kultura i rozrywka

Wręczenie Nagrody Miasta Sandomierza im. A. Patkowskiego – Bonum Publicum

Wręczenie Nagrody Miasta Sandomierza im. A. Patkowskiego – Bonum Publicum

W sandomierskim Ratuszu, w czwartek 22 października 2020 roku odbyło się uroczyste wręczenie nagród „Bonum Publicum” Miasta Sandomierza im. Aleksandra Patkowskiego. Z uwagi na dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiczną grono zaproszonych gości ograniczono do minimum. Uroczystego wręczenia nagród dokonał prof. dr hab. Stanisław Adamczak, Marcin Marzec Burmistrz Sandomierza oraz Wojciech Czerwiec Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza. Gratulacje laureatom nagrody złożyła również Kinga Kędziora-Palińska z Muzeum Okręgowego w Sandomierzu.

Celem Nagrody jest zachęcenie do kontynuowania działań wzorowanych na dorobku i osiągnięciach Aleksandra Patkowskiego, wyzwalanie aktywnego stosunku wobec własnego środowiska, rozwijanie badań z zakresu przeszłości i kultury regionu, utrwalanie odrębności lokalnych oraz popularyzacja tzw. małych ojczyzn.
Inicjatorem konkursu im. Aleksandra Patkowskiego, którego nagrody przyznawane są osobom oraz instytucjom za szczególne osiągnięcia w pracy na rzecz własnego regionu, jest od 1998 roku Muzeum Okręgowe w Sandomierzu.

W pierwszej kategorii: za dokonania w zakresie kultury, utrwalania tradycji, pamięci historycznej, turystyki, ekologii, dobroczynności, wszelkich form aktywności społecznej kształtującej obywatelski stosunek do rzeczywistości, jak np. budżet obywatelski, będący szansą na zaangażowanie obywateli zgłoszone zostały dwie kandydatury: redakcji czasopisma „Sandomierzanian” oraz Pani Kazimiery Jadwigi Kowalskiej.

Czasopismo „Sandomierzanin” – jako medium lokalne spełnia wiele bardzo ważnych funkcji: informacyjną, integrującą, inicjującą, promującą ideę „małej ojczyzny” i kulturę oraz edukacyjną. To swoista „kronika miasta”, również źródło informacji dla osób, które wyjechały z Sandomierza. Redakcja pisma jest organizatorem ważnych, prestiżowych konkursów: „Sandomierzanin Roku” oraz „Nadzieja Sandomierza”.

Pani Kazimiera Jadwiga Kowalska – wykazała dużą aktywność w dziedzinie kultury i integracji społecznej, na którą składają się działalność w charakterze wolontariusza, wieloaspektowa współpraca z bibliotekami działającymi w Łodzi, prezentacja efektów własnej twórczości plastycznej i rękodzielniczej oraz prowadzenie warsztatów i prelekcji na ten temat, a także zachęcanie seniorów i młodzieży do pracy na rzecz własnego środowiska lokalnego.

W drugiej kategorii: za publikacje książkowe poświęcone Sandomierzowi i regionowi sandomierskiemu, które ukazały się w roku poprzedzającym przyznanie nagrody zgłoszono 4 publikacje:

  • Robert Piwko, Raoul Sergiusz Madeła „Paproć” (1914-1945). Zarys biografii ostatniego szefa wywiadu Obwodu AK Sandomierz,
  • Piotr Sławiński, Tomasz Kowal, Ochotnicza Straż Pożarna w Sulisławicach 1919-2019,
  • Andrzej Borycki, Trudne lata, dobre dni.
  • Bożena Ewa Wódz „SENDOMIRIA. Sandomierz w nowożytnym dziele Civitates orbis terrarum”

W tym roku Bonum Publicum Nagrodę Miasta Sandomierza otrzymali:

Redakcja czasopisma „Sandomierzanin” – za trwającą już 20 lat działalność społeczną, kulturalną, edukacyjną, informacyjną oraz inicjującą i promującą ideę „małej ojczyzny”. Pismo jest swoistą „kroniką miasta”, źródłem informacji dla osób, które wyjechały z Sandomierza. Redakcja pisma jest także inicjatorem i organizatorem ważnych, prestiżowych konkursów: „Sandomierzanin Roku” oraz „Nadzieja Sandomierza. W imieniu redakcji nagrodę odebrał Marek Rożek Prezes Klubu Miłośników Sandomierza.

Bożena Ewa Wódz „SENDOMIRIA. Sandomierz w nowożytnym dziele Civitates orbis terrarum” – za udane połączenie walorów merytorycznych i edytorskich w monograficznej publikacji służącej popularyzacji tematyki historycznej i artystycznej związanej z najstarszą ikonografią Sandomierza. Książka zawiera szczegółową i wyczerpującą analizę widoku Sandomierza wraz z opisem zamieszczonego w VI tomie Civitates orbis terrarum G. Brauna i F. Hogenberga , wydanym w Kolonii w 1617 i 1618 roku. Treściom towarzyszy wysoki poziom artystyczny wydania.

nagrody

 

 

Źródło U.M. Sandomierz

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

kultura i rozrywka

Więcej w kultura i rozrywka

Wolne Śpiewanie na Dziedzińcu Zamku Królewskiego w Sandomierzu

tsa24.com26 lipca 2021

Profilaktyczna sobota w Sandomierzu

tsa24.com26 lipca 2021

IV Gala Orderu Rzeki Wisły oraz Festival Dookoła Wody

tsa24.com26 lipca 2021

XXX Festiwal Muzyka w Sandomierzu

tsa24.com21 lipca 2021

Nowe atrakcje Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu

tsa24.com20 lipca 2021

Letni Ogród Muzyczny – pokaz filmu „Dziewczynka z zapałkami”

tsa24.com20 lipca 2021

Koncert “Harasiewicz w polskich zamkach i pałacach” – Zamek Królewski w Sandomierzu

tsa24.com9 lipca 2021

Wystawa akwareli autorstwa Jurija Sulimowa

tsa24.com8 lipca 2021

Klimontów – Kryształowe Berło dla Mirosława Baki

tsa24.com7 lipca 2021