W powiecie

Sadownicy VS Zarząd Powiatu

Sadownicy VS Zarząd Powiatu

Sadownicy odpowiadają na zarzuty Zarządu Powiatowego w Sandomierzu w sprawie uregulowania prawnego działek przeciwgradowych.

Z końcem czerwca Zarząd Powiatu Sandomierskiego wydał oświadczenie, w którym apeluje do parlamentarzystów województwa świętokrzyskiego o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w przedmiocie prawnego uregulowania kwestii używania działek przeciwgradowych.

– Do Starostwa Powiatowego w Sandomierzu wpływa wiele skarg na działanie sadowników używających działek przeciwgradowych. Zdaniem wielu używane są one gdy tylko pojawi się chmura, niezależnie od pory dnia i nocy. Pojawiają się również głosy, że wystrzały powodują zmniejszanie się opadów atmosferycznych w powiecie- informuje Zarząd Powiatu Sandomierskiego.

Andrzej Konarski i Łukasz Wróblewski – rolnicy, którzy używają tych urządzeń przedstawili nam swoje stanowisko w tej sprawie. Mimo, że popierają propozycję uregulowania prawnego, ponieważ pozwoliłoby to na uporządkowanie kwestii używania działek uważają, że Zarząd użył w swoim piśmie nieprawdziwych, a wręcz szkodliwych dla sadowników argumentów. Według nich okoliczni mieszkańcy ufają władzy samorządowej, a takie stanowisko zarządu wprowadza ferment i budzi niepokój wśród społeczeństwa.

-Brak jest jakichkolwiek merytorycznych dowodów na potwierdzenie tezy, że urządzenia te powodują zmniejszenie opadów deszczu. Z tego punktu widzenia są one neutralne, bowiem ich funkcjonowanie w atmosferze jedynie rozbija masę gradową, która po przekształceniu się w wodę spada na dany obszar w formie deszczu – poinformowali panowie Andrzej i Łukasz.

Ich zdaniem Zarząd przed publikacją swojego stanowiska powinien uzupełnić swą wiedzę o zasady funkcjonowania tych urządzeń, w zakresie nie tylko elementów naziemnych, ale także procesów fizyczno-chemicznych zachodzących w atmosferze.

-Takie stanowisko Zarządu jest szkodliwe społecznie, nie powinno mieć miejsca, a skoro zostało już opublikowane, powinno zostać sprostowane, czego zgodnie się domagamy. Błędne przeświadczenie okolicznych mieszkańców o obniżonych z naszego powodu opadach może przekształcić się w niebezpieczną wrogość, która może być różnie okazywana. Gdyby argumentacja Zarządu była prawdziwa, to oznaczałoby, że my jako producenci, czyli sadownicy działamy także na własną szkodę, gdyż brak opadów byłby dolegliwością, która nas by dotyczyła w większym rozmiarze niż innych.

Sadownicy powołują się na pismo będące odpowiedzią podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Beaty Jaczewskiej z dnia 09.07.2013r. jako odpowiedź na zapytanie nr 4570 posła Mirosława Maliszewskiego z dn. 24.05.2013r w sprawie możliwości używania przez rolników dział przeciwgradowych i odstraszających ptaki przekazaną pismem Wicemarszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego z dn. 12.06.2013 znak: SPS-024-4570/13’.

– Pismo Ministerstwa szeroko omawia istniejący stan prawny w odniesieniu do dział przeciwgradowych, dopuszczając ich funkcjonowanie, lecz nie zawiera w żadnym zakresie sugestii, jakoby ich ingerencja w atmosferę znajdowała przełożenie w obniżony poziom opadów deszczu – komentują sadownicy.

Więcej informacji:https://tsa24.com/stanowisko-zarzadu-powiatu-w-sprawie-dzialek-przeciwgradowych/

K.K.Palińska

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w W powiecie

II miejsce dla KGW Klimontowianki za potrawę z gęsiny

tsa24.com22 października 2021

Bartuś Przychodzki zebrał kwotę na najdroższy lek świata !

tsa24.com21 października 2021

Złodzieje pracują też na cmentarzu. Zachowaj czujność !

tsa24.com19 października 2021

Uroczyste otwarcie Żłobka „Wesołe Maluszki” w Samborcu

tsa24.com15 października 2021

Gloria Artis dla Andrzeja Cebuli

tsa24.com13 października 2021

Wypadek ciągnika rolniczego w miejscowości Pęczyny

tsa24.com12 października 2021

Popularny aktor Jerzy Bończak przyjedzie do Ossolina!

tsa24.com11 października 2021

Oszukana 28-latka, straciła sporo pieniędzy

tsa24.com8 października 2021

Utrudnienia w ruchu na przejeździe kolejowym

tsa24.com8 października 2021