W powiecie

Te produkty potaniały w 2015 roku!

Te produkty potaniały w 2015 roku!

Na rynku rolnym w 2015 roku, w porównaniu z rokiem 2014, w województwie świętokrzyskim spadły ceny skupu większości produktów rolnych (za wyjątkiem cen żywca wołowego) – wynika z danych opracowanych przez Urząd Statystyczny w Kielcach. W obrocie targowiskowym odnotowano w regionie spadek cen zbóż, ziemniaków i prosiąt, a wzrost cen żywca wieprzowego, krów dojnych oraz jałówek.

W grudniu 2015 r. w skupie, w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku spadły ceny żywca wieprzowego i drobiowego oraz mleka, a wzrosły ceny pszenicy, ziemniaków i żywca wołowego. W porównaniu z listopadem 2015 r. w skupie ceny większości produktów rolnych były wyższe (oprócz cen żywca drobiowego i mleka. Na targowiskach w ujęciu rocznym spadły ceny pszenicy i żywca wieprzowego, a w ujęciu miesięcznym żyta oraz ziemniaków. Zmiany cen na rynku żywca wieprzowego i zbóż wpłynęły na poprawę wskaźnika opłacalności tuczu trzody chlewnej.

W okresie lipiec-grudzień 2015 r. skup zbóż podstawowych (z mieszankami zbożowymi, bez ziarna siewnego) wyniósł 29,8 tys. t i był o 25,4% większy niż w analogicznym okresie 2014 r. Skup pszenicy w tym okresie był o 22,1% większy, a żyta – o 82,1% mniejszy. W grudniu 2015 r. dostawy zbóż do skupu były większe niż przed rokiem o 50,3%, przy czym pszenicy skupiono o 39,1% więcej. W skali miesiąca skup pszenicy był o 5,5% mniejszy. W grudniu 2015 r. nie odnotowano skupu żyta.

W okresie styczeń-grudzień 2015 r. producenci z województwa świętokrzyskiego dostarczyli do skupu 108,5 tys. t żywca rzeźnego (w wadze żywej), tj. o 5,0% więcej niż przed rokiem. W porównaniu z analogicznym okresem ub. roku więcej skupiono żywca drobiowego (o 8,2%), wołowego (o 2,7%) i wieprzowego (o 2,2%). Podaż żywca rzeźnego ogółem w grudniu 2015 r. zarówno w ujęciu rocznym, jak i miesięcznym była wyższa – odpowiednio o 26,2% i o 8,2%.
W okresie styczeń-grudzień 2015 r. zarówno w skupie, jak i na targowiskach, przeciętne ceny pszenicy i żyta były niższe niż w tym samym okresie 2014 r. W grudniu 2015 r. przeciętna cena pszenicy w skupie wyniosła 65,36 zł/dt i była wyższa w ujęciu miesięcznym oraz w ujęciu rocznym odpowiednio o 0,8% i o 9,8%. Cena targowiskowa pszenicy była wyższa w skali miesiąca, jednak niższa w skali roku. Cena pszenicy (68,82 zł/dt) była o 1,2% wyższa od notowanej w listopadzie 2015 r. i o 0,3% niższa od notowanej w grudniu 2014 r., natomiast cena żyta (56,43 zł/dt) odpowiednio o 0,7% niższa i o 4,5% wyższa.

W grudniu 2015 r. przeciętne ceny ziemniaków były znacznie wyższe niż przed rokiem. W skupie za 1 dt ziemniaków płacono 56,23 zł, tj. więcej o 3,7% niż w listopadzie 2015 r. i o 117,8% niż w grudniu 2014 r. Na targowiskach średnia cena ziemniaków wyniosła 77,18 zł/dt i w ujęciu miesięcznym była o 1,2% niższa, natomiast w ujęciu rocznym o 61,8% wyższa.

W grudniu 2015 r. utrzymał się, notowany od września 2013 r., spadek cen skupu żywca wieprzowego w ujęciu rocznym. Przeciętna cena tego surowca w skupie (3,83 zł/kg) była o 0,2% wyższa niż miesiąc temu i o 8,7% niższa niż rok temu. W obrocie targowiskowym za 1 kg żywca wieprzowego płacono 4,99 zł, tj. o 3,7% więcej niż w listopadzie 2015 r. i o 1,2% miej niż w grudniu 2014 r.

Wzrost w ujęciu miesięcznym cen żywca wieprzowego w skupie i jednocześnie spadek cen żyta na targowiskach spowodował poprawę wskaźnika rentowności produkcji trzody chlewnej. W grudniu 2015 r. cena 1 kg żywca wieprzowego w skupie równoważyła wartość 6,8 kg żyta na targowiskach, wobec 6,7 kg przed miesiącem i 7,8 kg przed rokiem. Wzrosła w ujęciu miesięcznym przeciętna cena prosiąt przeznaczonych do dalszego chowu. Na targowiskach za 1 prosię płacono ok. 158 zł, tj. o 4,6% więcej niż w listopadzie 2015 r. i o 9,0% mniej niż w grudniu 2014 r.
W grudniu 2015 r. odnotowano spadek cen skupu żywca drobiowego w ujęciu miesięcznym i w ujęciu rocznym. Za 1 kg drobiu rzeźnego płacono przeciętnie 3,26 zł, tj. mniej o 6,1% w porównaniu z listopadem 2015 r. i o 12,2% w porównaniu z grudniem 2014 r.

W grudniu 2015 r. znacznie większej niż przed miesiącem podaży żywca wołowego w skupie towarzyszył wzrost cen tego surowca. Średnia cena 1 kg żywca wołowego wyniosła 6,74 zł/kg i była wyższa o 0,3% w skali miesiąca i o 15,7% w skali roku.

Skup mleka w okresie styczeń-grudzień 2015 r. wyniósł 169,2 mln l i był o 1,4% większy w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. W grudniu 2015 r., przy większych niż przed miesiącem dostawach mleka do skupu, średnia cena tego surowca (102,20 zł za 100 l) była niższa o 1,1% niż przed miesiącem i o 36,5% niż przed rokiem.

W grudniu 2015 r. przeciętna cena krowy dojnej (ok. 2850 zł/szt.) była o 2,4% wyższa niż w listopadzie 2015 r. i o 3,4% niższa niż rok wcześniej. Cena jałówki jednorocznej (ok. 2467 zł/szt.) była wyższa o 8,8% w ujęciu miesięcznym i o 8,0% w ujęciu rocznym.

Święokrzyski Urząd Marszałkowski w Kielcach

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W powiecie

Więcej w W powiecie

Bądźmy odpowiedzialni -Oszczędzajmy wodę !

tsa24.com21 stycznia 2021

29. Finał WOŚP Sztab Sandomierz #2484

tsa24.com20 stycznia 2021

Giełdowy Rynek Rolny- magazyny zwolnione od opłat

tsa24.com20 stycznia 2021

Budowa nowej stacji ujęcia wody coraz bliżej

tsa24.com19 stycznia 2021
diecezja

Finał akcji „Gwiazdka dla Potrzebującego”

tsa24.com14 stycznia 2021

Burmistrz Koprzywnicy kwestuje dla WOŚP. Sprawdź co wystawiła na aukcję

tsa24.com13 stycznia 2021

Setne urodziny Pani Stanisławy

tsa24.com12 stycznia 2021

Proste i skuteczne sposoby na bezpieczne ferie

tsa24.com12 stycznia 2021

Powrót uczniów klas I-III do nauczania stacjonarnego

tsa24.com11 stycznia 2021