W powiecie

Wielki projekt ochrony przeciwpowodziowej Sandomierza

Wielki projekt ochrony przeciwpowodziowej Sandomierza

297 897 600 zł wsparcia dla miasta w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły” na lata 2017 – 2022 – marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek i wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek w minioną środę 19 lipca podpisali umowę z konsultantem technicznym. Podpisano również umowę na przekazanie dotacji celowej na finansowanie rządowych zadań zleconych w zakresie wsparcia technicznego. Prace przeciwpowodziowe zostaną przeprowadzone m.in. w Koćmierzowie, Nadbrzeziu, Szewcach, Zajeziorzu, Koprzywnicy i przy ul. Lwowskiej w Sandomierzu. 

Choć projekt realizowany jest w trzech województwach, Świętokrzyskie jako pierwsze uruchomiło finansowanie zadania, zaś Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pełni też rolę lidera dla trzech województw – świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego) w zakresie wsparcia technicznego.

„Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły”, w ramach którego ŚZMiUW realizuje na terenie województwa świętokrzyskiego „Ochronę przeciwpowodziową Sandomierza”, to już trzeci projekt ochrony przeciwpowodziowej realizowany w Polsce po powodzi z 1997 roku, wdrażany przy wsparciu międzynarodowych instytucji finansujących. Został przygotowany w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry, jako jego kontynuacja dla dorzecza Odry poszerzona o działania w dorzeczu Wisły.

Na mocy podpisanej umowy wojewoda przekaże samorządowi województwa w 2017 r. dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Nadzór projektowo-konstrukcyjny, zarządzanie projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostek wdrażania projektu w zakresie wdrażania POPDOW”. Zadanie realizowane będzie przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.

– Inwestycja o wartości ponad 300 mln zł, która będzie zrealizowana na terenie ziemi świętokrzyskiej i będzie dotyczyć węzła sandomierskiego to inwestycja o ogromnej skali. Niewątpliwie zabezpieczy ona na wiele lat tę część województwa przed powodzią – powiedział marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas.

– To dzień jest bardzo ważny dla województwa świętokrzyskiego. Podpisanie dzisiejszej umowy, pierwszej z dwóch, pozwala pozytywnie myśleć o naszej przyszłości związanej z zabezpieczeniem wałów przeciwpowodziowych – podkreśliła wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek.

 W ramach projektu przewidziano realizację 6 obiektów:

1. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie ujściowego odcinka rzeki Atramentówki, budowa nowej pompowni „Koćmierzów” i śluzy grawitacyjnej w Koćmierzowie (w prawym wale Wisły) oraz kanału odprowadzającego wodę z Atramentówki do pompowni.

2. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie cieku Struga A wraz z przebudową i rozbudową przepompowni „Nadbrzezie”.

3. Rozbudowa wału opaskowego zabezpieczającego przed wodami powodziowymi Hutę Szkła i osiedle mieszkaniowe w miejscowości Sandomierz wraz z rozbudową wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły od ul. Lwowskiej do połączenia z wałem Koćmierzów.

4. Zabezpieczenie wałów rzeki Koprzywianki – wał lewy w km 0+000 ÷ 12+900, wał prawy w km 0+000 ÷ 14+400.

5. Budowa przepompowni wody w miejscowości Szewce.

6. Rozbudowa przepompowni wody w miejscowości Zajeziorze.

Obecnie trwa także międzynarodowe postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Oferty złożyło 7 firm. Raport końcowy z oceny ofert został już przygotowany przez komisję przetargową i przekazany do Banku Światowego. Jak zapowiada dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Anna Koziełło, na początku września powinna zostać podpisana umowa z wykonawcą, a prace budowalne w ramach projektu ruszą jeszcze w tym roku. Jako pierwsze uruchomione zostaną prace w rejonie Koćmierzowa.

20106839_1584740478264944_293753633335061027_n

K.K.Palińska / Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w W powiecie

Koprzywnickie Bziuki- na Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego

tsa24.com26 października 2021

Dniówka w sadzie Wójta Gminy Samborzec odpracowana

tsa24.com26 października 2021

Zbiórka nakrętek dla małej Igi

tsa24.com26 października 2021

II miejsce dla KGW Klimontowianki za potrawę z gęsiny

tsa24.com22 października 2021

Bartuś Przychodzki zebrał kwotę na najdroższy lek świata !

tsa24.com21 października 2021

Złodzieje pracują też na cmentarzu. Zachowaj czujność !

tsa24.com19 października 2021

Uroczyste otwarcie Żłobka „Wesołe Maluszki” w Samborcu

tsa24.com15 października 2021

Gloria Artis dla Andrzeja Cebuli

tsa24.com13 października 2021

Wypadek ciągnika rolniczego w miejscowości Pęczyny

tsa24.com12 października 2021