W powiecie

Wolne stanowisko pracy w Zawichoście

Wolne stanowisko pracy w Zawichoście

Masz dyplom ukończenia studiów ekonomicznych  i szukasz pracy? Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście ogłosił nabór na wolne stanowisko pracy Głównego Księgowego.  Termin składania dokumentów do rekrutacji mija 11 września. 

Wymagania stawiane kandydatom to przede wszystkim ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3 – letnia praktyka w księgowości, znajomość obsługi komputera, znajomość przepisów z zakresu rachunkowości budżetowej, przepisów dotyczących samorządu lokalnego, rachunkowości, finansów publicznych, systemu oświaty oraz Karty Nauczyciela oraz ustawy o samorządzie gminnym i pracownikach samorządowych.

Jeśli chcesz wziąć udział w rekrutacji wypełnij przygotuj następujące dokumenty: list motywacyjny, życiorys (CV), kwestionariusz osobowy dla kandydatów, dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie (kopia dyplomu, zaświadczenia o stanie odbytych studiów), kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i umiejętności, kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy, oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naboru na wskazane stanowisko.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Centrum Usług Wspólnych (budynek Urzędu Miasta i Gminy Zawichost, pokój nr 15) w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście” w terminie do dnia 11 września 2017r. do godz.: 15ºº ( decyduje data wpływu do Urzędu) lub pocztą na adres:

Centrum Usług Wspólnych
ul. Żeromskiego 50
27 – 630 Zawichost

Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście. W I etapie Komisja sprawdzi czy kandydaci spełniają wymagania formalne i podejmie decyzje o dopuszczeniu kandydatów do II etapu, w którym zostanie przeprowadzony pisemny test sprawdzający ogólną wiedzę z zakresu administracji samorządowej i aplikowanego stanowiska. W III etapie komisja przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami.

K.K.Palińska / UMiG Zawichost

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W powiecie

Więcej w W powiecie

Bezpieczeństwo podczas nadchodzącego weekendu

tsa24.com29 października 2021

Szarpanie za mundur i obelgi nie pomogły

tsa24.com29 października 2021

Wszystkich Świętych – Zmiana organizacji ruchu

tsa24.com29 października 2021

Koprzywnickie Bziuki- na Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego

tsa24.com26 października 2021

Dniówka w sadzie Wójta Gminy Samborzec odpracowana

tsa24.com26 października 2021

Zbiórka nakrętek dla małej Igi

tsa24.com26 października 2021

II miejsce dla KGW Klimontowianki za potrawę z gęsiny

tsa24.com22 października 2021

Bartuś Przychodzki zebrał kwotę na najdroższy lek świata !

tsa24.com21 października 2021

Złodzieje pracują też na cmentarzu. Zachowaj czujność !

tsa24.com19 października 2021