W powiecie

W Gminie Łoniów zostanie utworzony Środowiskowy Dom Samopomocy

W Gminie Łoniów zostanie utworzony Środowiskowy Dom Samopomocy

W 2019 roku przez Pana Szymona Kołacza – Wójta Gminy Łoniów została podpisana umowa na realizację projektu pn.” Społeczeństwo bez barier – usługi społeczne dla powiatu sandomierskiego”. Liderem Projektu jest Powiat Sandomierski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu natomiast partnerem jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach oraz Gmina Łoniów/Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie.

W ramach tego projektu w Gminie Łoniów zostanie utworzony Środowiskowy Dom Samopomocy w budynku, w którym wcześniej mieścił się Urząd Gminy. Projekt realizowany jest od 1 września 2019 r. do dnia 28 luty 2023 r. Pierwszym etapem realizacji projektu było przygotowanie dokumentacji w celu przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowę oraz rozbudowę istniejącego budynku Urzędu Gminy w Łoniowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Pomimo pewnych trudności związanych z wystąpieniem COVID-19 dotyczących przygotowania dokumentacji w końcu udało się przeprowadzić postępowanie i wyłonić wykonawcę, z którym została podpisana umowa w dniu 4 luty 2021 r. Wykonawca na zrealizowanie zadania ma czas do dnia 31 sierpnia 2021 r. Jeżeli nie wystąpią żadne przeszkody to Środowiskowy Dom Samopomocy zacznie funkcjonować od września 2021 r.

Utworzony Środowiskowy Dom Samopomocy będzie służył budowaniu sieci oparcia społecznego i przygotowywał do życia w społeczeństwie oraz funkcjonowania w środowisku. Przeznaczony będzie dla 19 osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie, w którym osoby otrzymają częściową opiekę i pomoc w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych oraz gorący posiłek. Dom będzie działał co najmniej 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, w tym co najmniej przez 6 godzin dziennie będą prowadzone zajęcia z uczestnikami. Gmina zapewni usługi transportowe polegające na dowożeniu na zajęcia z miejsca zamieszkania i odwożeniu po zajęciach.

Źródło Gmina Łoniów

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W powiecie

Więcej w W powiecie

Będzie modernizacja bieżni na stadionie

tsa24.com23 lipca 2021

Uważajcie na oszustów internetowych

tsa24.com23 lipca 2021

Jubileusz setnych urodzin mieszkańca Chrapanowa

tsa24.com23 lipca 2021

Dofinansowanie dla gminy na działalność klubów seniora

tsa24.com21 lipca 2021

Nowy mikrobus dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście

tsa24.com20 lipca 2021

Żłobek “Wesołe Maluszki” w Samborcu

tsa24.com16 lipca 2021

Uwaga! Miejscowość Łukawa – tragiczny wypadek z udziałem motocyklisty !

tsa24.com8 lipca 2021

Klimontów – Kryształowe Berło dla Mirosława Baki

tsa24.com7 lipca 2021

“Profilaktyka 40 PLUS”- Masz 40 lat? Skorzystaj z darmowych badań

tsa24.com7 lipca 2021