W powiecie

Wielki projekt ochrony przeciwpowodziowej Sandomierza

Wielki projekt ochrony przeciwpowodziowej Sandomierza

297 897 600 zł wsparcia dla miasta w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły” na lata 2017 – 2022 – marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek i wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek w minioną środę 19 lipca podpisali umowę z konsultantem technicznym. Podpisano również umowę na przekazanie dotacji celowej na finansowanie rządowych zadań zleconych w zakresie wsparcia technicznego. Prace przeciwpowodziowe zostaną przeprowadzone m.in. w Koćmierzowie, Nadbrzeziu, Szewcach, Zajeziorzu, Koprzywnicy i przy ul. Lwowskiej w Sandomierzu. 

Choć projekt realizowany jest w trzech województwach, Świętokrzyskie jako pierwsze uruchomiło finansowanie zadania, zaś Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych pełni też rolę lidera dla trzech województw – świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego) w zakresie wsparcia technicznego.

„Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły”, w ramach którego ŚZMiUW realizuje na terenie województwa świętokrzyskiego „Ochronę przeciwpowodziową Sandomierza”, to już trzeci projekt ochrony przeciwpowodziowej realizowany w Polsce po powodzi z 1997 roku, wdrażany przy wsparciu międzynarodowych instytucji finansujących. Został przygotowany w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry, jako jego kontynuacja dla dorzecza Odry poszerzona o działania w dorzeczu Wisły.

Na mocy podpisanej umowy wojewoda przekaże samorządowi województwa w 2017 r. dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Nadzór projektowo-konstrukcyjny, zarządzanie projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostek wdrażania projektu w zakresie wdrażania POPDOW”. Zadanie realizowane będzie przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.

– Inwestycja o wartości ponad 300 mln zł, która będzie zrealizowana na terenie ziemi świętokrzyskiej i będzie dotyczyć węzła sandomierskiego to inwestycja o ogromnej skali. Niewątpliwie zabezpieczy ona na wiele lat tę część województwa przed powodzią – powiedział marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas.

– To dzień jest bardzo ważny dla województwa świętokrzyskiego. Podpisanie dzisiejszej umowy, pierwszej z dwóch, pozwala pozytywnie myśleć o naszej przyszłości związanej z zabezpieczeniem wałów przeciwpowodziowych – podkreśliła wojewoda świętokrzyski Agata Wojtyszek.

 W ramach projektu przewidziano realizację 6 obiektów:

1. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie ujściowego odcinka rzeki Atramentówki, budowa nowej pompowni „Koćmierzów” i śluzy grawitacyjnej w Koćmierzowie (w prawym wale Wisły) oraz kanału odprowadzającego wodę z Atramentówki do pompowni.

2. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie cieku Struga A wraz z przebudową i rozbudową przepompowni „Nadbrzezie”.

3. Rozbudowa wału opaskowego zabezpieczającego przed wodami powodziowymi Hutę Szkła i osiedle mieszkaniowe w miejscowości Sandomierz wraz z rozbudową wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły od ul. Lwowskiej do połączenia z wałem Koćmierzów.

4. Zabezpieczenie wałów rzeki Koprzywianki – wał lewy w km 0+000 ÷ 12+900, wał prawy w km 0+000 ÷ 14+400.

5. Budowa przepompowni wody w miejscowości Szewce.

6. Rozbudowa przepompowni wody w miejscowości Zajeziorze.

Obecnie trwa także międzynarodowe postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Oferty złożyło 7 firm. Raport końcowy z oceny ofert został już przygotowany przez komisję przetargową i przekazany do Banku Światowego. Jak zapowiada dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Anna Koziełło, na początku września powinna zostać podpisana umowa z wykonawcą, a prace budowalne w ramach projektu ruszą jeszcze w tym roku. Jako pierwsze uruchomione zostaną prace w rejonie Koćmierzowa.

20106839_1584740478264944_293753633335061027_n

K.K.Palińska / Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Więcej w W powiecie

Bądźmy odpowiedzialni -Oszczędzajmy wodę !

tsa24.com21 stycznia 2021

29. Finał WOŚP Sztab Sandomierz #2484

tsa24.com20 stycznia 2021

Giełdowy Rynek Rolny- magazyny zwolnione od opłat

tsa24.com20 stycznia 2021

Budowa nowej stacji ujęcia wody coraz bliżej

tsa24.com19 stycznia 2021
diecezja

Finał akcji „Gwiazdka dla Potrzebującego”

tsa24.com14 stycznia 2021

Burmistrz Koprzywnicy kwestuje dla WOŚP. Sprawdź co wystawiła na aukcję

tsa24.com13 stycznia 2021

Setne urodziny Pani Stanisławy

tsa24.com12 stycznia 2021

Proste i skuteczne sposoby na bezpieczne ferie

tsa24.com12 stycznia 2021

Powrót uczniów klas I-III do nauczania stacjonarnego

tsa24.com11 stycznia 2021