wydarzenia

Projekt “Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości”

Projekt “Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości”

Firma AMD Group z Kielc realizuje projekt wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą pn. “Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości”. Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do mieszkańców województwa świętokrzyskiego, którzy ukończyli 30 rok życia, planują własną działalność gospodarczą, są zarejestrowani jako Osoby Bezrobotne w Urzędzie Pracy (I i II profil pomocy) oraz chcą skorzystać z naszego wsparcia w postaci:

– jednorazowej bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie 22.000 zł/osobę,

– szkoleń i doradztwa dotyczącego zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,

– wsparcia pomostowego w wysokości 1.700,00 zł przez pierwsze 6 miesięcy po otwarciu działalności,

– wsparcia pomostowego doradczego – biznesowego i prawnego przez pierwszy rok działalności firmy.

Wszystkie wyżej wymienione formy wsparcia są bezpłatne.

W projekcie przewidzianych jest łącznie 60 miejsc dla:

– osób odchodzących z rolnictwa,

– osób niepełnosprawnych,

– osób długotrwale bezrobotnych,

– kobiet – rezerwacja 30% miejsc.

Spośród 60 uczestników projektu, który wezmą udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym przygotowującym do założenie działalności gospodarczej niezależna komisja wyłoni 44 osoby, które przedstawiły najlepsze biznes plany i przyzna im wsparcie finansowe i doradcze.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie www.amd-group.pl i w Biurze Projektu: ul. IX Wieków Kielc 8/6, 25-516 Kielce. Szczegółowe informacje można uzyskać także pod numerem telefonu: 609-049-578, 882-063-033 lub 882-117-695.

Rekrutacja trwać będzie od 11 lipca 2016 r. do 22 lipca 2016 r.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś 10 Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
Źródło: UM Sandomierz

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Więcej w wydarzenia

Fotorelacja i wyniki  III Leśnego Charytatywnego Festiwalu Sportu

tsa24.com28 września 2020

Wieniec Gminy Łoniów wyróżniony na Dożynkach Prezydenckich w Warszawie

tsa24.com28 września 2020

„Zdalna Szkoła+” w Gminie Dwikozy – laptopy trafiły do szkół

tsa24.com28 września 2020

„Kuchnia świętokrzyska czaruje”- KGW z Klimontowa ze sporym sukcesem

tsa24.com28 września 2020

Spektakl teatralny pt. „Kowboje”

tsa24.com28 września 2020

Pamięci zastrzelonych górników

tsa24.com25 września 2020

Amazonki promowały profilaktykę raka piersi

tsa24.com25 września 2020

Zawichojska Strażnica OSP doczeka się remontu

tsa24.com25 września 2020

Spotkanie dzielnicowych z uczniami Szkoły w Goźlicach

tsa24.com25 września 2020