Bez kategorii

W Zawichoście pomogą kobietom znaleźć zatrudnienie

W Zawichoście pomogą kobietom znaleźć zatrudnienie

Stowarzyszenie Spełnić Marzenia zaprasza do udziału w projekcie „ Klub Aktywności Społecznej w gminie Zawichost”, który jest realizowany w gminie od 1 maja 2017 do 31 maja 2018. Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej oraz szans na zatrudnienie 10 kobiet zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym 4 kobiet z niepełnosprawnościami. Zgłoszenia można składać do końca czerwca. 

Na pomoc może liczyć 10 kobiet z Gminy Zawichost, które są bierne zawodowo, bezrobotne, zakwalifikowane do III profilu pomocy, ubogie, zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, kwalifikujących się do objęcia wsparciem z pomocy społecznej i nie mających możliwości skorzystania ze wszystkich instrumentów wsparcia oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy , lub gdy te możliwości są ograniczone. Projekt zakłada, że tylko jedna z uczestniczek może posiadać wykształcenie wyższe, gdyż pomoc jest skierowana dla pań, które mają bardzo małe szanse na znalezienie pracy.

W projekcie zaplanowano kompleksowe wsparcie w ramach działalności Klubu Integracji Społecznej dla każdej uczestniczki w ramach bloków:

Blok Integracji Społecznej:
• warsztaty integracyjne
• trening kompetencji społecznych
• zajęcia warsztatowe z elementami wizażu i stylizacji
• trening kompetencji życiowych

Blok Reintegracji zawodowej :
• trening pracy
• indywidualne doradztwo trenera pracy
• sześciomiesięczne staże zawodowe dla każdej uczestniczki

Warunki uczestnictwa w projekcie:
W procesie rekrutacji uwzględnione zostaną aplikacje kandydatów, którzy spełniają następujące kryteria dotyczące grupy docelowej:

– przynależność do grupy osób zagrożonych ubóstwem i / lub wykluczeniem społecznym
– miejsce zamieszkania – gmina Zawichost ( Oświadczenie uczestniczki)
– korzystanie ze wsparcia pomocy społecznej ( oświadczenie uczestniczki)
-złożenie ankiety rekrutacyjnej oraz oświadczenia uczestnika

Regulamin projektu dostępny jest  na stronie internetowej spelnic-marzenia.pl , oraz www.zawichost.opsinfo.pl ,  www.zawichost.pl oraz w Biurze Projektu ul. Żeromskiego 50 pokój 4a.

Projekt Klub Aktywności Społecznej w gminie Zawichost współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPOWŚ 2014-2020), Priorytet IX „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem” w ramach: Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. Udział w projekcie jest bezpłatny.

K.K. Palińska

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Więcej w Bez kategorii

Zmarł ks. Tomasz Kotulski

tsa24.com28 kwietnia 2021

Sukces tancerek FT PARADOX

tsa24.com26 kwietnia 2021

Nowe nasadzenia w Sandomierzu

tsa24.com23 kwietnia 2021

Pilnie ! Poszukiwani wolontariusze, którzy mogą wesprzeć rodziców Bartusia

tsa24.com21 kwietnia 2021

List samorządowców do Premiera Mateusza Morawieckiego

tsa24.com14 kwietnia 2021

Kuria Diecezjalna przekazała datki z akcji “Na pomoc Chorwacji”

tsa24.com11 marca 2021

Pożar budynku mieszkalnego w miejscowości Złota

tsa24.com3 marca 2021

Nagrody Publiczności w konkursie “Porównania 29”

tsa24.com19 stycznia 2021

Ferie zimowe z komiksem!

tsa24.com4 stycznia 2021