W powiecie

Wzrost cen odpadów – Komunikat Burmistrza Klimontowa

Wzrost cen odpadów – Komunikat Burmistrza Klimontowa

Wobec pojawiających się zapytań mieszkańców o powody wzrostu cen za odbiór odpadów przez EZGDK poniżej przedstawiam treść uchwały nr XIII/74/2020 Zgromadzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z dnia 14 października 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłat za pojemniki, w uzasadnieniu której szczegółowo przedstawiono przyczyny wzrostu cen za odbiór odpadów.

Pragnę wskazać, iż w ostatnich miesiącach, jednym z bardziej angażujących nas problemów jest tematyka odpadowa. Zwiększenie liczby odpadów, co do których istnieje obowiązek segregacji, podwojenie liczby kursów odbioru odpadów (kwiecień -październik) dostosowanie do wymogów ustawy, wzrost tzw. opłaty marszałkowskiej, wzrost kosztów pracy, wzrost kosztów energii (paliwo i prąd), wzrost kosztów dostosowania zezwoleń w zakresie gospodarowania odpadami do nowych wymogów prawnych, czy też trudności ze zbytem surowców wtórnych, powodują wzrost kosztów związanych z funkcjonowaniem składowisk.

Razem z Przewodniczącym Rady Miejskiej, przez ostatnie miesiące podejmujemy wytężone starania zmierzające do zminimalizowania proponowanego wzrostu cen za odbiór odpadów i opracowania najkorzystniejszych dla mieszkańców zmian dotyczących dotychczasowego sposobu wyliczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów
Marek Goździewski

https://klimontow.pl/komunikat-burmistrza-miasta-i-gminy-klimontow/

Źródło  U.M. i G. Klimontów

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W powiecie

Więcej w W powiecie

Bezpieczeństwo podczas nadchodzącego weekendu

tsa24.com29 października 2021

Szarpanie za mundur i obelgi nie pomogły

tsa24.com29 października 2021

Wszystkich Świętych – Zmiana organizacji ruchu

tsa24.com29 października 2021

Koprzywnickie Bziuki- na Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego

tsa24.com26 października 2021

Dniówka w sadzie Wójta Gminy Samborzec odpracowana

tsa24.com26 października 2021

Zbiórka nakrętek dla małej Igi

tsa24.com26 października 2021

II miejsce dla KGW Klimontowianki za potrawę z gęsiny

tsa24.com22 października 2021

Bartuś Przychodzki zebrał kwotę na najdroższy lek świata !

tsa24.com21 października 2021

Złodzieje pracują też na cmentarzu. Zachowaj czujność !

tsa24.com19 października 2021