Bez kategorii

Za nami 6 lat działalności Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego

Za nami 6 lat działalności Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego

Ostatnie lata były dla Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego czasem intensywnej pracy przy opracowywaniu strategii i procesów standaryzujących funkcjonowanie spółki, ale też czasem budowania zaufania wśród instytucji finansujących i przedsiębiorców korzystających z poręczeń Funduszu.

Przede wszystkim był to jednak okres, w którym ŚFP intensywnie pracował nad zadaniami wynikającymi z projektu dotyczącego wsparcia sektora MŚP, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. – W tym czasie stworzyliśmy rozbudowaną sieć placówek współpracujących. Negocjacje prowadzone były z centralami niemalże wszystkich banków. Szczególnie trudne rozmowy dotyczyły dużych, sieciowych banków komercyjnych – mówi Tomasz Jakubczyk, prezes Zarządu Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o.

– Z iloma podmiotami bankowymi współpracuje dziś Fundusz?

Tomasz Jakubczyk: – Obecnie w każdym mieście powiatowym i dużej części gmin naszego województwa jest co najmniej jedna placówka bankowa oferująca kredyty gospodarcze z poręczeniem Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego. Aktualnie współpracujemy z łącznie ponad 220 oddziałami banków oraz instytucjami finansującymi, wliczając w to firmy leasingowe. Pełną listę można znaleźć na naszej stronie internetowej.

– Czy spółka jest już wystarczająco rozpoznawalna na rynku? Ile i na jakie kwoty udzielacie poręczeń?

– Zainteresowanie jest coraz większe, a liczby mówią same za siebie. W tej chwili mamy w portfelu 181 poręczeń udzielonych z dwóch źródeł finansowania. Z Regionalnego Programu Operacyjnego 136 poręczeń na kwotę 34 mln zł, oraz 45 poręczeń z kapitału własnego na kwotę 18 mln zł. W obecnej perspektywie kończymy realizację projektu w ramach RPO, który opiewa na 27 mln zł. Średnia kwota poręczenia wynosi 280 tys., średni okres poręczenia – 32 miesiące, średni udział naszego poręczenia w kredycie – 58 proc.

Aby jeszcze dobitniej zobrazować skalę działalności Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o., której głównym zadaniem jest przeciwdziałanie wykluczeniu bankowemu przedsiębiorców należy wspomnieć, że przy kapitałach jakimi dysponuje Fundusz (30 mln zł) uruchomiliśmy strumień finansowania poprzez instytucje finansujące w kwocie przekraczającej 140 mln zł. Inaczej mówiąc każda złotówka z naszego kapitału wygenerowała aż 4 złotówki finansowania dla MSP tworząc w konsekwencji ponad 220 nowych miejsc pracy w naszym regionie.

Generalnie nasze poręczenie sięga do 80 proc. kapitału, bez kosztów odsetkowych i prowizji. Poręczamy tylko kapitał, czyli należność główną banku lub firmy leasingowej, 80 proc i nie więcej niż 1,4 mln zł, do pięciu lat z możliwością wydłużenia o 6 miesięcy, czyli łącznie do 66 miesięcy. Od stycznia 2013 roku udzielamy ze środków RPO poręczeń w formule de minimis – bez jakichkolwiek kosztów dla przedsiębiorców, za absolutne zero. Natomiast z kapitału własnego mamy prowizję według tak zwanych stawek bezpiecznych, aby nie nosiła cech ukrytej pomocy publicznej. Stawki uzależnione są od udziału naszego poręczenia w kredycie i od długości okresu poręczenia. Wszystko jest dostępne na naszych stronach internetowych www.swietokrzyskifp.pl Zachęcamy zatem przedsiębiorców do zapoznania się z naszą ofertą i skorzystania z niej, bo możemy być naprawdę przydatnym i pomocnym partnerem w prowadzeniu biznesu.

– Elementem, który decyduje o sukcesie, jest przede wszystkim sukcesywny rozwój oferty…

– Tak, ma pan rację, dlatego i my wdrażamy produkty w nowych obszarach, np. poręczenia wierzytelności leasingowych. Aktualnie mamy podpisane dwie umowy o współpracy w tym obszarze: z Pekao Leasing oraz Millennium Leasing. Wkrótce zostaną podpisane kolejne umowy z ING Lease oraz PKO Leasing.

Fundusz, aby zapewnić jeszcze bardziej kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorców z naszego województwa, wprowadził w lutym 2016 roku nowy produkt pod nazwą „Poręczenia wadialne”. Oferta skierowana jest do sektora MSP, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej uczestniczą we wszelkiego rodzaju przetargach. Poręczenie wadialne jest doskonałym substytutem wadium wpłacanego w formie środków pieniężnych. Skorzystanie z tego rodzaju zabezpieczenia eliminuje konieczność wycofania przez przedsiębiorcę środków finansowych będących w obrocie poprzez zamrożenie ich na czas rozstrzygnięcia procedury przetargowej.

