Bez kategorii

W Zawichoście pomogą kobietom znaleźć zatrudnienie

W Zawichoście pomogą kobietom znaleźć zatrudnienie

Stowarzyszenie Spełnić Marzenia zaprasza do udziału w projekcie „ Klub Aktywności Społecznej w gminie Zawichost”, który jest realizowany w gminie od 1 maja 2017 do 31 maja 2018. Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej oraz szans na zatrudnienie 10 kobiet zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym 4 kobiet z niepełnosprawnościami. Zgłoszenia można składać do końca czerwca. 

Na pomoc może liczyć 10 kobiet z Gminy Zawichost, które są bierne zawodowo, bezrobotne, zakwalifikowane do III profilu pomocy, ubogie, zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, kwalifikujących się do objęcia wsparciem z pomocy społecznej i nie mających możliwości skorzystania ze wszystkich instrumentów wsparcia oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy , lub gdy te możliwości są ograniczone. Projekt zakłada, że tylko jedna z uczestniczek może posiadać wykształcenie wyższe, gdyż pomoc jest skierowana dla pań, które mają bardzo małe szanse na znalezienie pracy.

W projekcie zaplanowano kompleksowe wsparcie w ramach działalności Klubu Integracji Społecznej dla każdej uczestniczki w ramach bloków:

Blok Integracji Społecznej:
• warsztaty integracyjne
• trening kompetencji społecznych
• zajęcia warsztatowe z elementami wizażu i stylizacji
• trening kompetencji życiowych

Blok Reintegracji zawodowej :
• trening pracy
• indywidualne doradztwo trenera pracy
• sześciomiesięczne staże zawodowe dla każdej uczestniczki

Warunki uczestnictwa w projekcie:
W procesie rekrutacji uwzględnione zostaną aplikacje kandydatów, którzy spełniają następujące kryteria dotyczące grupy docelowej:

– przynależność do grupy osób zagrożonych ubóstwem i / lub wykluczeniem społecznym
– miejsce zamieszkania – gmina Zawichost ( Oświadczenie uczestniczki)
– korzystanie ze wsparcia pomocy społecznej ( oświadczenie uczestniczki)
-złożenie ankiety rekrutacyjnej oraz oświadczenia uczestnika

Regulamin projektu dostępny jest  na stronie internetowej spelnic-marzenia.pl , oraz www.zawichost.opsinfo.pl ,  www.zawichost.pl oraz w Biurze Projektu ul. Żeromskiego 50 pokój 4a.

Projekt Klub Aktywności Społecznej w gminie Zawichost współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020), Priorytet IX „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem” w ramach: Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. Udział w projekcie jest bezpłatny.

K.K. Palińska

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Więcej w Bez kategorii

Ferie zimowe z komiksem!

tsa24.com4 stycznia 2021

Inwestycja zaprojektowana z myślą o przyszłości

tsa24.com30 grudnia 2020

Mamy dwa nowe i cztery wyremontowane mosty w województwie

tsa24.com11 grudnia 2020

Zawieszanie linii Tarnobrzeg – Gdańsk

tsa24.com10 listopada 2020

Rozpoczynamy nabór wolontariuszy do 29. Finału WOŚP

tsa24.com9 listopada 2020

Darmowy listopad 2020. Zaproszenie na konferencję online

tsa24.com5 listopada 2020

Planowane wyłączenia prądu

tsa24.com22 lipca 2020
prąd

Planowane wyłączenia prądu

tsa24.com7 lipca 2020

Rada Miasta w Sandomierzu w akcji #GaszynChallenge – VIDEO

tsa24.com1 lipca 2020