W Sandomierzu

W sandomierskich przedszkolach są miejsca dla dzieci z innych gmin

W sandomierskich przedszkolach są miejsca dla dzieci z innych gmin

Od nowego roku szkolnego 2017/ 2018 do sandomierskich przedszkoli będzie uczęszczało blisko 600 dzieci. Burmistrz miasta poinformował, że są wolne miejsca dla dzieci z innych gmin. W przyszłym roku do placówek zostanie wprowadzona nowa metoda nauczania – Montessori.

Jak informowaliśmy przed miesiącem, w przyszłym roku miasto wprowadzi do swoich przedszkoli „montessoriańską” metodę nauczania. W 2018 roku Przedszkole nr 6 zostanie przeniesione do budynku Szkoły Podstawowej nr 4. W tej chwili miasto pracuje nad przygotowaniem dokumentacji pozwalającej na adaptację piętra budynku. Również na parterze podstawówki pomieszczenia zostaną przebudowane i dostosowane dla najmłodszych, gdzie powstaną dwa oddziały żłobkowe. Docelowo Szkoła Podstawowa nr 4 zostanie przeniesiona do budynku Gimnazjum nr 1. Nowa przestrzeń „Szóstki” zostanie w całości dostosowana do metod pracy wg Montessori, w pozostałych przedszkolach taka nauka będzie dobywała się jedynie w kilku oddziałach.

– Myślę, że to bardzo ważny aspekt sandomierskich przedszkoli. Mocno stawiam na nowoczesne metody edukacji, a metoda Montessori jest skierowana na wszechstronny rozwój dzieci – powiedział burmistrz Marek Bronkowski.

Przed wprowadzeniem reformy oświaty miasto planowało budowę nowego budynku Przedszkola nr 6, ponieważ dotychczasowa siedziba jest w złym stanie technicznym. Po podjęciu uchwały dotyczącej nowej sieci sandomierskich szkół, miasto podjęło jednak decyzję o przeniesieniu „Szóstki” do budynku podstawówki i zrezygnowało z budowy. Magistrat nie ma jeszcze pomysłu, co powstanie na terenie gdzie obecnie mieści się Przedszkole nr 6.

Sandomierskie placówki przedszkolne zapewniają bogatą ofertę zajęć, rytmikę, naukę języków obcych, opiekę logopedów, psychologów oraz zdrowy jadłospis. Konkursy piosenki angielskiej, akcje charytatywne oraz konkursy ekologiczne. Zdaniem Burmistrza najmłodsi aktywnie uczestniczą w życiu miasta. Przedszkola współpracują z Muzeum Okręgowym, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Sandomierskim Centrum Kultury oraz Miejską Biblioteką Publiczną. Kolejnym atutem instytucji edukacyjnych będzie wprowadzenie zasad wg teorii Montessori.

Metoda Montessori została opracowana przez włoską lekarkę i antropolożkę dr Marię Montessori. Zgodnie z jej ideą edukacja nie powinna być ukierunkowana jedynie na przekazywanie wiedzy, ale nastawiona przede wszystkim na indywidualne możliwości każdego dziecka. Rozwija to zdolność koncentracji i samodyscypliny. Nauczyciel czy rodzic powinien przede wszystkim obserwować dziecko i jak najmniej ingerować w jego samodzielną pracę. Wg Marii Montessori na pierwszym miejscu jest niezależność oraz fizyczna, psychiczna i duchowa indywidualność każdego dziecka. Zgodnie z tą teorią dzieci do 6 roku życia są odkrywcami, którzy poznają świat przez swoje zmysły. Dlatego tak ważne jest odpowiednie pobudzanie dziecka i dostarczanie mu różnych bodźców. Bardzo ważną rolę w pedagogice Montessori odgrywa otoczenie, maluchy powinny mieć łatwy i swobodny dostęp do wszystkich narzędzi i materiałów, które są im potrzebne do zdobywania wiedzy. Książki, wszelkie pomoce naukowe, artykuły papiernicze czy zabawki muszą być poukładane w widocznym i przystępnym miejscu. Najważniejsze staje się dążenie do samodzielności i budowaniu wiary dzieci we własne możliwości oraz współpraca z innymi. Miasto otrzyma 263 tys. zł to kwota jaką Gmina Miejska Sandomierz otrzymała w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na wprowadzenie Metody Montessori do programu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Zostaną zakupione w tym celu różne pomoce naukowe aby placówki były odpowiednio wyposażone. W semestrze letnim roku szkolnego 2016/2017 sandomierscy nauczyciele rozpoczęli studia podyplomowe w kierunku pedagogiki Montessori, aby od września 2018 roku móc realizować z dziećmi nowe zajęcia.

K.K. Palińska

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w W Sandomierzu

43. rocznica wyboru Karola Wojtyły na głowę Stolicy Apostolskiej

tsa24.com18 października 2021

„Żywe obrazy historii” w ramach Odpustu bł. Wincentego Kadłubka

tsa24.com15 października 2021

Wystawa fotografii reportażowej pt. „NURSES ON THE FRONT LINE” otwarta

tsa24.com15 października 2021

Wręczono odznaki „Przyjaciel Osób Niewidomych”

tsa24.com14 października 2021

Spotkanie w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

tsa24.com13 października 2021

Sandomierskie obchody Dnia Edukacji Narodowej

tsa24.com13 października 2021

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022

tsa24.com13 października 2021

Pasowanie pierwszoklasistów na uczniów w szkole podstawowej nr 2

tsa24.com12 października 2021

Bonum Publicum – XVII edycja nagrody im. Aleksandra Patkowskiego

tsa24.com11 października 2021