Bez kategorii

W Zawichoście pomogą kobietom znaleźć zatrudnienie

W Zawichoście pomogą kobietom znaleźć zatrudnienie

Stowarzyszenie Spełnić Marzenia zaprasza do udziału w projekcie „ Klub Aktywności Społecznej w gminie Zawichost”, który jest realizowany w gminie od 1 maja 2017 do 31 maja 2018. Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej oraz szans na zatrudnienie 10 kobiet zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym 4 kobiet z niepełnosprawnościami. Zgłoszenia można składać do końca czerwca. 

Na pomoc może liczyć 10 kobiet z Gminy Zawichost, które są bierne zawodowo, bezrobotne, zakwalifikowane do III profilu pomocy, ubogie, zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, kwalifikujących się do objęcia wsparciem z pomocy społecznej i nie mających możliwości skorzystania ze wszystkich instrumentów wsparcia oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy , lub gdy te możliwości są ograniczone. Projekt zakłada, że tylko jedna z uczestniczek może posiadać wykształcenie wyższe, gdyż pomoc jest skierowana dla pań, które mają bardzo małe szanse na znalezienie pracy.

W projekcie zaplanowano kompleksowe wsparcie w ramach działalności Klubu Integracji Społecznej dla każdej uczestniczki w ramach bloków:

Blok Integracji Społecznej:
• warsztaty integracyjne
• trening kompetencji społecznych
• zajęcia warsztatowe z elementami wizażu i stylizacji
• trening kompetencji życiowych

Blok Reintegracji zawodowej :
• trening pracy
• indywidualne doradztwo trenera pracy
• sześciomiesięczne staże zawodowe dla każdej uczestniczki

Warunki uczestnictwa w projekcie:
W procesie rekrutacji uwzględnione zostaną aplikacje kandydatów, którzy spełniają następujące kryteria dotyczące grupy docelowej:

– przynależność do grupy osób zagrożonych ubóstwem i / lub wykluczeniem społecznym
– miejsce zamieszkania – gmina Zawichost ( Oświadczenie uczestniczki)
– korzystanie ze wsparcia pomocy społecznej ( oświadczenie uczestniczki)
-złożenie ankiety rekrutacyjnej oraz oświadczenia uczestnika

Regulamin projektu dostępny jest  na stronie internetowej spelnic-marzenia.pl , oraz www.zawichost.opsinfo.pl ,  www.zawichost.pl oraz w Biurze Projektu ul. Żeromskiego 50 pokój 4a.

Projekt Klub Aktywności Społecznej w gminie Zawichost współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020), Priorytet IX „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem” w ramach: Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. Udział w projekcie jest bezpłatny.

K.K. Palińska

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w Bez kategorii

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

tsa24.com30 września 2021

Szpital w Sandomierzu – „Całkowity zakaz odwiedzin”

tsa24.com20 września 2021

DEZAMET dostarczył 5500 pocisków do RAKÓW

tsa24.com13 września 2021

„Profilaktyka 40 PLUS”- Masz 40 lat? Skorzystaj z darmowych badań

tsa24.com7 lipca 2021

Policja apeluje o ostrożność nad wodą

tsa24.com23 czerwca 2021

Sukces matematyczny na szczeblu międzynarodowym Julii i Krystiana

tsa24.com15 czerwca 2021

Piknik Charytatywny z Okazji Dnia Dziecka w Sandomierzu

tsa24.com27 maja 2021

Zagłosuj na podwórko NIVEA w Sandomierzu

tsa24.com25 maja 2021

Zmarł ks. Tomasz Kotulski

tsa24.com28 kwietnia 2021