabiegi pielęgnacyjne (np. ogławianie) czy uszkodzenia systemu korzeniowego, nie kwalifikuje się do podjęcia działań w celu ich zachowania. Takie drzewa zgłaszane są do wycięcia i po uzyskaniu stosownej zgody (z WUOZ w Kielcach Delegatury w Sandomierzu oraz Starostwa Powiatowego) są usuwane. Zwykle w ich miejsce, lub w pobliży planowane są nasadzenia zastępcze.

Dbałość o drzewostan i przeprowadzanie zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie terenów zieleni jest obowiązkiem właściciela działek. Zabiegi pielęgnacyjne w obrębie powierzchni zadrzewionych polegają także na wymianie nasadzeń, na wprowadzaniu nowych gatunków, odmian, które urozmaicą poszczególne obszary. Ponadto właściciel działki odpowiada za bezpieczeństwo osób przebywających na jej terenie, więc także stan drzew musi oceniać systematycznie i realnie.

Obecnie w Parku Miejskim trwa rewaloryzacja. Już w br. pojawią się tam nowe rośliny, które na pewno uatrakcyjnią ten obiekt. Mogły się one tam znaleźć, dzięki przygotowaniu dla nich miejsca m.in. poprzez usunięcie części drzew. Drzewa pozostałe w parku, są obecnie pielęgnowane przez arborystów pracujących w koronach drzew. Plany nowych nasadzeń objęły także Park Piszczele i uzyskały akceptację WUOZ w Kielcach Delegatury w Sandomierzu. Tam wzdłuż Alei Szachowej zamiast umierających kasztanowców posadzone zostaną graby pospolite, drzewa szlachetne i polecane do nasadzeń parkowych. Już w br. posadzone zostaną pierwsze egzemplarze. Ponadto w czterech obszarach na terenie Parku Piszczele zaplanowano posadzenie krzewów kwitnących oraz bylin. Jednak te nasadzenia będą realizowane sukcesywnie przez kilka najbliższych lat.

Na terenie działek należących do Gminy Sandomierz w okresie bezlistnym wycięte zostało 21 szt. chorych drzew (ich fotografie znajdują się poniżej), na terenie działek należących do różnych instytucji działających na terenie Sandomierza wycięte zostało 110 szt. drzew, a na terenie prywatnych posesji – 120 szt. najczęściej zdrowych i okazałych drzew. Gmina Sandomierz do 31 grudnia 2021 r. planuje posadzić min. 65 drzew i 58 krzewów. Instytucje, którym wydano zgodę na wycięcie drzew w ramach nasadzeń zastępczych ma działkach będących ich własnością zostały zobowiązane do posadzenia 2 653 szt. drzew i krzewów. Właścicielom działek prywatnych nie zalecono nasadzeń zastępczych (0 szt. roślin).

smart

smart

smart

smart

smart

smart

smart

smart

smart

smart

smart

smart

smart

 

 

 

 

 

Źródło U.M. Sandomierz

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Sandomierzu

Więcej w W Sandomierzu

I Memoriał Franciszka Makowskiego

tsa24.com29 lipca 2021

Wolne Śpiewanie na Dziedzińcu Zamku Królewskiego w Sandomierzu

tsa24.com26 lipca 2021

Profilaktyczna sobota w Sandomierzu

tsa24.com26 lipca 2021

Adam Kołodziej wywalczył srebrny medal w Suwałkach

tsa24.com26 lipca 2021

IV Gala Orderu Rzeki Wisły oraz Festival Dookoła Wody

tsa24.com26 lipca 2021

Uważajcie na oszustów internetowych

tsa24.com23 lipca 2021

Święto sandomierskich policjantów

tsa24.com23 lipca 2021

Zmarł sandomierski rzeźbiarz Szczepan Siudak

tsa24.com22 lipca 2021

XXX Festiwal Muzyka w Sandomierzu

tsa24.com21 lipca 2021