kultura i rozrywka

VII Przegląd Spektakli Profilaktycznych

VII Przegląd Spektakli Profilaktycznych

W Porcie Kultury 5 grudnia br., odbył się VII Przegląd Spektakli Profilaktycznych z udziałem młodzieży z sandomierskich szkół podstawowych, Świetlicy Środowiskowej w Sandomierzu oraz Placówki Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie”.

Wydarzenie otworzyła w imieniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Maria Sobieszkoda. Następnie do obejrzenia spektakli zaprosił wszystkich Marcin Marzec burmistrz Sandomierza.

Głównym przesłaniem imprezy było zwrócenie uwagi na problemy związane z kształtowaniem właściwych postaw wobec wszelkich używek, po które młodzi ludzie sięgają dla poczucia przynależności i akceptacji środowiska rówieśniczego, a także perspektyw zdrowego stylu życia i drogi do satysfakcji osobistych bez nałogów. Propagowanie kultury teatralnej, przeciwdziałanie patologiom społecznym z jednoczesnym wykorzystaniem elementów zabawy są działaniami pożytecznymi i potrzebnymi. Przegląd Spektakli Profilaktycznych jest wyrazem troski o rozwój młodego pokolenia i poszukiwaniem nowych form komunikacji z uczniami. Stał się alternatywnym uzupełnieniem działań z zakresu profilaktyki.

W tegorocznym przeglądzie do rywalizacji zgłosiły się zespoły z sandomierskich placówek oświatowych. Uczniowie szkół mieli sposobność poprzez sztukę wypowiedzieć się na temat używek, zła, agresji, przemocy, wykluczenia, samotności oraz braku akceptacji.

Wszystkie występy, które zostały zaprezentowane przed zgromadzoną publicznością były na wyrównanym, wysokim poziomie. Po burzliwych obradach, jury postanowiło przyznać konkretne wyróżnienia:

Szkoła Podstawowa nr 1 oraz Szkoła Podstawowa nr 3 „Zespół 3/7 sceny” otrzymały wyróżnienie za konstruktywny, profilaktyczny przekaz treści. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 4 zespół „Czwórka na scenie” zostali wyróżnieni za autentyczność wypowiedzi młodych ludzi. Świetlica Środowiskowa zespół „ISKRA” otrzymała wyróżnienie za przekaz dostosowany do wieku odbiorców. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 zespół „Wesoła gromada z III A” i zespół „Niepokorni” z tej samej szkoły zostali wyróżnieni za poziom artystyczny spektaklu. Placówka Wsparcia Dziennego „Przystanek Błonie” zespół Błoniaki otrzymała wyróżnienie za innowacyjny sposób ukazania problemu.
W składzie komisji konkursowej zasiedli: Aneta Przyłucka sekretarz miasta- przewodnicząca jury, Agnieszka Klimkiewicz kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu, Grzegorz Grabowski członek GKRPA oraz Kamila Kremiec-Panek instruktor teatralny.

Podczas wydarzenia zostały wręczone nagrody dla uczniów, którzy wzięli udział w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018”, wśród wyróżnionych byli: Aleksandra Placha, Aleksandra Krzysztoń, Oliwia Bidas, Bartosz Lipiec, Filip Walicki, Maciej Trześniewski, Natalia Bażant, Jakub Krzysztoń, Martyna Ochmańska, Katarzyna Płaza.

Po zakończeniu występów za wyjątkową atmosferę oraz perfekcyjne przygotowanie spektakli podziękowała Aneta Przyłucka sekretarz miasta.

Nagrody wręczyli Marcin Marzec burmistrz Sandomierza oraz Renata Kraska radna miasta Sandomierza. Na zakończenie głos zabrał burmistrz, który zachęcał do propagowania wszystkich pozytywnych wzorców, które tak wyjątkowo zostały zaprezentowane przez młodzież i dzieci na scenie. Gospodarz miasta w sposób szczególny zwrócił uwagę na talent i chęci, które towarzyszą młodym artystom w drodze przygotowania tego typu inicjatyw.

Organizatorami VII Przeglądu Spektakli Profilaktycznych pod patronatem Burmistrza Sandomierza byli: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Urząd Miejski w Sandomierzu z pomocą Sandomierskiego Centrum Kultury

ura-7976

ura-8013

ura-8020

ura-8138

ura-8186

Źródło: UM Sandomierz 

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

kultura i rozrywka

Więcej w kultura i rozrywka

centrum informacji

Wyróżnienie dla sandomierskiego Centrum Informacji Turystycznej

tsa24.com28 września 2021

III Bieg Szklarski

tsa24.com27 września 2021

Dzień ZdrowECO Optymisty

tsa24.com27 września 2021

Piknik Rodzinny w „Przystanku Błonie”

tsa24.com24 września 2021

WITAMINA JAZZ 2021

tsa24.com24 września 2021

Repertuar “Kina Starówka” w Sandomierzu

tsa24.com21 września 2021

Spektakl “Kepler 22B”

tsa24.com21 września 2021

“Srebrna Chochla” dla Gminy Zawichost

tsa24.com20 września 2021

Sandomierska Strefa Rocka – relacja

tsa24.com20 września 2021