W powiecie

Przygotowania do Światowych Dni Młodzieży

Przygotowania do Światowych Dni Młodzieży

Wojewoda Agata Wojtyszek przewodniczyła posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, poświęconego sprawom zabezpieczenia medycznego wydarzeń organizowanych na terenie naszego regionu w ramach Światowych Dni Młodzieży.

Omówiono kwestie związane ze współpracą jednostek systemu ratownictwa medycznego i szpitali w województwie. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy szpitali, Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego, Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, kierownictwo Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Świętokrzyskiego Oddziału NFZ oraz dyrekcja Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW.

1-19365

Dyrektorzy szpitali zapewnili, że jednostki przez nich kierowane przygotowane są do przyjęcia ewentualnych, dodatkowych pacjentów w trakcie ŚDM. Przedstawiciel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach zapewnił o posiadaniu odpowiedniej ilości krwi, którą można użyć w razie potrzeb. Niemniej jednak zaapelował o przeprowadzenie akcji społecznych dotyczących honorowego oddawania krwi. Również Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny zapewnił, że służby jemu podległe przygotowane są do wzmożonej pracy w zakresie nadzoru nad warunkami higieny.

Dzień wcześniej, 13 lipca, pod przewodnictwem wojewody odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, podczas którego omówiono sprawy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przy organizacji wydarzeń na terenie naszego regionu w ramach Światowych Dni Młodzieży.

1-19364

Podsumowano dotychczasową pracę zespołu dotyczącą zapewnienia bezpieczeństwa zarówno pielgrzymom, którzy gościć będą w naszym województwie, jak również mieszkańcom regionu, którzy będą mieć bezpośredni kontakt z organizowanymi wydarzeniami. Przedstawiciele wszystkich służb biorący udział w posiedzeniu Zespołu zapewnili, że są przygotowani są w sposób odpowiedni do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa podczas ŚDM.
W spotkaniu uczestniczyli: pełnomocnik wojewody ds. Światowych Dni Młodzieży, przedstawiciele organizatorów ŚDM, tj. strona kościelna, przedstawiciele Policji i Straży Pożarnej, przedstawiciele samorządów, wojewódzkiej administracji zespolonej oraz dyrekcja i pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

źródło: ŚUW w Kielcach

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Więcej w W powiecie

Burmistrz Zawichostu z absolutorium za wykonanie budżetu

tsa24.com17 czerwca 2021

Społeczności lokalne walczą razem o Bartusia

tsa24.com17 czerwca 2021

Sukces Martyny Sygnet w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym KRUS

tsa24.com16 czerwca 2021

Egzaminy na kartę rowerową przed wakacjami – zaliczone

tsa24.com15 czerwca 2021

Sukces matematyczny na szczeblu międzynarodowym Julii i Krystiana

tsa24.com15 czerwca 2021

Jubileusz Złotych Godów w Zawichoście

tsa24.com14 czerwca 2021

W Kielcach działa maszyna do zamiany monet. Zamień drobne na wakacje

tsa24.com14 czerwca 2021

Zmiana organizacji ruchu w na moście w Samborcu w ciągu drogi krajowej nr 79

tsa24.com10 czerwca 2021

Wkrótce otwarcie pracowni ceramicznej w Łoniowie

tsa24.com9 czerwca 2021