W powiecie

Podsumowanie 2017 roku w Zawichoście

Podsumowanie 2017 roku w Zawichoście

Początek nowego roku to czas podsumowań ubiegłego roku. Samorząd gminy Zawichost przedstawił inwestycje, które zrealizowano w 2017 roku.

W ubiegłym roku przeprowadzono 5 inwestycji drogowych, wyremontowano drogi: Linów Kolonia – Linów Stary, droga przy ul. Trójcy w Zawichoście, droga w  Chrapanowie, droga w  Dziurowie, we współpracy z Powiatem Sandomierskim położono nowa nawierzchnię na  drodze powiatowej Czyżów Szlachecki – Nowy Garbów  w miejscowościach Pawłów i Wygoda.

zawichost (5)

Bardzo istotną kwestią była  adaptacja i gruntowne remonty  dwu remiz strażackich,  na cele społeczne.

W ramach projektu Wspieramy rodziny w Gminie Zawichost, utworzona została świetlica środowiskowa w Dziurowie z filią w Podszynie. Na potrzeby projektu wyremontowano budynek OSP w Dziurowie,  a także wykonano podjazd i dostosowano łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku OSP w Podszynie. Projekt przewidziany jest na okres 2 lat, wsparciem świetlicy  oferującej szeroki wachlarz działań,  objętych jest ponad 69 dzieci z terenu całej gminy.
Dzięki pozyskaniu środków z budżetu państwa na utworzenia klubu Senior +, wyremontowano i wyposażono budynek remizy OSP w Czyżowie Szlacheckim. W budynku mieścić się będzie klub seniora, którego działalność rozpocznie się na początku styczna 2018r.

Warto podkreślić, iż dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych  w bieżącym roku kapitalne remonty przejdą także remizy w Piotrowicach i  Linowie,   gdzie planowane są do utworzenia  kluby seniora.

Niezwykle ważnym dla dużej części mieszkańców gminy jest budowa nowej studni głębinowej w miejscowości Dziurów. Wykonanie  nowej studni konieczne było ze względu na przekroczenia dopuszczalnych wartości żelaza w wodzie z ujęcia w Wygodzie i jej  warunkowym dopuszczeniem do spożycia do końca 2018r.

Nowa studnia ma głębokość 90m,  a jej wydajność podczas pomiarów wyniosła ponad 800 m. sześć. na dobę. Wykonane badania wody potwierdziły jej dobrą jakość i spełnianie wszystkich parametrów określonych w polskich normach.
Nowa studnia zapewni wodę  dla mieszkańców miejscowości Wyspa, Wygoda, Józefków, Pawłów, Dziurów,   a po podłączeniu do sieci w Czyżowie,  także dla mieszkańców miejscowości Czyżów Szlachecki, Czyżów Plebański, Podszyn, Chrapanów i Dąbie.

Koszt zadania związanego  z odwiertem studni wyniósł  98 523,00 zł. Planowany termin włączenia studni do eksploatacji to druga połowa 2018r.

zawichost (3)

Ważnym dla bezpieczeństwa mieszkańców gminy był zakup średniego samochodu gaśniczego Volvo FL6 dla OSP w Dziurowie. Zakup samochodu był możliwy dzięki współpracy trzech samorządów tj. Województwa Świętokrzyskiego, Powiatu Sandomierskiego i Gminy Zawichost.  Wartość samochodu 108 000zł.

