W Sandomierzu

Wzmocniono ochronę przeciwpowodziową Sandomierza

Wzmocniono ochronę przeciwpowodziową Sandomierza

Otwarcie nowej pompowni „Koćmierzów” i śluzy grawitacyjnej w Koćmierzowie (w prawym wale Wisły) oraz kanału odprowadzającego wodę z Atramentówki do pompowni odbyło się 14 stycznia 2021 r. Zadanie to zrealizowano w ramach projektu „Ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza w dorzeczu Odry i Wisły” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz ze środków Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju, Banku Rozwoju Rady Europy oraz środków budżetu Państwa.

Realizacja zadania to m.in. efekt długotrwałej współpracy samorządów z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Niemniej ważną rolę odegrały liczne spotkania z mieszkańcami, w tym poszkodowanymi podczas powodzi w 2010 r., którzy zaprezentowali swoje uwagi co do ww. przedsięwzięcia.

Inwestycja poprawi stan ochrony przeciwpowodziowej prawobrzeżnej części Sandomierza, zabezpieczy dolinę Koprzywianki przed powodzią, zmniejszy ryzyko wystąpienia powodzi w miejscowościach Zajeziorze, Szewce i Sośniczany oraz okolicznych terenów.

Realizację projektu podzielono na 6 zadań o łącznej wartości 196 mln złotych. Termin realizacji to lata 2017-2021.

W otwarciu tej wyczekiwanej przez mieszkańców Sandomierza, ale i również sąsiednich miejscowości wzięli udział zaproszeni goście w tym m.in.: Minister Grzegorz Witkowski podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, poseł RP Marek Kwitek, Andrzej Bętkowski marszałek województwa świętokrzyskiego, Marcin Piwnik starosta sandomierski, Jerzy Zbigniew Sudoł starosta tarnobrzeski, Krzysztof Woś zastępca prezesa Wód Polskich do spraw ochrony przed powodzią i suszą, Dariusz Bożek prezydent Tarnobrzega, Marcin Marzec burmistrz Sandomierza, Wojciech Czerwiec przewodniczący Rady Miasta Sandomierza wraz z radnymi, wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu sandomierskiego i tarnobrzeskiego, Robert Sabat dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Piotr Najda z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, przedstawiciele lokalnych zarządów Wód Polskich Małgorzata Sikora dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Małgorzata Wajda, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz przedstawiciele wykonawcy projektu.

Oprócz pompowni „Koćmierzów” całość projektu podzielono na kilka poszczególnych zadań;

Zadanie nr 2 obejmuje zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie cieku Struga A wraz z przebudową i rozbudową przepompowni Nadbrzezie. Celem zadania jest poprawa ochrony przeciwpowodziowej terenów zawala w zlewni pompowni Nadbrzezie w Sandomierzu. Obszar ten wymaga zabezpieczenia, gdyż w trakcie nawalnych opadów i wysokim stanie wody rzeki Trześniówka istnieje duże zagrożenie podtopieniami i zalewaniem okolicznych terenów.

W skład zadania nr 3 wchodzi rozbudowa wału opaskowego zabezpieczającego przed wodami powodziowymi Hutę Szkła i osiedle mieszkaniowe w Sandomierzu wraz z rozbudową wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły od ul. Lwowskiej do połączenia z wałem Koćmierzów. Zadanie ma na celu poprawę ochrony przed powodzią osiedla i portu oraz zapewnienie ciągłości komunikacji szczególnie w czasie trwania zdarzeń ekstremalnych, po dostosowanej koronie rozbudowanych urządzeń przeciwpowodziowych. Kolejnym celem zadania jest wykonanie bramy portowej, która umożliwi w trakcie wezbrania „zamknięcie” istniejącego portu przed cofającą się wodą z rzeki Wisły. Rozbudowa wału opaskowego poprawi bezpieczeństwo powodziowe. Wał opaskowy odegrał kluczową rolę w czasie powodzi w 2010 r., zabezpieczając tym samym hutę i osiedle mieszkaniowe przed zalaniem.

Kolejne, czwarte zadanie obejmuje zabezpieczenie wałów rzeki Koprzywianki – wał lewy w km 0+000 + 12+900, wał prawy w km 0+000 + 14+400. Celem tej części zadania jest wzmocnienie i rozbudowa wałów rzeki Koprzywianki dla zapewnienia bezpieczeństwa powodziowego terenów przyległych do rzeki na długości około 14 km od ujścia do Wisły. Zagrożenie dla tych terenów pojawia się szczególnie w sytuacji, kiedy stan wody w Wiśle ulega podwyższeniu, a na rzece Koprzywiance występuje tzw. „cofka”, co powoduje, że poziom wody w międzywalu rzeki się podnosi i utrzymuje przez dłuży okres czasu.

Celem piątego zadania dotyczącego budowy przepompowni wody w miejscowości Szewce jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego terenów zawala w rejonie miejscowości Szewce poprzez odprowadzenie wód z zawala od rzeki Koprzywianki. Pompownia zapewni skuteczny przerzut wody z zawala w przypadku utrzymującego się wysokiego jej stanu na Koprzywiance.

Ostatnim, szóstym zadaniem jest rozbudowa przepompowni wody w miejscowości Zajeziorze, której celem ma być poprawa ochrony przeciwpowodziowej obszarów zawala w zasięgu zlewni pompowni. Teren zlewni to głównie tereny rolnicze wykorzystywane pod działalność sadowniczą. Pompownia zapewni skuteczny przerzut wody z zawala w przypadku utrzymującego się wysokiego jej stanu na rzece Koprzywiance.

 

 

 

 

Źródło U.M. Sandomierz

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Sandomierzu

Więcej w W Sandomierzu

Bezpieczeństwo podczas nadchodzącego weekendu

tsa24.com29 października 2021

Szarpanie za mundur i obelgi nie pomogły

tsa24.com29 października 2021

Kursy komunikacji miejskiej 1 listopada

tsa24.com29 października 2021

Wszystkich Świętych – Zmiana organizacji ruchu

tsa24.com29 października 2021

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sandomierzu

tsa24.com27 października 2021

Konkurs na „Najlepszy Produkt Turystyczny” – Głosuj na Sandomierz

tsa24.com27 października 2021

Zbiórka nakrętek dla małej Igi

tsa24.com26 października 2021

Bartuś z Sandomierza świętował pierwsze urodziny

tsa24.com25 października 2021

Wręczono Nagrody Burmistrza Miasta Sandomierza im. A. Patkowskiego „Bonum Publicum”

tsa24.com25 października 2021