W powiecie

Radni wyrazili zgodę na zwolnienie Tomasza Ramusa

Radni wyrazili zgodę na zwolnienie Tomasza Ramusa

Na dzisiejszej sesji Rady Powiatu po długiej dyskusji radni zdecydowali o poparciu wniosku dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zawichoście ws. rozwiązania stosunku pracy z radnym Tomaszem Ramusem.

Wniosek w tej sprawie wpłynął 29 kwietnia. Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. J. Korczaka w Zawichoście, Dariusz Obarski, motywował go wysokim poziomem absencji pracownika w wysokości 179 dni w ciągu półtora roku, a także niską oceną pracy. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu odbyło się w poniedziałek. Miało to dac możliwość przedstawienia swoich racji przez dyrektora i radnego. Tomasz Ramus jednak się na nim nie stawił. Nieobecny był również na dzisiejszej sesji. Komisja Rewizyjna głosami 3 do 2 wydała pozytywną opinię dotyczącą wniosku.

Jak przypomniał przewodniczący Tomasz Huk, wniosek jest rozpatrywany na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, który mówi: “Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady powiatu, której radny jest członkiem. Rada powiatu odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu”.

Radni mieli wiele pytań do obecnego na sali dyrektora MOW. Waldemar Maruszczak sugerował, że wysoka absencja Tomasza Ramusa i mniejsze przykładanie się do obowiązków wynikać może z pełnienia obowiązków radnego. Anna Glibowska stwierdziła, że tradycją jest, by głosować przeciwko takim wnioskom i powoływała się na solidarność rady. Dodała nawet, że jeśli ten wniosek przejdzie, to inni pracodawcy również będą chcieli zwalniać radnych. Zapomniała przy tym jednak, że pracodawców obowiązuje kodeks pracy i zwolnienie musi być uzasadnione.

Redukcja zatrudnienia w MOW trwa od 2016

Dyrektor podkreślał, że zwolnienie wynika ze stosunku do pracy Tomasza Ramusa, a nie jego pracy radnego. Radny nigdy nie zwracał się o zwolnienie z obowiązków służbowych z tytułu pełnienia funkcji radnego powiatowego. Zawsze miał wtedy wolny dzień lub był już po pracy. Zauważył, że MOW jest placówką pracującą w systemie 24-godzinnym, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Zatem każda absencja, zwłaszcza wysoka jest problemem. Młodziez musi mieć opiekę cały czas, a zatem zza nieobecnego radnego musi przychodzić do pracy ktoś inny, co wiąże się ze zwiększeniem kosztów przeznaczonych na wynagrodzenia. Absencje wynikały ze zwolnień lekarskich i rehabilitacyjnych. Dariusz Obarski przypomniał również, że w MOW-ie pracuje jeszcze dwóch radnych.

Reorganizacja w MOW trwa od 2016, kiedy to sukcesywnie zaczęło ubywać pracowników. Przy 60 wychowanków w placówce zatrudnionych było 79 osób. W 2015 Komisja Rewizyjna zobowiązała dyrektora do przeanalizowania poziomu zatrudnienia adekwatnie do ilości wychowanków. Do końca 2018 roku zatrudnienie zmniszyło się o 15 osób. Część etatów została zlikwidowana po przejściu zajmujacych je osób na emeryturę, a obowiązki danego stanowiska były przekazywane innemu pracownikowi. 5 osób z działu administracji i obsługi zostało zwolnionych. W tym roku odeszły jeszcze dwie osoby, w tym jedna na emeryturę i na chwilę obecną w placówce zatrudnione jest 62 osoby. Docelowo od nowego roku szkolnego ma być zatrudnionych 51 osób. Część zostanie zwolniona, część przejdzie na emeryturę lub nie przedłużone zostaną umowy na czas określony.
5 kwietnia został ogłoszony w MOW regulamin z kryteriami doboru nauczycieli, który dotyczy specyfiki oraz rzetelności wykonywanej pracy. Do zwolnienia zostało wytypowanych czterech wychowawców z najniższą sumą końcową, którzy otrzymali od 13 do 23 punktów. Wśród nich znalazł się Tomasz Ramus. Dyrektor wyraźnie podkreślał, że kolejna osoba, która byłaby zwolniona w przypadku nie wyrażenia zgody na zwolnienie radnego, otrzymała za swoją pracę punktów 28. Nawyżej ocenieni wychowawcy otrzymali 38 punktów.

