W Sandomierzu

Rusza projekt „Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza”

Rusza projekt „Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza”

Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach realizuje duży projekt pn. Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza w ramach rządowego Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły. Projekt ten jest finansowany ze środków pożyczki Banku Światowego, z Banku Rozwoju Rady Europy, Funduszu Spójności Unii Europejskiej oraz budżetu państwa.

Celem Projektu jest poprawa ochrony przed powodzią dla osób mieszkających w wybranych obszarach dorzecza Odry i dorzecza górnej Wisły oraz wzmocnienie instytucjonalne administracji rządowej w zakresie zapewnienia skuteczniejszej ochrony przed powodziami letnimi i zimowymi oraz powodziami gwałtownymi. W wyniku realizacji projektu powstanie infrastruktura zarządzania powodziowego wraz z powiązanymi z nią środkami technicznymi.

Przedsięwzięcie z rejonu województwa Świętokrzyskiego objęte programem zostało zidentyfikowane jako Kontrakt 3B.1 Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza.

Do dofinansowania zakwalifikowanych zostało 6 zadań:

1) Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie ujściowego odcinka rzeki Atramentówki, budowa nowej pompowni „Koćmierzów” i śluzy grawitacyjnej w Koćmierzowie (w prawym wale Wisły) oraz kanału odprowadzającego wodę z Atramentówki do pompowni,

2) Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie cieku Struga A wraz z przebudową i rozbudową przepompowni „Nadbrzezie”,

3) Rozbudowa wału opaskowego zabezpieczającego przed wodami powodziowymi Hutę Szkła i osiedle mieszkaniowe w msc. 1 Sandomierz wraz z rozbudową wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły od ul. Lwowskiej do połączenia z wałem Koćmierzów,

4) Zabezpieczenie wałów rzeki Koprzywianki – wał lewy w km 0+000 ÷ 12+900, wał prawy w km 0+000 ÷ 14+400,

5) Budowa przepompowni wody w miejscowości Szewce,

6) Rozbudowa przepompowni wody w miejscowości Zajeziorze.

Prace przy przebudowie rozpoczęły się w listopadzie ubiegłego roku. Zakończenie inwestycji planowane jest do końca 2020 r.

Całkowity koszt Projektu to 1,2 mld EURO, w tym 460 mln EURO to środki z Banku Światowego. Planowana szacunkowa wartość robót na terenie województwa świętokrzyskiego w ramach zadania 3B.1 Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza to około 70 mln EURO.

Wykonawcą robót budowlanych jest wyłoniona w przetargu Firma Energopol – Szczecin S.A

Przepompownia_Kocmierzow

źródło: Powiat Sandomierski

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Sandomierzu

Więcej w W Sandomierzu

Bezpieczeństwo podczas nadchodzącego weekendu

tsa24.com29 października 2021

Szarpanie za mundur i obelgi nie pomogły

tsa24.com29 października 2021

Kursy komunikacji miejskiej 1 listopada

tsa24.com29 października 2021

Wszystkich Świętych – Zmiana organizacji ruchu

tsa24.com29 października 2021

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sandomierzu

tsa24.com27 października 2021

Konkurs na „Najlepszy Produkt Turystyczny” – Głosuj na Sandomierz

tsa24.com27 października 2021

Zbiórka nakrętek dla małej Igi

tsa24.com26 października 2021

Bartuś z Sandomierza świętował pierwsze urodziny

tsa24.com25 października 2021

Wręczono Nagrody Burmistrza Miasta Sandomierza im. A. Patkowskiego „Bonum Publicum”

tsa24.com25 października 2021