W powiecie

Wzrost zatrudnienia w województwie

Wzrost zatrudnienia w województwie

W styczniu 2016 roku, po trzech latach spadków, po raz pierwszy od grudnia 2012 roku, w województwie świętokrzyskim odnotowano wzrost przeciętnego zatrudnienia w skali roku. Stopa bezrobocia była niższa niż przed rokiem; bez pracy pozostawało 13,1% mieszkańców regionu wobec 14,8% w styczniu 2015 roku.

Jak wynika z danych Urzędu Statystycznego w Kielcach, przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu br. ukształtowało się w Świętokrzyskiem na poziomie 111,5 tys. osób, tj. o 1,4% wyższym niż przed rokiem, podczas gdy w analogicznym miesiącu poprzedniego roku odnotowano spadek o 3,8%.

W porównaniu ze styczniem ub. r. zatrudnienie wzrosło najbardziej w informacji i komunikacji (o 58,7%). Wyższe przeciętne zatrudnienie wystąpiło również w szeroko rozumianych usługach, m. in. w: administrowaniu i działalności wspierającej (o 31,9%), zakwaterowaniu i gastronomii (o 5,5%), transporcie i gospodarce magazynowej (o 4,4%) oraz handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 0,9%). Zatrudnienie zwiększyło się także w budownictwie (o 4,8%). Niższe niż przed rokiem przeciętne zatrudnienie zanotowano w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 12,2%) oraz obsłudze rynku nieruchomości (o 1,2%). Spadek zatrudnienia zanotowano także w przemyśle (o 1,5%), przy czym w przetwórstwie przemysłowym, tj. sekcji o największym udziale w zatrudnieniu, spadek wyniósł 2,4%.

W końcu stycznia 2016 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 70,2 tys. osób i była większa o 6,1% (o 4,0 tys. osób) niż w poprzednim miesiącu, ale mniejsza o 12,1% (o 9,7 tys. osób) niż rok wcześniej.
Stopa bezrobocia osiągnęła poziom 13,1%, kształtując się niżej niż przed rokiem (14,8%). W trudniejszej sytuacji niż świętokrzyskie pozostawały województwa: podkarpackie (13,7%), kujawsko-pomorskie (13,9%), zachodniopomorskie (14,0 oraz warmińsko-mazurskie (17,0%).

Do powiatów o najwyższej stopie bezrobocia należały: skarżyski (23,3% wobec 26,1% przed rokiem), opatowski (20,0% wobec 21,6%), ostrowiecki (18,3% wobec 20,2%) i konecki (18,1% wobec 21,3%), a o najniższej — buski (7,6% wobec 8,5%), pińczowski (9,0% wobec 10,0%), sandomierski (9,3% wobec 11,7%) i miasto na prawach powiatu Kielce (9,2% wobec 10,1%).

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

W powiecie

Więcej w W powiecie

Worki z nakrętkami z Klimontowa zasilą zbiórkę Bartusia

tsa24.com11 maja 2021

Będzie przebudowa drogi powiatowej – ulicy Piłsudskiego w Koprzywnicy

tsa24.com11 maja 2021

Poruszasz się hulajnoga elektryczną? Od 20 maja wchodzą nowe przepisy 

tsa24.com11 maja 2021

Łączy nas Wisła i San – wielkie sprzątanie

tsa24.com10 maja 2021

Zderzenie samochodu ciężarowego z ciągnikiem rolniczym

tsa24.com6 maja 2021

Druhowie z OSP Gałkowice ratują życie

tsa24.com6 maja 2021

Nowy blask zawichojskiej strażnicy

tsa24.com6 maja 2021

Podpisali umowę na budowę mostu w Samborcu

tsa24.com29 kwietnia 2021

HSW prezentuje nowe materiały z badań ZSSW-30 – strzelania z ppk SPIKE

tsa24.com29 kwietnia 2021