Do mniejszych,  ale niezwykle istotnych dla mieszkańców działań w 2017r. możemy zaliczyć: rozbudowę oświetlenia ulicznego na ul. Polnej w Zawichoście, wymianę pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyspa, uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowościach  Dziurów, Chrapanów, Zawichost (ul. Ostrowiecka), Linów, przebadanie we współpracy z Fundację Ronalda MC Donalda 76 dzieci w wieku do 6 lat pod kierunkiem wczesnego wykrywania nowotworów, wykonanie dokumentacji technicznej odbudowy zniszczonej figury przydrożnej w Zawichoście, utworzenia pracowni ekologiczno – przyrodniczej w ZSiP w Czyżowie Szlacheckim, wykonanie 15 tablic informacyjnych do sołectw, udzielenie wsparcia technicznego i organizacyjnego w budowie placu zabaw w Dąbiu,   Stowarzyszeniu „Wspólne Dąbie”,  w wyniku czego powstało` miejsce wypoczynku dla dzieci i osób dorosłych, przebudowa budynku na ujęciu wody w Wygodzie ( wymiana pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie), wymiana pieca centralnego ogrzewania w kotłowni miejskiej, remont pomieszczeń i odnowienie korytarzy w budynku Urzędu.

Wartym podkreślenia  jest fakt,  iż Gmina Zawichost znalazła się wśród  siedmiu gmin i miast , które uzyskały dofinansowanie na przebudowę i modernizację targowisk z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Gmina Zawichost złożyła w październiku niezwykle istotny dla mieszkańców  wniosek związany z rewitalizacją miasta Zawichost. Wniosek został złożony  w ramach  Osi Priorytetowej 6 – „Rozwój miast” działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu przewidziany jest na lata 2018 – 2020 i obejmuje  następujące działania: przebudowa i rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Zawichoście ( min. adaptacja pomieszczeń na  piętrze na potrzeby prowadzenia rehabilitacji, budowa windy zewnętrznej, dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych), remont budynku OSP wraz z przebudową placu przy budynku, ogrodzenie szkoły, budowa parkingu oraz  kortu tenisowego, przebudowa muru oporowego na ul. Św. Leonarda, wykonanie ścieżki pieszo –  rowerowej wraz z infrastrukturą  na ul. Głębokiej, kompleksowa przebudowa ulicy Św. Leonarda, Szkolnej oraz Zielnej.

Gmina złożyła również wniosek w ramach działania – Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnychRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 – PROJEKTY PARASOLOWE  oraz dysponując dokumentacją techniczną przygotowana jest  w 2018r. do złożenia wniosku o dofinansowanie budowy  budynku wielofunkcyjnego (scena, szatnie, łazienki i pomieszczenia gospodarcze) na stadionie w Zawichoście.

W kwestiach społecznych należy dodać,  iż ramach współpracy z Bankiem Żywności  i  Stowarzyszeniem Spełnić marzenia,  pozyskano w 2017 roku 25 ton żywności w 17 asortymentach, obejmując wsparciem 779 osób.

Ponadto Stowarzyszenie Spełnić marzenia  we współpracy z Gminą utworzyło Klub Integracji Społecznej, który mieści się w budynku Urzędu. W ramach projektu pomieszczenie na parterze Urzędu zostało wyremontowane i dostosowane do potrzeb Klubu. KIS wsparciem o charakterze integracji społecznej i zawodowej objął 10 osób, które to osoby po cyklu szkoleń i spotkań skierowane zostały na 10 miesięczne staże zawodowe. Klub będzie kontynuował swą działalność i obejmie pomocą kolejne 15 osób.

zawichost (7)

Źródło: UG Zawichost

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W powiecie

Więcej w W powiecie

Bezpieczeństwo podczas nadchodzącego weekendu

tsa24.com29 października 2021

Szarpanie za mundur i obelgi nie pomogły

tsa24.com29 października 2021

Wszystkich Świętych – Zmiana organizacji ruchu

tsa24.com29 października 2021

Koprzywnickie Bziuki- na Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego

tsa24.com26 października 2021

Dniówka w sadzie Wójta Gminy Samborzec odpracowana

tsa24.com26 października 2021

Zbiórka nakrętek dla małej Igi

tsa24.com26 października 2021

II miejsce dla KGW Klimontowianki za potrawę z gęsiny

tsa24.com22 października 2021

Bartuś Przychodzki zebrał kwotę na najdroższy lek świata !

tsa24.com21 października 2021

Złodzieje pracują też na cmentarzu. Zachowaj czujność !

tsa24.com19 października 2021