W powiecie

Te produkty potaniały w 2015 roku!

Te produkty potaniały w 2015 roku!

Na rynku rolnym w 2015 roku, w porównaniu z rokiem 2014, w województwie świętokrzyskim spadły ceny skupu większości produktów rolnych (za wyjątkiem cen żywca wołowego) – wynika z danych opracowanych przez Urząd Statystyczny w Kielcach. W obrocie targowiskowym odnotowano w regionie spadek cen zbóż, ziemniaków i prosiąt, a wzrost cen żywca wieprzowego, krów dojnych oraz jałówek.

W grudniu 2015 r. w skupie, w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku spadły ceny żywca wieprzowego i drobiowego oraz mleka, a wzrosły ceny pszenicy, ziemniaków i żywca wołowego. W porównaniu z listopadem 2015 r. w skupie ceny większości produktów rolnych były wyższe (oprócz cen żywca drobiowego i mleka. Na targowiskach w ujęciu rocznym spadły ceny pszenicy i żywca wieprzowego, a w ujęciu miesięcznym żyta oraz ziemniaków. Zmiany cen na rynku żywca wieprzowego i zbóż wpłynęły na poprawę wskaźnika opłacalności tuczu trzody chlewnej.

W okresie lipiec-grudzień 2015 r. skup zbóż podstawowych (z mieszankami zbożowymi, bez ziarna siewnego) wyniósł 29,8 tys. t i był o 25,4% większy niż w analogicznym okresie 2014 r. Skup pszenicy w tym okresie był o 22,1% większy, a żyta – o 82,1% mniejszy. W grudniu 2015 r. dostawy zbóż do skupu były większe niż przed rokiem o 50,3%, przy czym pszenicy skupiono o 39,1% więcej. W skali miesiąca skup pszenicy był o 5,5% mniejszy. W grudniu 2015 r. nie odnotowano skupu żyta.

W okresie styczeń-grudzień 2015 r. producenci z województwa świętokrzyskiego dostarczyli do skupu 108,5 tys. t żywca rzeźnego (w wadze żywej), tj. o 5,0% więcej niż przed rokiem. W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku więcej skupiono żywca drobiowego (o 8,2%), wołowego (o 2,7%) i wieprzowego (o 2,2%). Podaż żywca rzeźnego ogółem w grudniu 2015 r. zarówno w ujęciu rocznym, jak i miesięcznym była wyższa – odpowiednio o 26,2% i o 8,2%.
W okresie styczeń-grudzień 2015 r. zarówno w skupie, jak i na targowiskach, przeciętne ceny pszenicy i żyta były niższe niż w tym samym okresie 2014 r. W grudniu 2015 r. przeciętna cena pszenicy w skupie wyniosła 65,36 zł/dt i była wyższa w ujęciu miesięcznym oraz w ujęciu rocznym odpowiednio o 0,8% i o 9,8%. Cena targowiskowa pszenicy była wyższa w skali miesiąca, jednak niższa w skali roku. Cena pszenicy (68,82 zł/dt) była o 1,2% wyższa od notowanej w listopadzie 2015 r. i o 0,3% niższa od notowanej w grudniu 2014 r., natomiast cena żyta (56,43 zł/dt) odpowiednio o 0,7% niższa i o 4,5% wyższa.

W grudniu 2015 r. przeciętne ceny ziemniaków były znacznie wyższe niż przed rokiem. W skupie za 1 dt ziemniaków płacono 56,23 zł, tj. więcej o 3,7% niż w listopadzie 2015 r. i o 117,8% niż w grudniu 2014 r. Na targowiskach średnia cena ziemniaków wyniosła 77,18 zł/dt i w ujęciu miesięcznym była o 1,2% niższa, natomiast w ujęciu rocznym o 61,8% wyższa.

W grudniu 2015 r. utrzymał się, notowany od września 2013 r., spadek cen skupu żywca wieprzowego w ujęciu rocznym. Przeciętna cena tego surowca w skupie (3,83 zł/kg) była o 0,2% wyższa niż miesiąc temu i o 8,7% niższa niż rok temu. W obrocie targowiskowym za 1 kg żywca wieprzowego płacono 4,99 zł, tj. o 3,7% więcej niż w listopadzie 2015 r. i o 1,2% miej niż w grudniu 2014 r.

Wzrost w ujęciu miesięcznym cen żywca wieprzowego w skupie i jednocześnie spadek cen żyta na targowiskach spowodował poprawę wskaźnika rentowności produkcji trzody chlewnej. W grudniu 2015 r. cena 1 kg żywca wieprzowego w skupie równoważyła wartość 6,8 kg żyta na targowiskach, wobec 6,7 kg przed miesiącem i 7,8 kg przed rokiem. Wzrosła w ujęciu miesięcznym przeciętna cena prosiąt przeznaczonych do dalszego chowu. Na targowiskach za 1 prosię płacono ok. 158 zł, tj. o 4,6% więcej niż w listopadzie 2015 r. i o 9,0% mniej niż w grudniu 2014 r.
W grudniu 2015 r. odnotowano spadek cen skupu żywca drobiowego w ujęciu miesięcznym i w ujęciu rocznym. Za 1 kg drobiu rzeźnego płacono przeciętnie 3,26 zł, tj. mniej o 6,1% w porównaniu z listopadem 2015 r. i o 12,2% w porównaniu z grudniem 2014 r.

W grudniu 2015 r. znacznie większej niż przed miesiącem podaży żywca wołowego w skupie towarzyszył wzrost cen tego surowca. Średnia cena 1 kg żywca wołowego wyniosła 6,74 zł/kg i była wyższa o 0,3% w skali miesiąca i o 15,7% w skali roku.

Skup mleka w okresie styczeń-grudzień 2015 r. wyniósł 169,2 mln l i był o 1,4% większy w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. W grudniu 2015 r., przy większych niż przed miesiącem dostawach mleka do skupu, średnia cena tego surowca (102,20 zł za 100 l) była niższa o 1,1% niż przed miesiącem i o 36,5% niż przed rokiem.

W grudniu 2015 r. przeciętna cena krowy dojnej (ok. 2850 zł/szt.) była o 2,4% wyższa niż w listopadzie 2015 r. i o 3,4% niższa niż rok wcześniej. Cena jałówki jednorocznej (ok. 2467 zł/szt.) była wyższa o 8,8% w ujęciu miesięcznym i o 8,0% w ujęciu rocznym.

Święokrzyski Urząd Marszałkowski w Kielcach

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W powiecie

Więcej w W powiecie

II miejsce dla KGW Klimontowianki za potrawę z gęsiny

tsa24.com22 października 2021

Bartuś Przychodzki zebrał kwotę na najdroższy lek świata !

tsa24.com21 października 2021

Złodzieje pracują też na cmentarzu. Zachowaj czujność !

tsa24.com19 października 2021

Uroczyste otwarcie Żłobka „Wesołe Maluszki” w Samborcu

tsa24.com15 października 2021

Gloria Artis dla Andrzeja Cebuli

tsa24.com13 października 2021

Wypadek ciągnika rolniczego w miejscowości Pęczyny

tsa24.com12 października 2021

Popularny aktor Jerzy Bończak przyjedzie do Ossolina!

tsa24.com11 października 2021

Oszukana 28-latka, straciła sporo pieniędzy

tsa24.com8 października 2021

Utrudnienia w ruchu na przejeździe kolejowym

tsa24.com8 października 2021