W Sandomierzu

Sandomierska straż inwestuje w sprzęt

Sandomierska straż inwestuje w sprzęt

Około 130 tys. zł będzie kosztował remont i modernizacja stanowiska kierowania w komendzie Straży Pożarnej w Sandomierzu, który jest tegorocznym priorytetem inwestycyjnym. Pomieszczenie i jego wyposażenie jest już zużyte i przestarzałe.

Stanowisko kierowania nie spełnia wymagań przewidzianych dla tego typu pomieszczeń, co utrudnia sprawną i wydajną pracę dyżurnych operacyjnych zarządzających działaniami ratowniczo-gaśniczymi.
Planowany zakres remontu:

  • prace budowlane związane z przebudową i remontem pomieszczeń,
  • przygotowanie pomieszczenia do pracy zespołów wspomagających pracę dyżurnych operacyjnych powiatu,
  • wymiana pulpitu dyspozytorskiego,
  • modernizacja instalacji elektrycznej oraz sieci łączności i teleinformatycznych,
  • wymiana przestarzałego sprzętu i wyposażenia (m. in. map),
  • wykonanie zasilania awaryjnego.

Planowany jest również zakup zestawu pomp do zanieczyszczonej wody, pompy turbinowej, oraz specjalistycznych ubrań. Szacunkowy koszt inwestycji w nowy niezbędny sprzęt wyniesie około 40 tys. zł. Uzupełnienie stanu osprzętu jest obowiązkiem uzupełniania zapasu do wymaganego stanu oraz wynikającym z normatywu wyposażenia do działań przeciwpowodziowych.

Andrzej Tomaszewski/KPPSP Sandomierz

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Sandomierzu

Więcej w W Sandomierzu

43. rocznica wyboru Karola Wojtyły na głowę Stolicy Apostolskiej

tsa24.com18 października 2021

„Żywe obrazy historii” w ramach Odpustu bł. Wincentego Kadłubka

tsa24.com15 października 2021

Wystawa fotografii reportażowej pt. „NURSES ON THE FRONT LINE” otwarta

tsa24.com15 października 2021

Wręczono odznaki „Przyjaciel Osób Niewidomych”

tsa24.com14 października 2021

Spotkanie w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

tsa24.com13 października 2021

Sandomierskie obchody Dnia Edukacji Narodowej

tsa24.com13 października 2021

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022

tsa24.com13 października 2021

Pasowanie pierwszoklasistów na uczniów w szkole podstawowej nr 2

tsa24.com12 października 2021

Bonum Publicum – XVII edycja nagrody im. Aleksandra Patkowskiego

tsa24.com11 października 2021