W Sandomierzu

Walczą z alkoholizmem w Sandomierzu

Walczą z alkoholizmem w Sandomierzu

Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu, pomoc psychospołeczna i prawna dla ich rodzin, działalność profilaktyczna i edukacyjna, wspomaganie instytucji służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych – to zadania, które zostały ujęte w Gminny Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Sandomierzu na 2018 rok. W tym roku na jego realizację rada miasta przeznaczyła 660 tys. zł.

W ubiegłym roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymała 85 wniosków o przymusowe leczenie odwykowe dla osób uzależnionych od alkoholu. 42 wnioski skierowała Komenda Powiatowa Policji, 16 Ośrodek Pomocy Społecznej, 11 Prokuratura Rejonowa w Sandomierzu, 10 od rodzin uzależnionych, 6 przez Zespół Kuratorski przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu. W porównaniu z 2016 rokiem, liczna wniosków znacznie się zwiększyła W 2016 roku do komisji wpłynęły tylko 43 wnioski.

Gminna komisja skierowała 30 osób na leczenie odwykowe, na które zgłosiło się 14 osób.

W Punkcie Edukacyjno-Konsultacyjnym udzielono 518 porad osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom. Liczba porad wzrosła w ciągu ostatnich dwóch lat. Specjaliści udzielili 108 porad osobom uzależnionym, 59 osobom współuzależnionym, 9 osobom uzależnionym od narkotyków, 23 porady osobom z innymi uzależnieniami jak leki czy hazard. Udzielono także 25 porad dotyczących problemu przemocy, 123 porady prawne, a także 171 porad dotyczących problemów małżeńskich, wychowawczych czy kryzysów życiowych.

Natomiast w Punkcie Interwencji Kryzysowej udzielono 219 porad, w tym 30 osobom uzależnionym od alkoholu i współuzależnionym, 19 ofiarom pomocy, 62 osobom z problemami rodzinnymi.

Według danych Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu 21 wypadków i kolizji drogowych spowodowali pijani kierowcy, zatrzymano 226 nietrzeźwych osób oraz 13 nieletnich będących po spożyciu alkoholu. Policja interweniowała 117 razy w związku z przemocą domową wywołaną nadużywaniem alkoholu. Założono 148 Niebieskich Kart.

Małgorzata Petecka

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W Sandomierzu

Więcej w W Sandomierzu

Stanowisko Burmistrza Sandomierza Marcina Marca w temacie budowy sklepu Lidl

tsa24.com27 stycznia 2021

Upamiętniono powstańców styczniowych

tsa24.com27 stycznia 2021

Dzień Babci i Dziadka – Czego im życzyć? Aby byli Bezpieczni !

tsa24.com21 stycznia 2021

Bądźmy odpowiedzialni -Oszczędzajmy wodę !

tsa24.com21 stycznia 2021

Spotkanie opłatkowe gospodarzy miast papieskich

tsa24.com21 stycznia 2021

29. Finał WOŚP Sztab Sandomierz #2484

tsa24.com20 stycznia 2021

Zima w mieście 2021

tsa24.com20 stycznia 2021

Konkurs dla organizacji pozarządowych

tsa24.com19 stycznia 2021

Nagrody Publiczności w konkursie “Porównania 29”

tsa24.com19 stycznia 2021