W Sandomierzu

Kiedy ruszy budowa na Placu 3 Maja?

Kiedy ruszy budowa na Placu 3 Maja?

Trwa procedura wyłonienia wykonawcy robót budowlanych na Placu 3 Maja. Do Urzędu Miejskiego wpłynęły dwie oferty, niestety przedsiębiorcy znacznie przekroczyli kwotę środków, które zabezpieczono na  ten cel w budżecie miasta. Koszt inwestycji wstępnie oszacowano na 2 mln zł, przedsiębiorcy wycenili go na ponad 3 mln. Władze muszą podjąć decyzję o ogłoszeniu kolejnego przetargu lub o ewentualnym zabezpieczeniu większych środków na przedsięwzięcie. 

Na Placu  ma powstać plac zabaw, fontanna, skwer zieleni, zewnętrzna siłownia oraz pawilon handlowy. Inwestycja ma się  zakończyć nie później niż 20 listopada tego roku. Władze podzieliły zadanie na dwa etapy. Pierwszy to wykonanie placu, skweru, zamocowanie urządzeń do ćwiczeń oraz małej architektury. Drugi etap to budowa pawilonu handlowego.

– Po rozstrzygnięciu I etapu przystąpimy do realizacji drugiej części. Inwestycja nie zostanie przeprowadzona jednorazowo, ponieważ do końca miasto nie mogło dojść do porozumienia z kupcami, czy pawilon będzie budowany z budżetu miasta czy przez stowarzyszenie kupców. Handlarzom do końca zależało na budowie, jednak zrezygnowali z tego pomysłu. Ostatecznie to miasto wybuduje pawilon – powiedział burmistrz Marek Bronkowski.

Budki handlujących zostały kilka miesięcy temu przeniesione na pobliski parking dla taksówek, aby oczyścić teren, na którym wkrótce rozpoczną się prace budowlane. Plac 3 Maja zyska nie tylko nowy wygląd ale również charakter. W miejsce odstraszającego, blaszanego targowiska powstanie rekreacyjny park. W planach jest stworzenie placu zabaw dla dzieci, fontanny, skweru zieleni, zewnętrznej siłowni, a nawet miejsca na scenę plenerową . Aby ostatecznie pozbyć się blaszanych budek, miasto wybuduje obiekt handlowy dla kupców.

IMG_2256 (Kopiowanie)

IMG_2258 (Kopiowanie)

IMG_2261 (Kopiowanie)

IMG_2263 (Kopiowanie)

K.K. Palińska

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Sandomierzu

Więcej w W Sandomierzu

43. rocznica wyboru Karola Wojtyły na głowę Stolicy Apostolskiej

tsa24.com18 października 2021

„Żywe obrazy historii” w ramach Odpustu bł. Wincentego Kadłubka

tsa24.com15 października 2021

Wystawa fotografii reportażowej pt. „NURSES ON THE FRONT LINE” otwarta

tsa24.com15 października 2021

Wręczono odznaki „Przyjaciel Osób Niewidomych”

tsa24.com14 października 2021

Spotkanie w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

tsa24.com13 października 2021

Sandomierskie obchody Dnia Edukacji Narodowej

tsa24.com13 października 2021

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022

tsa24.com13 października 2021

Pasowanie pierwszoklasistów na uczniów w szkole podstawowej nr 2

tsa24.com12 października 2021

Bonum Publicum – XVII edycja nagrody im. Aleksandra Patkowskiego

tsa24.com11 października 2021