W Sandomierzu

Pieniądze na pomoc społeczną i przeciwdziałanie przemocy

Pieniądze na pomoc społeczną i przeciwdziałanie przemocy

Prawie 350 tysięcy złotych trafi do organizacji pozarządowych na realizowane przez nie zadania z zakresu pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z zakresu przeciwdziałania przemocy. Zarząd Województwa przyjął 6 kwietnia podział pieniędzy zarezerwowanych na ten cel w budżecie województwa.

Na ogłoszony przez Zarząd Województwa w lutym tego roku konkurs ofert związany z dofinansowaniem zadań z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy i alkoholizmowi wpłynęło w sumie 106 ofert od organizacji pozarządowych. Komisja Konkursowa rekomendowała, by najwyższa kwota, 200 tysięcy zł., przeznaczona została na przedsięwzięcia z zakresu pomocy społecznej. W tym między innymi na poprawę – w różnych sferach życia – sprawności fizycznej i intelektualnej osób starszych, a także na aktywizację społeczną osób zagrożonych wykluczeniem, szczególnie osób bezdomnych. Pieniądze te trafią na wsparcie 20 projektów, przygotowanych m.in. przez Fundację Miśka Zdziśka „Błękitny Promyk Nadziei” z Jędrzejowa (dotacja 13,5 tys. zł), Świętokrzyski Klub Amazonki (10 tys. zł), Fundację „Pomocna Dłoń” z Ostrowca Świętokrzyskiego (12 tys. zł) czy Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej (14,5 tys. zł).

Na działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w ramach konkursu Zarząd Województwa przeznaczył kwotę 90 tys. zł. Pieniądze te przeznaczone zostały na dofinansowanie 11 przedsięwzięć związanych ze wsparciem świetlic socjoterapeutycznych i klubów młodzieżowych, na pomoc psychologiczno-terapeutyczną dla osób z problemem alkoholowym przebywających w domach pomocy społecznej oraz na pomoc psychologiczną dla osób uzależnionych i członków ich rodzin. Dotacje w wysokości od 5 do 14,5 tys. zł trafią m.in. do Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”, Caritas Diecezji Kieleckiej, Fundacji „Przyjazny Dom Dziecka” czy Regionalnego Związku Stowarzyszeń i Klubów Abstynenckich.

Z kolei 55 tys. 687 zł to kwota, którą Zarząd Województwa przekaże organizacjom pozarządowym na działania z zakresu przeciwdziałania przemocy, w tym tzw. przemocy rówieśniczej. Pieniądze te przeznaczone są na wsparcie 7 projektów, realizowanych m.in. przez Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie „Przystań” ze Starachowic (dotacja 7 tys. 250 zł), Fundację „Nadzieja Rodzinie” z Chmielnika (6 tys. zł) czy Stowarzyszenie Tradycja i Nowoczesność z Celin (8 tys. zł).

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W Sandomierzu

Więcej w W Sandomierzu

Zasłabnięcie kierowcy osobówki na ul. Żwirki i Wigury

tsa24.com24 lutego 2021

Sandomierz z nowym monitoringiem

tsa24.com23 lutego 2021

Od marca rusza rekrutacja do żłobka miejskiego

tsa24.com23 lutego 2021
ustawa

Uchwała antysmogowa. Niektóre kotły i paliwa , będą niedozwolone

tsa24.com22 lutego 2021

Dzień Języka Ojczystego z sandomierskimi premierami książkowymi

tsa24.com22 lutego 2021

Jest praca. Iwamet rekrutuje.

tsa24.com22 lutego 2021

27 par świętowało Złote Gody w Sandomierzu

tsa24.com19 lutego 2021
Burmistrz janusz Stasiak

Zastępca burmistrza o gospodarce odpadami po wyroku

tsa24.com18 lutego 2021

Szczepienia przeciw meningokokom w Gminie Sandomierz

tsa24.com18 lutego 2021