W Sandomierzu

Prace remontowe w Miejskiej Bibliotece Publicznej

Prace remontowe w Miejskiej Bibliotece Publicznej

W dniu 10 grudnia 2020r. została zawarta umowa o wykonanie robót budowlanych dotyczących realizacji przedsięwzięcia pn.” Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem” Zadanie realizowane jest w ramach Projektu RPSW.06.05.00-26-0008/16 pn. „Rewitalizacja Sandomierza– miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi VI „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Realizacja zadania obejmuje przebudowę dotychczasowego budynku biblioteki oraz nadbudowę większego budynku biblioteki dachem czterospadowym, celem zwiększenia powierzchni użytkowej pomieszczeń biblioteki oraz przystosowania jej do nowoczesnych standardów i wymagań, w tym wprowadzenie nowoczesnej ochrony zbiorów. Po przebudowie i nadbudowie powstaną dodatkowe pomieszczenia, m.in. czytelnie, wypożyczalnie, pokoje administracji, serwerownia, pomieszczenia zbiorów specjalnych, sala zebrań i zaplecze higieniczno-sanitarne, co umożliwi wzrost liczby osób korzystających z zasobów biblioteki. W zakres zadania wchodzi ponadto: – wymiana wszystkich instalacji wewnętrznych w budynku, – wykonanie nowego przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji deszczowej, – dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez montaż dźwigu osobowego, – zagospodarowanie terenu (nowe ogrodzenie oraz wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej na placu przy bibliotece, mała architektura, zieleń), – dostawa i montaż wyposażenia budynku biblioteki, obejmującego meble i sprzęt komputerowy. Wartość robót budowlanych zgodnie z zawartą w dniu 10.12.2020r. umową o roboty budowlane wynosi: 4 599 070,93 zł, w tym: dofinansowane ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa wynosi 68%. Zgodnie z umową o roboty budowlane termin zakończenia realizacji zadania to 31 październik 2021 r.

 

 

 

 

Źródło U.M. Sandomierz

 

Zobacz Komentarze (1)

1 Komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Sandomierzu

Więcej w W Sandomierzu

Bezpieczeństwo podczas nadchodzącego weekendu

tsa24.com29 października 2021

Szarpanie za mundur i obelgi nie pomogły

tsa24.com29 października 2021

Kursy komunikacji miejskiej 1 listopada

tsa24.com29 października 2021

Wszystkich Świętych – Zmiana organizacji ruchu

tsa24.com29 października 2021

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sandomierzu

tsa24.com27 października 2021

Konkurs na „Najlepszy Produkt Turystyczny” – Głosuj na Sandomierz

tsa24.com27 października 2021

Zbiórka nakrętek dla małej Igi

tsa24.com26 października 2021

Bartuś z Sandomierza świętował pierwsze urodziny

tsa24.com25 października 2021

Wręczono Nagrody Burmistrza Miasta Sandomierza im. A. Patkowskiego „Bonum Publicum”

tsa24.com25 października 2021