11 kolejnych osób do zwolnienia

– W internacie zostali wytypowani 4 wychowawcy. W szkole rozwiązano stosunek pracy z 1 nauczycielem, nie przedłużono 2 nauczycielom umowy na czas określony. W dziale administracji i obsługi zostały zlikwidowane 3 stanowiska samodzielne, a obowiązki zostały przekazane pozostałym pracownikom, oraz nie została przedłużona 1 umowa na czas określony, która kończy się 31 sierpnia – wymieniał dyrektor, tym samym potwierdzając planowany stan zatrudnienia w ilości 51 osób.

Dyrektor zapytany o nowe etaty w powstającym liceum specjalnym, odpowiedział, że żadne dodatkowe etaty nie są planowane. Liceum to zaledwie 30 godzin. Zatem nauczyciele z prowadzonej szkoły podstawowej dostaną po kilka godzin w liceum.

Być solidarnym i być fair

Wypowiedział się również starostwa Marcin Piwnik, który w temacie solidarności nawoływał do solidarności z Zarządem Powiatu. Przypominał, że radni wnioskują o pieniądze na różne sfery, bo funduszy zazwyczaj brakuje. Wtedy poruszany jest temat MOW-u, do którego od lat powiat sandomierski dopłaca. Zwolnienia zatem są konieczne, a dyrektor został do tego zobowiązany przez komisję.
– Gdy informowałem na ostatniej sesji, że zwalniamy nauczycieli w Klimontowie, nikt nie podjął tematu. Nikt z was nie zwrócił uwagi, że to są młode osoby, które mają dzieci. Nikt z was ani słowem się w tym temacie nie wypowiedział – dodał starosta.

Zauważył, że Tomasz Ramus nie stawił się na Komisji Rewizyjnej, by przedstawić swoje racje, by się bronić i wyjaśnić, skąd tak wysoka absencja. Przedstawił również wysokość kosztów MOW poniesionych z tytułu zastępstw doraźnych, czyli wynagrodzeń dla pracowników, którzy przyszli do pracy za niebecnych kolegów – 137 tys. zł za sam 2018 rok. 18,7 % tych zastępstw było za Tomasza Ramusa.

Za wyrażeniem zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym głosowało 9 radnych, 6 było przeciw, a 1 osoba wstrzymała się.

Agata Linek

Zobacz Komentarze (1)

1 Komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W powiecie

Więcej w W powiecie

Uwaga prognozowane na dziś burze z gradem !

tsa24.com13 maja 2021

Policja poszukuje zaginionego mieszkańca Sandomierza

tsa24.com12 maja 2021

Worki z nakrętkami z Klimontowa zasilą zbiórkę Bartusia

tsa24.com11 maja 2021

Będzie przebudowa drogi powiatowej – ulicy Piłsudskiego w Koprzywnicy

tsa24.com11 maja 2021

Poruszasz się hulajnoga elektryczną? Od 20 maja wchodzą nowe przepisy 

tsa24.com11 maja 2021

Łączy nas Wisła i San – wielkie sprzątanie

tsa24.com10 maja 2021

Zderzenie samochodu ciężarowego z ciągnikiem rolniczym

tsa24.com6 maja 2021

Druhowie z OSP Gałkowice ratują życie

tsa24.com6 maja 2021

Nowy blask zawichojskiej strażnicy

tsa24.com6 maja 2021