W powiecie

W Obrazowie powstaną Odnawialne Źródła Energii

W Obrazowie powstaną Odnawialne Źródła Energii

Mieszkańcy Gminy Obrazów mają szansę zbudować na swojej posesji instalacje Odnawialnych Źródeł Energii. Wójt Krzysztof Tworek chce przystąpić do projektu unijnego, który stwarza szansę na dofinansowanie 85% kosztów takiego przedsięwzięcia. Dziś o godz. 11.00 w Obrazowie odbędzie się spotkanie informacyjne.

Odnawialne Źródła Energii pozwalają na produkcję energii elektrycznej i cieplnej przy wykorzystywaniu naturalnych źródeł takich jak energia wiatrowa, słoneczna, wodna i biogazowa. Posiadacze instalacji OZE wykorzystują powstałą energię na własne potrzeby.

Gmina Obrazów zamierza przystąpić do projektu współfinansowanego ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 –  Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Wstępne założenia zakładają, że projekt będzie polegał na budowie różnych rodzajów instalacji Odnawialnych Źródeł Energii, m.in. instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i kotłów na biomasę, ale również pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Obrazów . Przewidywane dofinansowanie wyniesie maksymalnie do 85% kosztów.

Mieszkańcy Gminy Obrazów, którzy są zainteresowani udziałem w projekcie proszeni są o złożenie: Deklaracji udziału w Projekcie, Oświadczenia– kryteria rekrutacji, oraz Ankiety mającej na celu określenie doboru instalacji OZE.

Wypełnioną Deklarację wraz z Ankietą należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy, w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2017 r. (osobiście lub pocztą lub poprzez przesłanie skanu na e-mail: inwestycje@obrazow.pl lub faksem: 15 83 65 551 – decyduje data wpływu do Urzędu).

Dziś o godz. 11.00 w budynku Zespole Gospodarki Komunalnej w Obrazowie (przy placu targowym) odbędzie się spotkanie informacyjne. To szansa na zapoznanie się z projektem, wadami i zaletami posiadania takiej instalacji oraz rozmowa ze specjalistami w dziedzinie Odnawialnych Źródeł Energii.

Szczegółowy zakres projektu zostanie określony po spotkaniu z mieszkańcami oraz zebraniu wszystkich ankiet. Kryteria i sposób wyboru uczestników zamieszczony zostanie na stronie internetowej Gminy.

Kinga Kędziora Palińska/ UG Obrazów

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W powiecie

Więcej w W powiecie

Informacja dotycząca szczepienia przeciw COVID-1

tsa24.com18 czerwca 2021

Burmistrz Zawichostu z absolutorium za wykonanie budżetu

tsa24.com17 czerwca 2021

Społeczności lokalne walczą razem o Bartusia

tsa24.com17 czerwca 2021

Sukces Martyny Sygnet w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym KRUS

tsa24.com16 czerwca 2021

Egzaminy na kartę rowerową przed wakacjami – zaliczone

tsa24.com15 czerwca 2021

Sukces matematyczny na szczeblu międzynarodowym Julii i Krystiana

tsa24.com15 czerwca 2021

Jubileusz Złotych Godów w Zawichoście

tsa24.com14 czerwca 2021

W Kielcach działa maszyna do zamiany monet. Zamień drobne na wakacje

tsa24.com14 czerwca 2021

Zmiana organizacji ruchu w na moście w Samborcu w ciągu drogi krajowej nr 79

tsa24.com10 czerwca 2021