W powiecie

W Obrazowie powstaną Odnawialne Źródła Energii

W Obrazowie powstaną Odnawialne Źródła Energii

Mieszkańcy Gminy Obrazów mają szansę zbudować na swojej posesji instalacje Odnawialnych Źródeł Energii. Wójt Krzysztof Tworek chce przystąpić do projektu unijnego, który stwarza szansę na dofinansowanie 85% kosztów takiego przedsięwzięcia. Dziś o godz. 11.00 w Obrazowie odbędzie się spotkanie informacyjne.

Odnawialne Źródła Energii pozwalają na produkcję energii elektrycznej i cieplnej przy wykorzystywaniu naturalnych źródeł takich jak energia wiatrowa, słoneczna, wodna i biogazowa. Posiadacze instalacji OZE wykorzystują powstałą energię na własne potrzeby.

Gmina Obrazów zamierza przystąpić do projektu współfinansowanego ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 –  Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Wstępne założenia zakładają, że projekt będzie polegał na budowie różnych rodzajów instalacji Odnawialnych Źródeł Energii, m.in. instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i kotłów na biomasę, ale również pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Obrazów . Przewidywane dofinansowanie wyniesie maksymalnie do 85% kosztów.

Mieszkańcy Gminy Obrazów, którzy są zainteresowani udziałem w projekcie proszeni są o złożenie: Deklaracji udziału w Projekcie, Oświadczenia– kryteria rekrutacji, oraz Ankiety mającej na celu określenie doboru instalacji OZE.

Wypełnioną Deklarację wraz z Ankietą należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy, w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2017 r. (osobiście lub pocztą lub poprzez przesłanie skanu na e-mail: inwestycje@obrazow.pl lub faksem: 15 83 65 551 – decyduje data wpływu do Urzędu).

Dziś o godz. 11.00 w budynku Zespole Gospodarki Komunalnej w Obrazowie (przy placu targowym) odbędzie się spotkanie informacyjne. To szansa na zapoznanie się z projektem, wadami i zaletami posiadania takiej instalacji oraz rozmowa ze specjalistami w dziedzinie Odnawialnych Źródeł Energii.

Szczegółowy zakres projektu zostanie określony po spotkaniu z mieszkańcami oraz zebraniu wszystkich ankiet. Kryteria i sposób wyboru uczestników zamieszczony zostanie na stronie internetowej Gminy.

Kinga Kędziora Palińska/ UG Obrazów

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W powiecie

Więcej w W powiecie

Bezpieczeństwo podczas nadchodzącego weekendu

tsa24.com29 października 2021

Szarpanie za mundur i obelgi nie pomogły

tsa24.com29 października 2021

Wszystkich Świętych – Zmiana organizacji ruchu

tsa24.com29 października 2021

Koprzywnickie Bziuki- na Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego

tsa24.com26 października 2021

Dniówka w sadzie Wójta Gminy Samborzec odpracowana

tsa24.com26 października 2021

Zbiórka nakrętek dla małej Igi

tsa24.com26 października 2021

II miejsce dla KGW Klimontowianki za potrawę z gęsiny

tsa24.com22 października 2021

Bartuś Przychodzki zebrał kwotę na najdroższy lek świata !

tsa24.com21 października 2021

Złodzieje pracują też na cmentarzu. Zachowaj czujność !

tsa24.com19 października 2021