W powiecie

Radni wyrazili zgodę na zwolnienie Tomasza Ramusa

Radni wyrazili zgodę na zwolnienie Tomasza Ramusa

Na dzisiejszej sesji Rady Powiatu po długiej dyskusji radni zdecydowali o poparciu wniosku dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Zawichoście ws. rozwiązania stosunku pracy z radnym Tomaszem Ramusem.

Wniosek w tej sprawie wpłynął 29 kwietnia. Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. J. Korczaka w Zawichoście, Dariusz Obarski, motywował go wysokim poziomem absencji pracownika w wysokości 179 dni w ciągu półtora roku, a także niską oceną pracy. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu odbyło się w poniedziałek. Miało to dac możliwość przedstawienia swoich racji przez dyrektora i radnego. Tomasz Ramus jednak się na nim nie stawił. Nieobecny był również na dzisiejszej sesji. Komisja Rewizyjna głosami 3 do 2 wydała pozytywną opinię dotyczącą wniosku.

Jak przypomniał przewodniczący Tomasz Huk, wniosek jest rozpatrywany na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym, który mówi: “Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady powiatu, której radny jest członkiem. Rada powiatu odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu”.

Radni mieli wiele pytań do obecnego na sali dyrektora MOW. Waldemar Maruszczak sugerował, że wysoka absencja Tomasza Ramusa i mniejsze przykładanie się do obowiązków wynikać może z pełnienia obowiązków radnego. Anna Glibowska stwierdziła, że tradycją jest, by głosować przeciwko takim wnioskom i powoływała się na solidarność rady. Dodała nawet, że jeśli ten wniosek przejdzie, to inni pracodawcy również będą chcieli zwalniać radnych. Zapomniała przy tym jednak, że pracodawców obowiązuje kodeks pracy i zwolnienie musi być uzasadnione.

Redukcja zatrudnienia w MOW trwa od 2016

Dyrektor podkreślał, że zwolnienie wynika ze stosunku do pracy Tomasza Ramusa, a nie jego pracy radnego. Radny nigdy nie zwracał się o zwolnienie z obowiązków służbowych z tytułu pełnienia funkcji radnego powiatowego. Zawsze miał wtedy wolny dzień lub był już po pracy. Zauważył, że MOW jest placówką pracującą w systemie 24-godzinnym, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Zatem każda absencja, zwłaszcza wysoka jest problemem. Młodziez musi mieć opiekę cały czas, a zatem zza nieobecnego radnego musi przychodzić do pracy ktoś inny, co wiąże się ze zwiększeniem kosztów przeznaczonych na wynagrodzenia. Absencje wynikały ze zwolnień lekarskich i rehabilitacyjnych. Dariusz Obarski przypomniał również, że w MOW-ie pracuje jeszcze dwóch radnych.

Reorganizacja w MOW trwa od 2016, kiedy to sukcesywnie zaczęło ubywać pracowników. Przy 60 wychowanków w placówce zatrudnionych było 79 osób. W 2015 Komisja Rewizyjna zobowiązała dyrektora do przeanalizowania poziomu zatrudnienia adekwatnie do ilości wychowanków. Do końca 2018 roku zatrudnienie zmniszyło się o 15 osób. Część etatów została zlikwidowana po przejściu zajmujacych je osób na emeryturę, a obowiązki danego stanowiska były przekazywane innemu pracownikowi. 5 osób z działu administracji i obsługi zostało zwolnionych. W tym roku odeszły jeszcze dwie osoby, w tym jedna na emeryturę i na chwilę obecną w placówce zatrudnione jest 62 osoby. Docelowo od nowego roku szkolnego ma być zatrudnionych 51 osób. Część zostanie zwolniona, część przejdzie na emeryturę lub nie przedłużone zostaną umowy na czas określony.
5 kwietnia został ogłoszony w MOW regulamin z kryteriami doboru nauczycieli, który dotyczy specyfiki oraz rzetelności wykonywanej pracy. Do zwolnienia zostało wytypowanych czterech wychowawców z najniższą sumą końcową, którzy otrzymali od 13 do 23 punktów. Wśród nich znalazł się Tomasz Ramus. Dyrektor wyraźnie podkreślał, że kolejna osoba, która byłaby zwolniona w przypadku nie wyrażenia zgody na zwolnienie radnego, otrzymała za swoją pracę punktów 28. Nawyżej ocenieni wychowawcy otrzymali 38 punktów.

