W powiecie

Wolne stanowisko pracy w Zawichoście

Wolne stanowisko pracy w Zawichoście

Masz dyplom ukończenia studiów ekonomicznych  i szukasz pracy? Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście ogłosił nabór na wolne stanowisko pracy Głównego Księgowego.  Termin składania dokumentów do rekrutacji mija 11 września. 

Wymagania stawiane kandydatom to przede wszystkim ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3 – letnia praktyka w księgowości, znajomość obsługi komputera, znajomość przepisów z zakresu rachunkowości budżetowej, przepisów dotyczących samorządu lokalnego, rachunkowości, finansów publicznych, systemu oświaty oraz Karty Nauczyciela oraz ustawy o samorządzie gminnym i pracownikach samorządowych.

Jeśli chcesz wziąć udział w rekrutacji wypełnij przygotuj następujące dokumenty: list motywacyjny, życiorys (CV), kwestionariusz osobowy dla kandydatów, dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie (kopia dyplomu, zaświadczenia o stanie odbytych studiów), kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i umiejętności, kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy, oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb naboru na wskazane stanowisko.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Centrum Usług Wspólnych (budynek Urzędu Miasta i Gminy Zawichost, pokój nr 15) w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście” w terminie do dnia 11 września 2017r. do godz.: 15ºº ( decyduje data wpływu do Urzędu) lub pocztą na adres:

Centrum Usług Wspólnych
ul. Żeromskiego 50
27 – 630 Zawichost

Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście. W I etapie Komisja sprawdzi czy kandydaci spełniają wymagania formalne i podejmie decyzje o dopuszczeniu kandydatów do II etapu, w którym zostanie przeprowadzony pisemny test sprawdzający ogólną wiedzę z zakresu administracji samorządowej i aplikowanego stanowiska. W III etapie komisja przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami.

K.K.Palińska / UMiG Zawichost

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W powiecie

Więcej w W powiecie

Dyspensa dla wiernych do końca maja

tsa24.com29 maja 2020

Place zabaw i siłownie pod chmurką ponownie otwarte od jutra

tsa24.com29 maja 2020

Urząd przywraca bezpośrednią obsługę interesantów

tsa24.com29 maja 2020

Źródliska w Parku Piszczele

tsa24.com29 maja 2020

Obowiązkowe wyposażenie roweru

tsa24.com29 maja 2020

Taras Widokowy nie tylko do zwiedzania

tsa24.com28 maja 2020

Kontrolują dojazd pożarowy i punkt czerpania wody w lesie

tsa24.com28 maja 2020

Zasady obsługi interesantów w Urzędzie Gminy w Samborcu

tsa24.com28 maja 2020

Moneta z Bramą Opatowską w Sandomierzu

tsa24.com28 maja 2020