kultura i rozrywka

XVIII edycja konkursu geologiczno- środowiskowego

XVIII edycja konkursu geologiczno- środowiskowego

W tym roku konkurs organizowany przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro…” odbywa się pod hasłem „Geologiczne barwy Ziemi”. Prace można nadsyłać do 1 kwietnia.

Zapraszamy uczniów klas IV, V i VI szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym. Dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przygotowano konkurs wiedzy geologicznej i środowiskowej. Konkurs ten obejmuje obszarem całą Polskę, a od 2006 r. część plastyczna Konkursu organizowana jest również przy współudziale Litewskiej Służby Geologicznej.

2017_os_plakat_reklamowy

Konkurs plastyczny

Konkurs obejmie obszar całej Polski podzielonej na sześć regionów. Równolegle konkurs plastyczny organizowany jest na Litwie. Finały regionalne (półfinały) rozegrane zostaną w obrębie poszczególnych regionów. Ich zwycięzcy rywalizować będą w trakcie finału ogólnopolskiego o I NAGRODĘ XVIII EDYCJI KONKURSU. Konkurs rozegrany zostanie w Muzeum Geologicznym w Warszawie oraz w placówkach regionalnych Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego: Oddziale Dolnośląskim (Wrocław), Oddziale Geologii Morza (Gdańsk), Oddziale Górnośląskim (Sosnowiec), Oddziale Świętokrzyskim (Kielce) i Oddziale Pomorskim (Szczecin).

Podobnie jak w latach ubiegłych do udziału w części plastycznej konkursu zapraszamy również uczniów polskich szkół podstawowych za granicą. Prace należy przysyłać do Muzeum Geologicznego w Warszawie z dopiskiem:
„KONKURS …………… ” (kraj, w którym znajduje się szkoła, np. KONKURS UKRAINA). Tegoroczna edycja konkursu, dzięki porozumieniu pomiędzy Polską i Litewską Służbą Geologiczną, po raz kolejny będzie miała CHARAKTER MIĘDZYNARODOWY. Część plastyczna przeprowadzona zostanie również na Litwie.

I etap konkursu – finał regionalny (półfinał): Polega na przygotowaniu przez ucznia pracy plastycznej o opisanej poniżej tematyce i przesłaniu jej do odpowiedniej siedziby organizatora zgodnie z formalnymi warunkami przyjęcia pracy (patrz niżej). W etapie tym wyłonione zostaną prace nagrodzone i ewentualnie wyróżnione w regionie świętokrzyskim, łódzkim, małopolskim i podkarpackim. Uroczystość półfinałowa (wręczenia nagród) odbędzie się w maju. O jej terminie i miejscu laureaci zostaną powiadomieni e-mailowo, faxem i/lub telefonicznie. Najlepsza praca plastyczna zakwalifikowana zostanie do finału ogólnopolskiego. Ziemię w całej swojej krasie mieliśmy okazję zobaczyć po raz pierwszy.

Tematyka:
1. Ziemię w całej swojej krasie mieliśmy okazję zobaczyć po raz pierwszy na zdjęciu wykonanym z kosmosu przez załogę amerykańskiej misji Apollo 8. Widoczna na nim niebieskawa kula przykryta miejscami białymi wstęgami chmur, zrobiła spore wrażenie zarówno na astronautach jak i mieszkańcach naszego globu. Od tej pory przylgnęło do niej pewne określenie – „błękitna planeta”, które zakorzeniło się dość mocno w świadomości ludzi. Czy błękit, to jedyny, dominujący kolor Ziemi? Czy może nas ona jeszcze czymś zaskoczyć? Oczywiście!
2. Ileż to razy patrzyliśmy oczarowani na okazy kryształów i minerałów, wystawione w muzealnych gablotach, czy też spotykane bezpośrednio w terenie? Ich wyjątkowe piękno przyciągało nasz wzrok kusząc swoimi różnorodnymi barwami. Ileż to razy staliśmy w zachwycie przed ścianami odsłoniętych przewodów wulkanicznych, kanionów, łańcuchów górskich, czy też klifów w których niesamowite wzory namalowała Matka Natura kolorowymi warstwami skał? Ile w końcu razy podziwiając rekonstrukcje i modele prehistorycznych mieszkańców Ziemi zaskoczeni byliśmy ich niekonwencjonalnym, pstrokatym ubarwieniem?
3. W ramach XVIII edycji konkursu proponujemy jego uczestnikom jeszcze jedną „ekspedycję w czasie i przestrzeni” – fascynującą podróż (choć tylko w wyobraźni) po wszystkich zakątkach współczesnej oraz pradawnej Ziemi. Mamy nadzieję, że każdy z Was dotrze w niesamowite miejsca pełne oszałamiających geologicznych barw zaklętych w świecie skał, minerałów, kamieni szlachetnych i skamieniałości. Raporty ze swoich wypraw przyślijcie nam w formie prac plastycznych. Życzymy miłej zabawy i sukcesu w konkursie!

