W Sandomierzu

Prace remontowe w Miejskiej Bibliotece Publicznej

Prace remontowe w Miejskiej Bibliotece Publicznej

W dniu 10 grudnia 2020r. została zawarta umowa o wykonanie robót budowlanych dotyczących realizacji przedsięwzięcia pn.” Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem” Zadanie realizowane jest w ramach Projektu RPSW.06.05.00-26-0008/16 pn. „Rewitalizacja Sandomierza– miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi VI „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Realizacja zadania obejmuje przebudowę dotychczasowego budynku biblioteki oraz nadbudowę większego budynku biblioteki dachem czterospadowym, celem zwiększenia powierzchni użytkowej pomieszczeń biblioteki oraz przystosowania jej do nowoczesnych standardów i wymagań, w tym wprowadzenie nowoczesnej ochrony zbiorów. Po przebudowie i nadbudowie powstaną dodatkowe pomieszczenia, m.in. czytelnie, wypożyczalnie, pokoje administracji, serwerownia, pomieszczenia zbiorów specjalnych, sala zebrań i zaplecze higieniczno-sanitarne, co umożliwi wzrost liczby osób korzystających z zasobów biblioteki. W zakres zadania wchodzi ponadto: – wymiana wszystkich instalacji wewnętrznych w budynku, – wykonanie nowego przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji deszczowej, – dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez montaż dźwigu osobowego, – zagospodarowanie terenu (nowe ogrodzenie oraz wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej na placu przy bibliotece, mała architektura, zieleń), – dostawa i montaż wyposażenia budynku biblioteki, obejmującego meble i sprzęt komputerowy. Wartość robót budowlanych zgodnie z zawartą w dniu 10.12.2020r. umową o roboty budowlane wynosi: 4 599 070,93 zł, w tym: dofinansowane ze środków Unii Europejskiej i Budżetu Państwa wynosi 68%. Zgodnie z umową o roboty budowlane termin zakończenia realizacji zadania to 31 październik 2021 r.

 

 

 

 

Źródło U.M. Sandomierz

 

Zobacz Komentarze (1)

1 Komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W Sandomierzu

Więcej w W Sandomierzu

Dzień Babci i Dziadka w Sandomierzu akcja profilaktyczna

tsa24.com15 stycznia 2021

Wzmocniono ochronę przeciwpowodziową Sandomierza

tsa24.com14 stycznia 2021

Gmina pomaga dotrzeć do punktu szczepień na Covid-19

tsa24.com14 stycznia 2021
diecezja

Finał akcji „Gwiazdka dla Potrzebującego”

tsa24.com14 stycznia 2021

Jak mija drugi tydzień Ferie po Królewsku online ?

tsa24.com14 stycznia 2021

Proste i skuteczne sposoby na bezpieczne ferie

tsa24.com12 stycznia 2021

Powrót uczniów klas I-III do nauczania stacjonarnego

tsa24.com11 stycznia 2021

Dwunastu wykonawców zainteresowanych rozbudową mostu w Sandomierzu

tsa24.com8 stycznia 2021

Zmiana siedziby Miejskiej Biblioteki w Sandomierzu

tsa24.com8 stycznia 2021