W powiecie

Przebudowa dróg gminnych

Przebudowa dróg gminnych

Gmina Dwikozy w ramach Umowy pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim a Gminą Dwikozy reprezentowaną przez Pana Marka Łukaszka – Wójta Gminy Dwikozy zrealizowała zadanie inwestycyjne z zakresu przebudowy dróg ze środków własnych oraz z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie na łączną kwotę 397.747,61 zł brutto pn.:

„Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 294 Romanówka kierunek Nowy Garbów w km 0+100 do km 0+990”.
Dotacja od Wojewody Świętokrzyskiego: 318.198,00 zł
Wkład własny Gminy Dwikozy: 79.549,61 zł

Gmina Dwikozy w ramach Umowy pomiędzy Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach reprezentowanym przez: Pana Andrzeja Bętkowskiego – Marszałka Województwa Świętokrzyskiego a Gminą Dwikozy reprezentowaną przez Pana Marka Łukaszka – Wójta Gminy Dwikozy zrealizowała zadanie inwestycyjne z zakresu przebudowy dróg ze środków własnych oraz zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych na łączną kwotę 48.659,72 zł brutto pn.:
„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rzeczyca Mokra od km 0+000 do km 0+310 na dz. ewid. 150”.
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego: 23.400,00 zł
Wkład własny Gminy Dwikozy: 25.259,72 zł

Źródło/UG Dwikozy

 

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w W powiecie

Bezpieczeństwo podczas nadchodzącego weekendu

tsa24.com29 października 2021

Szarpanie za mundur i obelgi nie pomogły

tsa24.com29 października 2021

Wszystkich Świętych – Zmiana organizacji ruchu

tsa24.com29 października 2021

Koprzywnickie Bziuki- na Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego

tsa24.com26 października 2021

Dniówka w sadzie Wójta Gminy Samborzec odpracowana

tsa24.com26 października 2021

Zbiórka nakrętek dla małej Igi

tsa24.com26 października 2021

II miejsce dla KGW Klimontowianki za potrawę z gęsiny

tsa24.com22 października 2021

Bartuś Przychodzki zebrał kwotę na najdroższy lek świata !

tsa24.com21 października 2021

Złodzieje pracują też na cmentarzu. Zachowaj czujność !

tsa24.com19 października 2021