W Sandomierzu

Rozdzielili środki na rehabilitację osób niepełnosprawnych

Rozdzielili środki na rehabilitację osób niepełnosprawnych

3 mln 804 tys. zł – taką kwotę otrzymał powiat sandomierski na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2017 roku. Środki te przyznał Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Samorząd powiatu rozdzielił te środki pomiędzy rehabilitację zawodową i społeczną. Na zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych przeznaczono 120 tys. zł. W tym na jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej 40 tys. zł. Natomiast 60 tys. zł to kwota jaką powiat przeznaczy na zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej. Zaś 20 tys. zł zostanie przeznaczone na finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy.

Na rehabilitację społeczną powiat przeznaczy 3 mln 684 tys. zł. Z czego ponad 139 tys. zł na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, a 326 tys. zł na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
3,5 tys. zł przeznaczono na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych. Największą kwotę, bo 3 mln 215 tys. zł przeznaczono na tworzenie i działanie warsztatów terapii zajęciowej.

Małgorzata Petecka

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w W Sandomierzu

Konkurs plastyczny pn.: „Ruch – kluczem do zdrowia” oraz IX Przegląd Spektakli Profilaktycznych

tsa24.com16 września 2021

I Mokoszyńskie Święto Plonów

tsa24.com13 września 2021

Festiwal Czekolady

tsa24.com13 września 2021

Otwarcie wystawy “Norwid-Rostworowska. Emancypacja kobiet”

tsa24.com7 września 2021

Podpisanie porozumienia przez włodarzy gmin

tsa24.com7 września 2021

Koncert u dominikanów. Kondakion o Nawróconej – Schola Węgajty

tsa24.com7 września 2021

Dwie nowe inwestycje w Szkole Podstawowej nr 4 w Sandomierzu

tsa24.com6 września 2021

Pierwsza edycja Weekendu Krzemienia Pasiastego w Sandomierzu

tsa24.com6 września 2021

Narodowe Czytanie w Widnokręgu

tsa24.com6 września 2021