wydarzenia

Projekt „Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości”

Projekt „Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości”

Firma AMD Group z Kielc realizuje projekt wsparcia dla osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą pn. „Świętokrzyska Akademia Przedsiębiorczości”. Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do mieszkańców województwa świętokrzyskiego, którzy ukończyli 30 rok życia, planują własną działalność gospodarczą, są zarejestrowani jako Osoby Bezrobotne w Urzędzie Pracy (I i II profil pomocy) oraz chcą skorzystać z naszego wsparcia w postaci:

– jednorazowej bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie 22.000 zł/osobę,

– szkoleń i doradztwa dotyczącego zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,

– wsparcia pomostowego w wysokości 1.700,00 zł przez pierwsze 6 miesięcy po otwarciu działalności,

– wsparcia pomostowego doradczego – biznesowego i prawnego przez pierwszy rok działalności firmy.

Wszystkie wyżej wymienione formy wsparcia są bezpłatne.

W projekcie przewidzianych jest łącznie 60 miejsc dla:

– osób odchodzących z rolnictwa,

– osób niepełnosprawnych,

– osób długotrwale bezrobotnych,

– kobiet – rezerwacja 30% miejsc.

Spośród 60 uczestników projektu, który wezmą udział we wsparciu szkoleniowo-doradczym przygotowującym do założenie działalności gospodarczej niezależna komisja wyłoni 44 osoby, które przedstawiły najlepsze biznes plany i przyzna im wsparcie finansowe i doradcze.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie kwestionariusza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie www.amd-group.pl i w Biurze Projektu: ul. IX Wieków Kielc 8/6, 25-516 Kielce. Szczegółowe informacje można uzyskać także pod numerem telefonu: 609-049-578, 882-063-033 lub 882-117-695.

Rekrutacja trwać będzie od 11 lipca 2016 r. do 22 lipca 2016 r.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś 10 Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.
Źródło: UM Sandomierz

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w wydarzenia

Bezpieczeństwo podczas nadchodzącego weekendu

tsa24.com29 października 2021

Szarpanie za mundur i obelgi nie pomogły

tsa24.com29 października 2021

Kursy komunikacji miejskiej 1 listopada

tsa24.com29 października 2021

Wszystkich Świętych – Zmiana organizacji ruchu

tsa24.com29 października 2021

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sandomierzu

tsa24.com27 października 2021

Konkurs na „Najlepszy Produkt Turystyczny” – Głosuj na Sandomierz

tsa24.com27 października 2021

Koprzywnickie Bziuki- na Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego

tsa24.com26 października 2021

Dniówka w sadzie Wójta Gminy Samborzec odpracowana

tsa24.com26 października 2021

Zbiórka nakrętek dla małej Igi

tsa24.com26 października 2021