W Sandomierzu

Projekty Budżetu Obywatelskiego w Sandomierzu

Projekty Budżetu Obywatelskiego w Sandomierzu

„CrosSan Mini”, „Od Sandomierza do NBA” i „Mobilne Miasteczko Ruchu Drogowego” to zaledwie część projektów, które zostaną zrealizowane w tym roku w ramach Budżetu Obywatelskiego w Sandomierzu.

Budżet Obywatelski jest formą konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu miasta na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań mieszczące się w kompetencjach gminy. To środki pieniężne wyodrębniane w ramach budżetu Miasta Sandomierza przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych wybranych przez mieszkańców Sandomierza.

Inicjatywą obywatelską może być, w szczególności projekt zadania, takiego jak np.budowa, modernizacja, przebudowa lub rozbudowa elementu infrastruktury miejskiej,działanie mające na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców czy wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.

W 2016 roku w ramach budżetu obywatelskiego wpłynęło 8 wniosków, 1 nie spełnił wymogów formalnych. 1 wniosek nie spełnił wymogów merytorycznych. W wyniku głosowania do realizacji w 2017 roku przyjęto 6 projektów, które zostały przekazane do wydziałów i jednostek Urzędu Miejskiego zgodnie z ich kompetencjami:

„Mobilne Miasteczko Ruchu Drogowego” w Szkole Podstawowej nr 3 w Sandomierzu, ul. Flisaków 30. Zakup mobilnego miasteczka ruchu drogowego pozwoli stworzyć w miarę rzeczywiste sytuacje z jakimi rowerzyści i piesi mają do czynienia na co dzień w ruchu drogowym i pieszym. Elementy obiektu to znaki drogowe, sygnalizatory świetlne, maty gumowe imitujące jezdnie z oznakowaniem poziomym, ronda itp. Projekt został przekazany do Centrum Usług Wspólnych.Szacunkowy koszt zadania: 49.137,18 zł. Projekt otrzymał 275 głosów.

„Budowa oświetlenia napowietrznego ogródków działkowych ROD im. T. Kościuszki w Sandomierzu”. Gmina Miejska przekaże środki finansowe w formie dotacji celowej na potrzeby realizacji zadania. Inwestycja realizowana będzie bezpośrednio przez Rodzinny Ogród Działkowy im T. Kościuszki. Przekazanie środków finansowych zaplanowano na kwiecień bieżącego roku.
Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa na terenie ROD im. T. Kościuszki oraz zabudowę oświetlenia polegającą na ustawieniu słupów typu ZN 10/200, montaż na słupach układów sterowania oświetleniem, montaż opraw oświetleniowych oraz halogeny oświetleniowe 150 W.
Szacunkowy koszt zadania: 22.200,00 zł. Projekt otrzymał 133 głosy.

„Zachować tradycję – Dożynkowy Festyn Rodzinny w Nadbrzeziu”. Projekt zostanie przekazany z Referatu Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki do Sandomierskiego Centrum Kultury. Zadanie polega na zorganizowaniu „Rodzinnego Festynu Dożynkowego” dla mieszkańców Sandomierza w Nadbrzeziu 15 sierpnia 2017 roku (wtorek) lub 19 sierpnia 2017 roku (sobota). Szacunkowy koszt zadania: 22.647,00 zł. Projekt otrzymał 93 głosy.

„Jasno, czysto i bezpiecznie. Zagospodarowanie terenu przy ulicy Schinzla obok szpitala”. Zadanie polega na wybudowaniu oświetlenia ulicznego, miejsc postojowych, chodników do placu zabaw oraz utwardzeniu drogi do ulicy Schinzla. Projekt został przekazany do Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego. Aktualnie trwa procedura wyboru Biura Projektów w oparciu o przygotowany uprzednio opis przedmiotu zamówienia. Zakończenie prac projektowych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę zaplanowano na przełom lipca i sierpnia br. Na przełomie sierpnia i września planuje się rozpocząć roboty budowlane i zakończyć je do końca października bieżącego roku.
Szacunkowy koszt: 145.000,00 zł. Projekt otrzymał 67 głosów.