W niedalekiej przyszłości planujemy uruchomić poręczanie wierzytelności faktoringowych, i gwarancje dobrego wykonania kontraktu. Musimy stale rozszerzać naszą ofertę i zakres działalności. Fundusze poręczeniowe przy swoim ciągle tworzonym potencjale finansowym nie są na razie w stanie konkurować z ofertą BGK mającą gwarancje rządowe, która jest tylko z tego faktu o wiele bardziej atrakcyjna dla banków komercyjnych niż nasza. Dlatego musimy poszukiwać nowych obszarów, by nasza oferta była ciągle aktualna i dostępna. Tym bardziej, że Bank Gospodarstwa Krajowego nie będzie zajmował się leasingiem, faktoringiem oraz wadiami. Naszym atutem we współpracy, jaką obecnie realizujemy z 34 instytucjami finansowymi, w tym 28 bankami na terenie województwa świętokrzyskiego, jest to, że posiadamy wysoką ocenę ratingową (na poziomie inwestycyjnym), jaka została nam nadana przez niezależną agencję BCRA notyfikowaną w Komisji Europejskiej. Sprawia to, że banki trochę „odważniej” korzystają z naszych poręczeń.

– Jakie są plany i zamierzenia Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego na najbliższą przyszłość?

– Obecnie skupiamy się na realizacji projektu w ramach RPOWŚ 2007-2013, który kończy się w tym roku i jednocześnie przygotowujemy się do absorpcji środków na realizację wsparcia dla MŚP z nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Nie są to jednak jedyne cele przed nami na najbliższą przyszłość.

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 stwarza szansę budowy w oparciu o środki z UE trwałego i efektywnego systemu poręczeniowo – gwarancyjnego działającego także po 2020 r. Ograniczenie czasowe programu gwarancji de minimis, obsługiwanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, wynikające z jego antycyklicznego charakteru powoduje potrzebę zapewnienia przedsiębiorcom nowego instrumentu ułatwiającego dostęp do finansowania kredytem bankowym. Niezbędne jest zapewnienie elastycznego przejścia na nowe zasady gwarantowania.

Dotychczasowe doświadczenia, uwarunkowania wynikające z nowej perspektywy finansowej oraz możliwość wykorzystania istniejącego potencjału poręczeniowo-gwarancyjnego implikują potrzebę:
– standaryzacji procesów/produktów poręczeniowo – gwarancyjnych,
– zwiększenia efektywności środków publicznych zaangażowanych w instrumenty poręczeniowe (odpowiednio wysoki mnożnik dzięki zapewnieniu akceptowalności nowego systemu przez system bankowy),
– utrzymania udziału w systemie regionalnych pośredników finansowych przy jednoczesnej poprawie efektywności i zwiększeniu skali ich działania,
– oparcia systemu o środki finansowe z dwóch perspektyw 2007 – 2013 i 2014 – 2020,
– zapewnienia finansowej wiarygodności nowego modelu poręczeniowo – gwarancyjnego przez Skarb Państwa, zapewnienia systemowej komplementarności oferty gwarancyjnej BGK i funduszy poręczeniowych, w miejsce ich obecnej konkurencyjności.

– Przypomnijmy raz jeszcze, kto może skorzystać z pomocy Funduszu?

– Oferta Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. skierowana jest przede wszystkim do:
– podmiotów, których zdolność kredytowa została pozytywnie zweryfikowana przez bank bądź inną instytucję finansowa z którą fundusz podpisał umowę o współpracy,
– podmiotów prowadzących działalność gospodarczą mających siedzibę lub realizujących inwestycje na terenie województwa świętokrzyskiego,
– mikro, małych lub średnich przedsiębiorców w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.,
– organizacji pożytku publicznego.

Przy tej okazji chcę serdecznie zaprosić przedsiębiorców oraz wszystkich zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej do kontaktu z nami, będzie to okazja do przekazania Państwu najświeższej wiedzy o możliwości finansowego wsparcia Waszej działalności również w przyszłej perspektywie finansowej. Dodatkowo oprócz aktualnej oferty naszego Funduszu wskazujemy możliwości tzw. montażu finansowego, w którym obok banków pomocne są instytucje otoczenia biznesu, w tym Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy i Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego.

Biuro ŚFP mieści się w Kielcach przy ul. Św. Leonarda 1/13. Przedsiębiorcy mogą uzyskać wszelkie informacje dotyczące poręczeń pod nr tel.: 41/242 95 05, lub pisząc na adres:
e-mail: sekretariat@swietokrzyskifp.pl.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Bez kategorii

Więcej w Bez kategorii

Nagrody Publiczności w konkursie “Porównania 29”

tsa24.com19 stycznia 2021

Ferie zimowe z komiksem!

tsa24.com4 stycznia 2021

Inwestycja zaprojektowana z myślą o przyszłości

tsa24.com30 grudnia 2020

Mamy dwa nowe i cztery wyremontowane mosty w województwie

tsa24.com11 grudnia 2020

Zawieszanie linii Tarnobrzeg – Gdańsk

tsa24.com10 listopada 2020

Rozpoczynamy nabór wolontariuszy do 29. Finału WOŚP

tsa24.com9 listopada 2020

Darmowy listopad 2020. Zaproszenie na konferencję online

tsa24.com5 listopada 2020

Planowane wyłączenia prądu

tsa24.com22 lipca 2020
prąd

Planowane wyłączenia prądu

tsa24.com7 lipca 2020