Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dwikozach informuje, że w dniu 27 kwietnia 2021 roku (wtorek) w godzinach od 8.00 do 14.00. w związku z pracami modernizacyjnymi na sieci wodociągowej w miejscowości Dwikozy zostanie wstrzymana dostawa wody do Odbiorców w miejscowości Dwikozy (dotyczy ulic: Starowiejska, Górna, Ogrodowa, Sandomierska – część).