W Sandomierzu

Sandomierz z nowym monitoringiem

Sandomierz z nowym monitoringiem

W dniu 23 lutego 2021 r. została podpisana, przez Marcina Marca Burmistrza Sandomierza oraz przedstawiciela firmy wyłonionej w drodze przetargu, umowa na zadanie inwestycyjne pn. „Infrastruktura Systemów Monitorowania Bezpieczeństwa w Miejscach Publicznych” .

Zadanie polegające na wykonaniu Monitoringu Miasta Sandomierza wraz z Centrum Monitoringu realizowane będzie na podstawie: Umowy nr RPSW.06.05.00-26-0008/16-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.06.05.00-26-0008/16 „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, Oś VI „Rozwój miast” – RPOWŚ na lata 2014-2020.

W projektowanym systemie przewidziano instalację 58 kamer umiejscowionych w 42 punktach kamerowych. Punkty kamerowe wyposażone w jedną lub dwie kamery zlokalizowane będą na budynkach, słupach oświetlenia, słupach linii energetycznych niskiego napięcia bądź na nowych, przewidzianych do montażu dedykowanych słupach.

W ramach zadania zostaną wykonane również dwa wynośne stanowiska monitoringu (WSM) umiejscowione w KP Policji oraz Straży Miejskiej – wyposażone w stację roboczą oraz jeden monitor.

Kolejnym etapem realizacji inwestycji będzie stworzenie centrum monitoringu wyposażonego w 6 szt. 50” monitorów. Ponadto do bieżącej obsługi systemu przewidziano dwa monitory 24”.

Wartość całości zadania będzie opiewać na kwotę 1 566 995,40 zł brutto, w tym dofinansowanie sięgnie kwoty 292 000,00 zł brutto.

 

 

Źródło U.M. Sandomierz

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Sandomierzu

Więcej w W Sandomierzu

Wolne Śpiewanie na Dziedzińcu Zamku Królewskiego w Sandomierzu

tsa24.com26 lipca 2021

Profilaktyczna sobota w Sandomierzu

tsa24.com26 lipca 2021

Adam Kołodziej wywalczył srebrny medal w Suwałkach

tsa24.com26 lipca 2021

IV Gala Orderu Rzeki Wisły oraz Festival Dookoła Wody

tsa24.com26 lipca 2021

Uważajcie na oszustów internetowych

tsa24.com23 lipca 2021

Święto sandomierskich policjantów

tsa24.com23 lipca 2021

Zmarł sandomierski rzeźbiarz Szczepan Siudak

tsa24.com22 lipca 2021

XXX Festiwal Muzyka w Sandomierzu

tsa24.com21 lipca 2021

Nowe atrakcje Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu

tsa24.com20 lipca 2021