Rozrywka

Prace i zagospodarowanie w Parku Miejskim w Sandomierzu

Prace i zagospodarowanie w Parku Miejskim w Sandomierzu

Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Sandomierzu – etap II”

1. Wykaz głównych robót budowlanych i pozostałych elementów objętych zadaniem:

1) Prace rozbiórkowe istniejących chodników o nawierzchni z kostki betonowej oraz o nawierzchni bitumiczno-asfaltowej.

2) Roboty nawierzchniowe w zakresie wykonania ciągów pieszych oraz schodów z płyt chodnikowych betonowych, kostki betonowej oraz kostki granitowej.

3) Dostawa i montaż urządzeń małej architektury (ławki, kosze leżaki, stojaki na rowery, ławy betonowe „Gwiazdy“).

4) Roboty instalacyjne w zakresie wykonania oświetlenia i monitoringu.

5) Zagospodarowanie terenu zielenią w zakresie nasadzenia drzew i założenia trawnika oraz nasadzenie na skarpie wzdłuż ul. Mickiewicza wraz z ułożeniem geowłókniny gatunków roślin zimozielonych.

6) Usunięcie gniazd ptaków takich jak: kawki, wrony, kruki, gawrony, sroki itp. wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego wszelkich zgód, opinii lub decyzji na przeprowadzenie niniejszych prac.

Najkorzystniejsza oferta złożona przez:

PHU Gawilk Paweł Gawlik, ul. Gospodarcza 24/2, 32-600 Oświęcim

Kwota brutto podana w ofercie: 3 287 536,71 zł. Termin realizacji od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2021 r.

Dofinansowanie – 2 228 620,00 zł w tym:

– Budżet Państwa – 298 020,00 zł,

EFRR – 1 930 600,00

Wkład własny – 1 058 916,71

 

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Rozrywka

Więcej w Rozrywka

Powitanie Nowego Roku 2021 na Rynku w Sandomierzu

tsa24.com18 listopada 2020

Zaduszki Jazzowe 2020 – zaktualizowane terminy koncertów

tsa24.com18 listopada 2020

Kulisy z nagrania serialu Ojciec Mateusz w Sulisławicach

tsa24.com27 października 2020

Bohater z Sandomierza.

tsa24.com20 października 2020

Sandomierska katastrofa śmieciowa.

tsa24.com12 października 2020

II Jarski Bieg Na Zdrowie

tsa24.com5 października 2020

30 września – Dzień Chłopaka

tsa24.com30 września 2020

“Świętokrzyskie kocha Sport”

tsa24.com21 września 2020

Rekordowa liczba zawodników na “Otwartym Turnieju Piłki Nożnej “

tsa24.com17 września 2020