wydarzenia

Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw

Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości planuje ogłoszenie konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania: Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, typ projektu 3: Działania szkoleniowe i/lub doradcze skierowane do przedstawicieli MMŚP w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno – prywatnego, Działania 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 30 marca do 29 kwietnia 2016

Kto może składać wnioski?
Wnioskodawcami w konkursie mogą być:
• podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców,
• podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego,
• reprezentatywne organizacje pracodawców i pracowników w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1240),
• organizacje pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r.
o organizacjach pracodawców (Dz.U. z 2015 r. nr 2029),
• organizacje samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2015 r. nr 1182, z późn. zm.),
• organizacje związkowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r.
o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. nr 1881),
• przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Dofinansowanie przeznaczone jest na projekty w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno – prywatnego, skierowane do przedstawicieli MMŚP.

Każdy projekt składany w ramach konkursu musi uwzględniać co najmniej następujące działania:
• analizę rynku pod kątem planowanych przedsięwzięć ppp w formule partnerstwa publiczno – prywatnego;
• realizację działań szkoleniowych (szkolenia ogólne), skierowanych do przedstawicieli MMŚP w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno – prywatnego;
• realizację działań szkoleniowych (szkolenia dedykowane) skierowanych do przedstawicieli

MMŚP w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno – prywatnego w odniesieniu do konkretnego przedsięwzięcia planowanego przez podmiot publiczny do realizacji w formule ppp, które będą wynikały z analizy rynku.

Działania w projekcie powinny być zgodne z zasadami i standardami udzielania wsparcia zawartymi w Regulaminie Konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

90% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 7 mln PLN

Sposób składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać w formie:
• dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA, dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl,
• papierowej za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście,
• za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) przy użyciu podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub przy wykorzystaniu profilu zaufanego ePUAP na adres skrytki: /PARP/kancelariaPARP.

Szczegółowe informacje znajdują się w serwisie Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Więcej w wydarzenia

Bezpieczeństwo podczas nadchodzącego weekendu

tsa24.com29 października 2021

Szarpanie za mundur i obelgi nie pomogły

tsa24.com29 października 2021

Kursy komunikacji miejskiej 1 listopada

tsa24.com29 października 2021

Wszystkich Świętych – Zmiana organizacji ruchu

tsa24.com29 października 2021

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sandomierzu

tsa24.com27 października 2021

Konkurs na „Najlepszy Produkt Turystyczny” – Głosuj na Sandomierz

tsa24.com27 października 2021

Koprzywnickie Bziuki- na Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego

tsa24.com26 października 2021

Dniówka w sadzie Wójta Gminy Samborzec odpracowana

tsa24.com26 października 2021

Zbiórka nakrętek dla małej Igi

tsa24.com26 października 2021