W Sandomierzu

To już pewne – Gimnazjum nr 1 włączone do „Czwórki”

To już pewne – Gimnazjum nr 1 włączone do „Czwórki”

Przy 16 głosach za i 2 wstrzymujących Rada Miasta Sandomierza przyjęła dziś uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Głosowanie nad przyjęciem uchwały poprzedziła zacięta dyskusja miedzy radnymi, burmistrzem, przedstawicielem kuratorium oświaty i nauczycielami szkół.

-Pamiętajmy, że nie uda nam się zadowolić wszystkich stron. Wprowadzenie reformy oświaty jest bardzo trudne, ale musimy dojść do porozumienia – powiedział na początku dyskusji Marek Bronkowski, burmistrz Sandomierza.

-Odpowiedzialność za edukację jest wspólna. Kuratorium oświaty oraz samorząd powinny współpracować. Okres opiniowania został wykorzystany na szerokie konsultacje społeczne, a temat wywołał bardzo duże zainteresowania. Jest poważna obawa odnośnie zatrudnienia, ale przy dobrym współdziałaniu burmistrza i starosty oraz kuratorium można wyregulować normy zatrudnienia. Nie znajdziemy optymalnego rozwiązania, ale musi być ono jak najbardziej racjonalne, musi służyć uczniom i nauczycielom. Kompromisy i dalsze rozmowy są jak najbardziej wskazane – powiedział Marek Kwitek, Poseł na Sejm.

Zgodnie z podjętą uchwałą od 1 września 2017 r. Gimnazjum Nr 1 im. Jana Długosza z siedzibą w Sandomierzu przy ulicy Leona Cieśli 2 zostanie włączone do Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jarosława Iwaszkiewicza z siedzibą w Sandomierzu przy ulicy Adama Mickiewicza 39. Natomiast Gimnazjum Nr 2 im. 2 Pułku Piechoty Legionów z siedzibą w Sandomierzu przy ulicy Flisaków 30 zostało włączone do Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Armii Krajowej z siedzibą w Sandomierzu przy ulicy Flisaków 30. Gimnazja zakończą działalność 31 sierpnia 2017 r. W drugim przypadku wprowadzenie reformy oświaty było znacznie prostsze, m.in. ze względu na położenie obu budynków pod tym samym adresem.

Takie rozwiązanie nie spodobało się jednak radnemu Andrzejowi Anwajlerowi. Jego zdaniem do budynku Gimnazjum nr 1 powinna zostać przeniesiona Szkoła Podstawowa nr 2.

-Budynek po „dwójce” można wykorzystać na przedszkole lub żłobek – powiedział radny Anwajler.

Uchwała zyskała poparcie większości radnych, pozytywną opinię na jej temat wydała Komisja Nauki, Oświaty, Kultury i Sportu, której przewodniczącym jest radny Robert Kurosz.

-Uważam, że wypracowana propozycja połączenia Gimnazjum nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 4 jest najlepszym rozwiązaniem – powiedział Robert Kurosz.

-Przy wprowadzeniu tej uchwały zostały chyba uwzględnione wszystkie głosy za i przeciw, to dla nas bardzo ważne. Nauczyciele z gimnazjum w naturalny sposób są wchłonięci w struktury naszej szkoły. Praca w mniej licznych klasach będzie bardziej komfortowa i skuteczna. Więcej oddziałów klas da możliwość zatrudnienia większej ilości nauczycieli. Jako radni przyczynimy się do tego, aby nauczyciele gimnazjum nie zostali bez pracy. Uchwała dotycząca połączenia szkół jest moim zdaniem bardzo dobra – dodała Agnieszka Frańczak – Szczepanek, radna i nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 4.

Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Bolewski poinformował, że decyzje o podziale nauki Szkoły Podstawowej nr 4 w dwóch budynkach nalezą do kwestii organizacyjnych jakie rozstrzygnie dyrekcja szkoły wspólnie z burmistrzem. Nauczyciele gimnazjum oraz „czwórki” mieli odmienne zdanie co do sugestii o podziale, gdzie klasy I-IV miałyby uczyć się w szkole przy ul. Mickiewicza, natomiast nauka klas V-VIII miałaby się odbywać w budynku przy ul. Cieśli. Decyzja o podziale nie została jednak podjęta, jest to sprawa nadal otwarta.

-Sugerowaliśmy burmistrzowi w jakim kierunku powinna zmierzać uchwała. Przy podziale nauki w dwóch siedzibach musimy brać pod uwagę, że najważniejsi są uczniowie. Musimy zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki nauki. Takie decyzje powinny wynikać przede wszystkim z potrzeb uczniów – sugerował Tomasz Pleban, Dyrektor Kuratorium Oświaty w Kielcach.

K.K.Palińska

Zobacz Komentarze (1)

1 Komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w W Sandomierzu

Spotkanie w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

tsa24.com13 października 2021

Sandomierskie obchody Dnia Edukacji Narodowej

tsa24.com13 października 2021

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022

tsa24.com13 października 2021

Pasowanie pierwszoklasistów na uczniów w szkole podstawowej nr 2

tsa24.com12 października 2021

Bonum Publicum – XVII edycja nagrody im. Aleksandra Patkowskiego

tsa24.com11 października 2021

Utrudnienia w ruchu na przejeździe kolejowym

tsa24.com8 października 2021

VIII Marsz Pier[w]si w Sandomierzu

tsa24.com8 października 2021

Planowane wyłączenia prądu

tsa24.com8 października 2021

Zakończenie sporu sądowego z byłym pracownikiem Spółki

tsa24.com4 października 2021