„Od Sandomierza do NBA”. Projekt został przekazany do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zadanie polega na zorganizowaniu zajęć gry w koszykówkę. Od 1.01.2017 do 31.06.2017 oraz od 1.09.2017 do 31.12.2017. Czas trwania zajęć to 1,5 h raz w tygodniu. Rozgrywki będą odbywały się na Hali Widowiskowo – Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sandomierzu, przy ul. Patkowskiego 2. Szacunkowy koszt zadania: 16.690,00 zł. Projekt otrzymał 53 głosy.

„CrosSan Mini, Intro oraz Rekrut w Sandomierzu” . Projekt został przekazany do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Projekt zakłada zorganizowanie przez miasto wydarzenia sportowego, wyścigu określanego piekielnym biegiem, podczas którego zawodnicy muszą pokonywać ekstremalnie trudne przeszkody, a zarazem współpracować ze sobą, bo tylko to gwarantuje dotarcie do mety. Ma się odbywać na terenach rekreacyjnych miasta. Szacunkowy koszt zadania: 24.000,00 zł . Projekt otrzymał 4 głosy.

Burmistrz zamierza wprowadzić zmiany do regulaminu Budżetu Obywatelskiego.  Teraz do realizacji będą zakwalifikowane jedynie projekty, które uzyskają głosy 1% uprawnionych do głosowania, czyli około 200 osób.  Do tej pory realizowane były nawet te projekty, które uzyskały zaledwie kilka głosów.

-Ta bariera formalna powinna bardziej zaangażować mieszkańców do działania. Moim zdaniem Budżet Obywatelski cieszy się dużym powodzeniem, dzięki niemu powstają bardzo ciekawe inicjatywy. Uważam, że te inicjatywy są potrzebne mieszkańcom tyko musimy ich bardziej mobilizować i włączać w życie miasta – powiedział Marek Bronkowski, burmistrz Sandomierza.

budzet mapka

W 2015 roku w ramach budżetu obywatelskiego wpłynęło 10 wniosków, 2 nie spełniło wymogów formalnych. 3 wnioski nie spełniły wymogów merytorycznych. Głosowaniu poddano 6 projektów, z czego miasto zrealizowało 5 zadań. Nie udało się wykonać projektu pt. „Bezpieczny Szpital” – budowa ciągu pieszego i parkingu wzdłuż poradni specjalistycznych szpitala specjalistycznego w Sandomierzu. w związku z trzykrotnym nieskutecznym rozstrzygnięciem przetargów. Do opracowanej w ubiegłym roku dokumentacji technicznej wprowadzane są aktualnie zmiany w celu dostosowania zakresu przedsięwzięcia do treści wniosku budżetu obywatelskiego z 2016 roku. Zmiany w opisie przedmiotu zamówienia miasto  planuje zakończyć w kwietniu, z jednoczesnym ogłoszeniem przetargu na wykonanie prac budowlanych. Zakończenie robót budowlanych planowane jest w trzecim kwartale 2017r.

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w W Sandomierzu

Bezpieczeństwo podczas nadchodzącego weekendu

tsa24.com29 października 2021

Szarpanie za mundur i obelgi nie pomogły

tsa24.com29 października 2021

Kursy komunikacji miejskiej 1 listopada

tsa24.com29 października 2021

Wszystkich Świętych – Zmiana organizacji ruchu

tsa24.com29 października 2021

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sandomierzu

tsa24.com27 października 2021

Konkurs na „Najlepszy Produkt Turystyczny” – Głosuj na Sandomierz

tsa24.com27 października 2021

Zbiórka nakrętek dla małej Igi

tsa24.com26 października 2021

Bartuś z Sandomierza świętował pierwsze urodziny

tsa24.com25 października 2021

Wręczono Nagrody Burmistrza Miasta Sandomierza im. A. Patkowskiego „Bonum Publicum”

tsa24.com25 października 2021