W Sandomierzu

Prace remontowe w Miejskiej Bibliotece Publicznej

Prace remontowe w Miejskiej Bibliotece Publicznej

W dniu 10 grudnia 2020r. została zawarta umowa o wykonanie robót budowlanych dotyczących realizacji przedsięwzięcia pn.” Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem” Zadanie realizowane jest w ramach Projektu RPSW.06.05.00-26-0008/16 pn. „Rewitalizacja Sandomierza– miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi VI „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Realizacja zadania obejmuje przebudowę dotychczasowego budynku biblioteki oraz nadbudowę większego budynku biblioteki dachem czterospadowym, celem zwiększenia powierzchni użytkowej pomieszczeń biblioteki oraz przystosowania jej do nowoczesnych standardów i wymagań, w tym wprowadzenie nowoczesnej ochrony zbiorów. Po przebudowie i nadbudowie powstaną dodatkowe pomieszczenia, m.in. czytelnie, wypożyczalnie, pokoje administracji, serwerownia, pomieszczenia zbiorów specjalnych, sala zebrań i zaplecze higieniczno-sanitarne, co umożliwi wzrost liczby osób korzystających z zasobów biblioteki. W zakres zadania wchodzi ponadto: – wymiana wszystkich instalacji wewnętrznych w budynku, – wykonanie nowego przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji deszczowej, – dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez montaż dźwigu osobowego, – zagospodarowanie terenu (nowe ogrodzenie oraz wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej na placu przy bibliotece, mała architektura, zieleń), – dostawa i montaż wyposażenia budynku biblioteki, obejmującego meble i sprzęt komputerowy. Wartość robót budowlanych zgodnie z zawartą w dniu 10.12.2020r. umową o roboty budowlane wynosi: 4 599 070,93 zł, w tym: dofinansowane ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa wynosi 68%. Zgodnie z umową o roboty budowlane termin zakończenia realizacji zadania to 31 październik 2021 r.

 

 

 

 

Źródło U.M. Sandomierz

 

Zobacz Komentarze (1)

1 Komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Sandomierzu

Więcej w W Sandomierzu

Wolne Śpiewanie na Dziedzińcu Zamku Królewskiego w Sandomierzu

tsa24.com26 lipca 2021

Profilaktyczna sobota w Sandomierzu

tsa24.com26 lipca 2021

Adam Kołodziej wywalczył srebrny medal w Suwałkach

tsa24.com26 lipca 2021

IV Gala Orderu Rzeki Wisły oraz Festival Dookoła Wody

tsa24.com26 lipca 2021

Uważajcie na oszustów internetowych

tsa24.com23 lipca 2021

Święto sandomierskich policjantów

tsa24.com23 lipca 2021

Zmarł sandomierski rzeźbiarz Szczepan Siudak

tsa24.com22 lipca 2021

XXX Festiwal Muzyka w Sandomierzu

tsa24.com21 lipca 2021

Nowe atrakcje Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu

tsa24.com20 lipca 2021