W Sandomierzu

Stalowowolski Wydział Mechaniczno-Technologiczny Politechniki Rzeszowskiej rozpoczyna nabór na kolejny rok akademicki.

Stalowowolski Wydział Mechaniczno-Technologiczny Politechniki Rzeszowskiej rozpoczyna nabór na kolejny rok akademicki.

Niewiele jest w Polsce ośrodków akademickich, zwłaszcza w miastach nie będących metropoliami, które mogą zaproponować tak ciekawą i perspektywiczną ofertę nauki i rozwoju swoim studentom.

Z uwagi na lokalizację w mieście o wielkich przemysłowych tradycjach, będącym aktualnie ośrodkiem o największej koncentracji przemysłu maszynowego w Polsce, Wydział stawia na kierunki techniczne  o praktycznym charakterze. Specjalności jakie Uczelnia proponuje w najbliższym roku są projektowane i realizowane w ścisłej współpracy z okolicznymi przedsiębiorstwami produkcyjnymi. Wydział Mechaniczno-Technologiczny chce stworzyć studentom możliwość realizacji w zawodach, na które polski przemysł zgłasza największe zapotrzebowanie.

Oferta obejmuje studia inżynierskie, zarówno stacjonarne jak i niestacjonarne, na kierunkach określonych przez portal edukacyjny Perspektywy jako „kierunki przyszłości”:

 • Mechanika i Budowa Maszyn, o specjalnościach:
 • Inżynieria spawalnictwa,
 • Inżynieria technologii specjalnych,
 • Komputerowo wspomagane wytwarzanie
 • Pojazdy specjalne i specjalizowane
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, o specjalnościach:
 • Informatyka przemysłu 4.0
 • Systemy zarządzania jakością produkcji
 • Zarządzanie procesami produkcyjnymi w odlewnictwie
 • Systemy logistyczne przemysłu 4.0

Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn oferuje również dwie specjalności na poziomie studiów magisterskich, które zostały tak skonstruowane, aby mogli na nich kontynuować naukę absolwenci obu kierunków inżynierskich:

 • Robotyzacja i organizacja procesów wytwarzania
 • Informatyczne wspomaganie procesów wytwarzania

Absolwenci obu kierunków znajdują zatrudnienie wśród pracodawców z przemysłu maszynowego, zbrojeniowego, motoryzacyjnego, lotniczego, petrochemicznego, w szczególności w firmach, które stawiają na automatyzację procesów produkcyjnych. Studenci stalowowolskiego wydziału Politechniki Rzeszowskiej mają możliwość praktycznego przygotowania do wykonywanego w przyszłości zawodu poprzez szereg zajęć laboratoryjnych, ćwiczeniowych i projektowych prowadzonych w nowoczesnych laboratoriach z użyciem specjalistycznych maszyn, urządzeń, narzędzi. Łatwość odnalezienia się w przyszłym miejscu pracy oraz możliwość zorientowania się w realiach rynku pracy studenci WMT zyskują również dzięki miesięcznym praktykom w zakładach przemysłowych po każdym roku nauki
i trzymiesięcznej praktyce dyplomowej.

Poza naciskiem na praktyczny charakter kształcenia kolejną cecha wyróżniającą Wydział Mechaniczno-Technologiczny jest dbałość o ofertę socjalną dla studentów. Każdy student rozpoczynający naukę  i systematycznie uczestniczący w zajęciach otrzymuje stypendium Prezydenta Miasta Stalowej Woli w wysokości 300 zł miesięcznie , w kolejnych latach otrzymywanie „miejskiego” stypendium uzależnione jest od osiągniętej średniej (już od średniej 3,50). Uczelnia oferuje również stypendium rektorskie za wyniki w nauce (do 850 zł), socjalne (do 800 zł) i stypendia dla osób niepełnosprawnych (700 zł). Część studentów ma również możliwość pobierania stypendiów fundowanych przez przedsiębiorstwa współpracujące z Uczelnią. Dodając do tego możliwość zakwaterowania w pobliskim akademiku, szeroką ofertę aktywności pozanaukowych, dobrą lokalizację obiektów Wydziału otrzymujemy wszystko, czego może oczekiwać młody człowiek pragnący w przyszłości realizować się w zawodzie inżyniera.

Więcej informacji na stronie www.wmt.prz.edu.pl

Tel. (15) 814 80 01

IMG_3308 Fot. A. Łączek

TK027848 (1)

IMG_3430 Fot. A. Łączek

IMG_0450 Fot. A. Łączek

TK076450

IMG_3297 Fot. A. Łączek

TK076390

Artykuł sponsorowany 

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Sandomierzu

Więcej w W Sandomierzu

I Memoriał Franciszka Makowskiego

tsa24.com29 lipca 2021

Wolne Śpiewanie na Dziedzińcu Zamku Królewskiego w Sandomierzu

tsa24.com26 lipca 2021

Profilaktyczna sobota w Sandomierzu

tsa24.com26 lipca 2021

Adam Kołodziej wywalczył srebrny medal w Suwałkach

tsa24.com26 lipca 2021

IV Gala Orderu Rzeki Wisły oraz Festival Dookoła Wody

tsa24.com26 lipca 2021

Uważajcie na oszustów internetowych

tsa24.com23 lipca 2021

Święto sandomierskich policjantów

tsa24.com23 lipca 2021

Zmarł sandomierski rzeźbiarz Szczepan Siudak

tsa24.com22 lipca 2021

XXX Festiwal Muzyka w Sandomierzu

tsa24.com21 lipca 2021