Warunki formalne przyjęcia pracy:
• format prac – A4 na płaszczyźnie, technika dowolna (grubość pracy w przypadku płaskorzeźby – do około 2 cm),
• ilość nadsyłanych prac z danej szkoły – bez ograniczeń
• dołączony do pracy formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 1 do regulaminu konkursu (patrz poniżej), podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego niepełnoletnich autorów prac. Prosimy nie przyklejać trwale formularza do pracy – najlepiej przyczepić formularz spinaczem biurowym do pracy.
• niezależnie od wypełnienia i dostarczenia organizatorowi formularza zgłoszeniowego należy oznaczyć pracę danymi identyfikującymi autora w sposób trwały i nie powodujący naruszenia jej integralności i jakości (np. przyklejenie, a nie zszywanie do odwrotnej strony pracy kopii tabelki z danymi z formularza)
• termin nadsyłania prac – 1 kwietnia 2017 r. (pod uwagę brana jest data stempla pocztowego)

Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach wiekowych: na poziomie gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych. Obejmie obszar całej Polski podzielonej na sześć regionów. Finały regionalne (półfinały) rozegrane zostaną w obrębie poszczególnych regionów za pośrednictwem Muzeum Geologicznego w Warszawie oraz placówek regionalnych Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego: Oddziału Dolnośląskiego (Wrocław), Oddziału Geologii Morza (Gdańsk), Oddziału Górnośląskiego (Sosnowiec), Oddziału Świętokrzyskiego (Kielce) i Oddziału Pomorskiego (Szczecin).

Prace plastyczne prosimy przesyłać na adres Oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Kielcach do dnia 01.04.2017 r.
Oddział Świętokrzyski im. Jana Czarnockiego
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Zgoda 21
25 – 953 Kielce
Z dopiskiem „KONKURS”

Półfinały konkursu odbędą się dnia 24.05.2017 r. w siedzibie Oddziału Świętokrzyskiego PIG-PIB.

Konkurs wiedzy geologicznej i środowiskowej

Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach wiekowych: na poziomie gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych. Obejmie obszar całej Polski podzielonej na sześć regionów. Finały regionalne (półfinały) rozegrane zostaną w obrębie poszczególnych regionów za pośrednictwem Muzeum Geologicznego w Warszawie oraz placówek regionalnych Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego: Oddziału Dolnośląskiego (Wrocław), Oddziału Geologii Morza (Gdańsk), Oddziału Górnośląskiego (Sosnowiec), Oddziału Świętokrzyskiego (Kielce) i Oddziału Pomorskiego (Szczecin).

Zwycięzcy finałów regionalnych (półfinałów) w każdej kategorii wiekowej rywalizować będą w trakcie finału ogólnopolskiego o I NAGRODĘ XVIII EDYCJI KONKURSU.

I etap konkursu – w ramach finału regionalnego (półfinału) Polega na samodzielnym przygotowaniu pracy pisemnej na jeden z poniżej zamieszczonych tematów zgodnie z formalnymi warunkami przyjęcia pracy i przesłaniu jej do odpowiedniej siedziby organizatora.

Tematy prac pisemnych:
1. Najciekawsze geologiczne wydarzenie permu
2. Tajemnice miedzi
3. Jak wyglądałby świat bez permu?

Warunki formalne przyjęcia pracy:
• praca pisemna nie może przekraczać objętości 4 stron formatu A4 (2 kartki!) samego tekstu – nie licząc ewentualnych ilustracji
• dołączony do pracy pisemnej formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 1 do regulaminu konkursu , podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego niepełnoletnich autorów prac
• niezależnie od wypełnienia i dostarczenia organizatorowi formularza zgłoszeniowego, należy oznaczyć pracę danymi identyfikującymi autora w sposób trwały i nie powodujący naruszenia jej integralności (np. przyklejenie kopii tabelki z danymi z formularza)
• końcowy termin nadsyłania prac: 1 kwietnia 2017 r. – pod uwagę brana jest data stempla pocztowego

Prace konkursowe z obszaru woj. świętokrzyskiego, łódzkiego, małopolskiego i podkarpackiego nadsyłać należy na adres:
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Świętokrzyski w Kielcach ul. Zgoda 21; 25-953 Kielce z dopiskiem na kopercie – „KONKURS”

Szczegółowe informacje dostępne są również na stronach internetowych http://kielce.pgi.gov.pl (zakładka „konkurs geologiczny”) i http://konkurs.pgi.gov.pl oraz u Organizatorów:

Ewelina Bąk
tel. (41) 361 25 37 wew. 234
e-mail: ewelina.bak@pgi.gov.pl

Anna Mader
tel. (41) 361 25 37 wew.206
e-mail: anna.mader@pgi.gov.pl

Kinga Kędziora Palińska / UG Koprzywnica

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

kultura i rozrywka

Więcej w kultura i rozrywka

Koprzywnickie Bziuki- na Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego

tsa24.com26 października 2021

Dniówka w sadzie Wójta Gminy Samborzec odpracowana

tsa24.com26 października 2021

Zbiórka nakrętek dla małej Igi

tsa24.com26 października 2021

Bartuś z Sandomierza świętował pierwsze urodziny

tsa24.com25 października 2021

Wręczono Nagrody Burmistrza Miasta Sandomierza im. A. Patkowskiego „Bonum Publicum”

tsa24.com25 października 2021

II miejsce dla KGW Klimontowianki za potrawę z gęsiny

tsa24.com22 października 2021

Jesienny repertuar „Kina Starówka” w Sandomierzu

tsa24.com19 października 2021

43. rocznica wyboru Karola Wojtyły na głowę Stolicy Apostolskiej

tsa24.com18 października 2021

„Żywe obrazy historii” w ramach Odpustu bł. Wincentego Kadłubka

tsa24.com15 października 2021