W Sandomierzu

Walczą z alkoholizmem w Sandomierzu

Walczą z alkoholizmem w Sandomierzu

Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu, pomoc psychospołeczna i prawna dla ich rodzin, działalność profilaktyczna i edukacyjna, wspomaganie instytucji służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych – to zadania, które zostały ujęte w Gminny Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2018 rok. W tym roku na jego realizację rada miasta przeznaczyła 660 tys. zł.

W ubiegłym roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymała 85 wniosków o przymusowe leczenie odwykowe dla osób uzależnionych od alkoholu. 42 wnioski skierowała Komenda Powiatowa Policji, 16 Ośrodek Pomocy Społecznej, 11 Prokuratura Rejonowa w Sandomierzu, 10 od rodzin uzależnionych, 6 przez Zespół Kuratorski przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu. W porównaniu z 2016 rokiem, liczna wniosków znacznie się zwiększyła W 2016 roku do komisji wpłynęły tylko 43 wnioski.

Gminna komisja skierowała 30 osób na leczenie odwykowe, na które zgłosiło się 14 osób.

W Punkcie Edukacyjno-Konsultacyjnym udzielono 518 porad osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom. Liczba porad wzrosła w ciągu ostatnich dwóch lat. Specjaliści udzielili 108 porad osobom uzależnionym, 59 osobom współuzależnionym, 9 osobom uzależnionym od narkotyków, 23 porady osobom z innymi uzależnieniami jak leki czy hazard. Udzielono także 25 porad dotyczących problemu przemocy, 123 porady prawne, a także 171 porad dotyczących problemów małżeńskich, wychowawczych czy kryzysów życiowych.

Natomiast w Punkcie Interwencji Kryzysowej udzielono 219 porad, w tym 30 osobom uzależnionym od alkoholu i współuzależnionym, 19 ofiarom pomocy, 62 osobom z problemami rodzinnymi.

Według danych Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu 21 wypadków i kolizji drogowych spowodowali pijani kierowcy, zatrzymano 226 nietrzeźwych osób oraz 13 nieletnich będących po spożyciu alkoholu. Policja interweniowała 117 razy w związku z przemocą domową wywołaną nadużywaniem alkoholu. Założono 148 Niebieskich Kart.

Małgorzata Petecka

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Sandomierzu

Więcej w W Sandomierzu

Bartuś z Sandomierza świętował pierwsze urodziny

tsa24.com25 października 2021

Wręczono Nagrody Burmistrza Miasta Sandomierza im. A. Patkowskiego „Bonum Publicum”

tsa24.com25 października 2021

„VII Międzynarodowy Turniej Karate o Puchar Prezydenta miasta Katowic”

tsa24.com25 października 2021

Bartuś Przychodzki zebrał kwotę na najdroższy lek świata !

tsa24.com21 października 2021

Złodzieje pracują też na cmentarzu. Zachowaj czujność !

tsa24.com19 października 2021

43. rocznica wyboru Karola Wojtyły na głowę Stolicy Apostolskiej

tsa24.com18 października 2021

„Żywe obrazy historii” w ramach Odpustu bł. Wincentego Kadłubka

tsa24.com15 października 2021

Wystawa fotografii reportażowej pt. „NURSES ON THE FRONT LINE” otwarta

tsa24.com15 października 2021

Wręczono odznaki „Przyjaciel Osób Niewidomych”

tsa24.com14 października 2021