W Sandomierzu

Podziemna Trasa Turystyczna w rękach miasta?

Podziemna Trasa Turystyczna w rękach miasta?

Jest prawomocny wyrok, Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze w Sandomierzu ma przekazać miastu Podziemną Trasę Turystyczną.

28 września 2016. w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu zapadł wyrok pierwszej instancji , w wyniku którego Sąd nakazał zwrot Podziemnej Trasy Turystycznej na rzecz Gminy Sandomierz. PTTK odwołało się od wyroku sądu pierwszej instancji. W dniu wczorajszym, 30 marca w wydziale cywilnym odwoławczym Sądu Okręgowego w Kielcach zapadła decyzja o oddaleniu apelacji.

-Wyrok jest prawomocny, co oznacza, że Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Sandomierzu jest zobowiązany wykonać orzeczenie sądu i oddać w ręce miasta Podziemną Trasę Turystyczną- powiedziała Monika Gądek-Tamborska, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Kielcach.

Oddział PTTK w Sandomierzu od kilku lat nie chce opuścić obiektu mimo, że umowa o dzierżawę wygasła w grudniu 2012 r. Poprzedni burmistrz miasta Jerzy Borowski nie przedłużył umowy na administrowanie Podziemną Trasą Turystyczną oraz Bramą Opatowską przez PTTK. Miasto wystąpiło na drogę sądową. Procedura trwała dość długo, a od 2013 r. równolegle toczy się kilkanaście różnych procesów sądowych w tej kwestii. Prowadzone są zarówno z powództwa PTTK jak i Gminy Sandomierz, np. o bezumowne korzystanie z obiektu. Od 4 lat PTTK korzysta z Podziemnej Trasy Turystycznej wypłacając jedynie opłatę czynszową za dzierżawę. Podobna walka toczyła się wokół przekazania miastu przez PTTK Bramy Opatowskiej, nie obyło się bez problemów. PTTK nie chciało dobrowolnie opuścić obiektu. Komornik wiosną 2016 r. wyegzekwował przekazanie zabytku na rzecz miasta. Decyzją burmistrza Bramą Opatowską administruje Sandomierskie Centrum Kultury.

– Czekamy na wydanie przez sąd orzeczenia z klauzulą natychmiastowej wykonalności, równolegle jesteśmy w kontakcie z komornikiem, bo nie przypuszczamy, aby PTTK dobrowolnie odda Podziemną Trasę Turystyczną. Mamy niemiłe doświadczenia związane z przejęciem Bramy Opatowskiej. Wydanie obiektu będzie musiało nastąpić po 24 godzinach. Równolegle pracujemy nad tym, aby przygotować odpowiednią dokumentację i móc jak najszybciej udostępnić zabytek zwiedzającym. Jesteśmy przygotowani na przejęcie obiektu – powiedziała Katarzyna Zioło, Asystent Burmistrza Sandomierza.

Po przejęciu przez miasto Bramy Opatowskiej wykonanie dokumentacji, spełnienie wymogów BHP oraz dostosowanie ochrony przeciwpożarowej trwało blisko 3 tygodnie. Urzędnicy chcą, by Podziemna Trasa Turystyczna została jak najszybciej udostępniona turystom. Podziemną Trasa Turystyczną podobnie jak Bramą Opatowską będzie administrowało Sandomierskie Centrum Kultury.

Sandomierskie podziemia to jedna z głównych atrakcji turystycznych miasta. XIV- wieczne piwnice, w których kiedyś sandomierscy kupcy składowali swoje towary co roku odwiedza tysiące turystów. Trasa prowadzi pod ośmioma kamienicami. Najgłębsze wyrobiska sięgają 12 m pod płytę Rynku. Lochy kryją w sobie wiele tajemnic. Tego miejsca dotyczy także sandomierska legenda o Halinie Krępiance .

1

Więcej informacji tutaj: https://tsa24.com/czy-pttk-odda-miastu-podziemna-trase-turystyczna/

G. Poniedzielski

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Więcej w W Sandomierzu

Kolejny “Domek – Hotel dla Owadów” w Parku Piszczele

tsa24.com6 maja 2021

Tydzień Bibliotek w Sandomierzu

tsa24.com6 maja 2021

Jubileusz stulecia Muzeum Okręgowego w Sandomierzu

tsa24.com5 maja 2021

Pełna Dobroci Majówka w Sandomierzu- podsumowanie

tsa24.com4 maja 2021

Otwarcie Parku Osiedlowego na ul. Baczyńskiego

tsa24.com4 maja 2021

Brama Opatowska i Podziemna Trasa Turystyczna otwarte

tsa24.com4 maja 2021

HSW prezentuje nowe materiały z badań ZSSW-30 – strzelania z ppk SPIKE

tsa24.com29 kwietnia 2021

Wielkie poruszenie serc na majówkę w Sandomierzu

tsa24.com29 kwietnia 2021

Symboliczne obchody świąt majowych w Sandomierzu

tsa24.com29 kwietnia 2021