W powiecie

Pomogli ponad 700 bezrobotnym

Pomogli ponad 700 bezrobotnym

Ponad 700 osób bezrobotnych z terenów wiejskich zostało objętych wsparciem zgodnie z założeniami pierwszego w województwie świętokrzyskim programu regionalnego, finansowanego ze środków Funduszu Pracy. Wojewódzki Urząd Pracy zakończył właśnie jego realizację.

Jak informuje Paweł Lulek, kierownik Zespołu ds. Komunikacji, Promocji Urzędu oraz Współpracy z Partnerami Rynku Pracy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, dzięki nowym możliwościom, jakie przyniosła nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, opracowano założenia programu reagującego na jeden z najistotniejszych problemów świętokrzyskiego rynku pracy – wysokie bezrobocie na obszarach wiejskich.

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach podjął współpracę z sześcioma powiatowymi pośredniakami, na terenie których bezrobocie na wsi jest najbardziej nasilone.  – Program realizowany przez powiatowe urzędy pracy w: Kielcach, Opatowie, Staszowie, Kazimierzy Wielkiej, Busku-Zdroju oraz Włoszczowie wygenerował 71% efektywności zatrudnieniowej, przekraczając tym samym wymagany wskaźnik o ponad 10 punktów procentowych – zaznacza Paweł Lulek.

Urzędy pracy wykorzystały rozmaite narzędzia aktywizacji zawodowej, z których skorzystało łącznie 752 niezatrudnionych z terenów wiejskich. Większość z nich, bo aż 406 osób skierowano na staże. Blisko setka bezrobotnych podjęła zatrudnienie subsydiowane. Taka sama ilość niepracujących skorzystała ze szkoleń zawodowych. Sporą grupę (80 osób) stanowiły osoby, które zdecydowały się rozpocząć działalność gospodarczą przy wsparciu ze strony urzędów pracy, jakim były jednorazowe dotacje. Zyskali też świętokrzyscy przedsiębiorcy. – 62 pracodawcom zrefundowano koszty doposażenia stanowisk pracy, w zamian za zatrudnienie na nich tyleż samo osób bezrobotnych na co najmniej 2 lata – podkreśla Paweł Lulek.

Obecnie Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach realizuje kolejny program regionalny, ukierunkowany na przeciwdziałanie bezrobociu osób po pięćdziesiątce. – Wsparcie otrzyma co najmniej 410 bezrobotnych mieszkańców powiatu skarżyskiego, starachowickiego, ostrowieckiego i miasta Kielce, gdzie bezrobocie osób w wieku 50 plus jest największe – nadmienia kierownik Zespołu ds. Komunikacji, Promocji Urzędu oraz Współpracy z Partnerami Rynku Pracy WUP.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w W powiecie

Bezpieczeństwo podczas nadchodzącego weekendu

tsa24.com29 października 2021

Szarpanie za mundur i obelgi nie pomogły

tsa24.com29 października 2021

Wszystkich Świętych – Zmiana organizacji ruchu

tsa24.com29 października 2021

Koprzywnickie Bziuki- na Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego

tsa24.com26 października 2021

Dniówka w sadzie Wójta Gminy Samborzec odpracowana

tsa24.com26 października 2021

Zbiórka nakrętek dla małej Igi

tsa24.com26 października 2021

II miejsce dla KGW Klimontowianki za potrawę z gęsiny

tsa24.com22 października 2021

Bartuś Przychodzki zebrał kwotę na najdroższy lek świata !

tsa24.com21 października 2021

Złodzieje pracują też na cmentarzu. Zachowaj czujność !

tsa24.com19 października 2021