11 kolejnych osób do zwolnienia

– W internacie zostali wytypowani 4 wychowawcy. W szkole rozwiązano stosunek pracy z 1 nauczycielem, nie przedłużono 2 nauczycielom umowy na czas określony. W dziale administracji i obsługi zostały zlikwidowane 3 stanowiska samodzielne, a obowiązki zostały przekazane pozostałym pracownikom, oraz nie została przedłużona 1 umowa na czas określony, która kończy się 31 sierpnia – wymieniał dyrektor, tym samym potwierdzając planowany stan zatrudnienia w ilości 51 osób.

Dyrektor zapytany o nowe etaty w powstającym liceum specjalnym, odpowiedział, że żadne dodatkowe etaty nie są planowane. Liceum to zaledwie 30 godzin. Zatem nauczyciele z prowadzonej szkoły podstawowej dostaną po kilka godzin w liceum.

Być solidarnym i być fair

Wypowiedział się również starostwa Marcin Piwnik, który w temacie solidarności nawoływał do solidarności z Zarządem Powiatu. Przypominał, że radni wnioskują o pieniądze na różne sfery, bo funduszy zazwyczaj brakuje. Wtedy poruszany jest temat MOW-u, do którego od lat powiat sandomierski dopłaca. Zwolnienia zatem są konieczne, a dyrektor został do tego zobowiązany przez komisję.
– Gdy informowałem na ostatniej sesji, że zwalniamy nauczycieli w Klimontowie, nikt nie podjął tematu. Nikt z was nie zwrócił uwagi, że to są młode osoby, które mają dzieci. Nikt z was ani słowem się w tym temacie nie wypowiedział – dodał starosta.

Zauważył, że Tomasz Ramus nie stawił się na Komisji Rewizyjnej, by przedstawić swoje racje, by się bronić i wyjaśnić, skąd tak wysoka absencja. Przedstawił również wysokość kosztów MOW poniesionych z tytułu zastępstw doraźnych, czyli wynagrodzeń dla pracowników, którzy przyszli do pracy za niebecnych kolegów – 137 tys. zł za sam 2018 rok. 18,7 % tych zastępstw było za Tomasza Ramusa.

Za wyrażeniem zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym głosowało 9 radnych, 6 było przeciw, a 1 osoba wstrzymała się.

Agata Linek

Zobacz Komentarze (1)

1 Komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W powiecie

Więcej w W powiecie

Będzie modernizacja bieżni na stadionie

tsa24.com23 lipca 2021

Uważajcie na oszustów internetowych

tsa24.com23 lipca 2021

Jubileusz setnych urodzin mieszkańca Chrapanowa

tsa24.com23 lipca 2021

Dofinansowanie dla gminy na działalność klubów seniora

tsa24.com21 lipca 2021

Nowy mikrobus dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście

tsa24.com20 lipca 2021

Żłobek “Wesołe Maluszki” w Samborcu

tsa24.com16 lipca 2021

Uwaga! Miejscowość Łukawa – tragiczny wypadek z udziałem motocyklisty !

tsa24.com8 lipca 2021

Klimontów – Kryształowe Berło dla Mirosława Baki

tsa24.com7 lipca 2021

“Profilaktyka 40 PLUS”- Masz 40 lat? Skorzystaj z darmowych badań

tsa24.com7 lipca 2021