W powiecie

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Potrzebujesz radcy prawnego lub adwokata? Mieszkańcy powiatu sandomierskiego mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej w Sandomierzu, Zawichoście i Klimontowie.

W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej adwokat może wskazać właściwy sposób rozwiązania prawnego problemu, poinformować nas o obowiązującym stanie prawnym, o tym jakie uprawnienia nam przysługują lub jakie mamy obowiązki prawne.

Jednocześnie prawnik pomoże w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym. Można ubiegać się również o wsparcie w sporządzeniu projektu pisma o zwolnienia od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego; związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna?

Osobie, której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny. Bezpłatna pomoc prawna zostanie udzielona również kombatantom oraz niektórym osobom będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, posiadającym ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego. O nieodpłatną pomoc prawną mogą się również ubiegać osoby, które nie ukończyły 26 lat, bądź ukończyły 65. Wsparcie uzyskają także poszkodowani, którzy w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znaleźli się w sytuacji zagrożenia lub ponieśli straty.

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w powiecie sandomierskim:

Zawichost, ul. Żeromskiego 50, Tel. tel. 15 836-45-15  (wew. 14),

Adwokat:
Aleksandra Narewska-Bidas Kancelaria Adwokacka
ul. Mickiewicza 22
27-600 Sandomierz
Zastępca:

 Marcin Natoniewski
Kancelaria Adwokacka
ul. Leśna 8
23-235 Annopol

Dyżury od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-11.30.

Sandomierz, ul. Mickiewicza 34,  tel. 15 644 10 10  (wew. 305)

Organizacja pozarządowa:

Stowarzyszenie „Bezpieczny Dom”
ul. 1 Maja 57
25-511 Kielce

Radca Prawny
Katarzyna Turbiarz
ul. Koseły 6
27-600 Sandomierz

Zastępca:
Katarzyna Markiewicz – Radca Prawny
Stale 433
39-400 Tarnobrzeg
Dyżury: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-12.00

Klimontów, ul. Krakowska 15

Radca Prawny:

Michał Sowiński
Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Jana Kiliańskiego 12/8
28-200 Staszów

Zastępca:
Stanisław Łukasik
Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Łokietka 30
39-400 Tarnobrzeg

Dyżury: poniedziałek i środa w godz. 7.30-11.30, wtorek, czwartek i piątek w godz. 11.30-15.30.

Kinga Kędziora Palińska/ UM Zawichost

d.getElementsByTagName(‘head’)[0].appendChild(s);

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W powiecie

Więcej w W powiecie

29. Finał WOŚP Sztab Sandomierz #2484

tsa24.com20 stycznia 2021

Giełdowy Rynek Rolny- magazyny zwolnione od opłat

tsa24.com20 stycznia 2021

Budowa nowej stacji ujęcia wody coraz bliżej

tsa24.com19 stycznia 2021
diecezja

Finał akcji „Gwiazdka dla Potrzebującego”

tsa24.com14 stycznia 2021

Burmistrz Koprzywnicy kwestuje dla WOŚP. Sprawdź co wystawiła na aukcję

tsa24.com13 stycznia 2021

Setne urodziny Pani Stanisławy

tsa24.com12 stycznia 2021

Proste i skuteczne sposoby na bezpieczne ferie

tsa24.com12 stycznia 2021

Powrót uczniów klas I-III do nauczania stacjonarnego

tsa24.com11 stycznia 2021

Wsparcie działalności Grupy Ratownictwa PCK w Sandomierzu

tsa24.com8 stycznia 2021