Bez kategorii

Za nami 6 lat działalności Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego

Za nami 6 lat działalności Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego

Ostatnie lata były dla Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego czasem intensywnej pracy przy opracowywaniu strategii i procesów standaryzujących funkcjonowanie spółki, ale też czasem budowania zaufania wśród instytucji finansujących i przedsiębiorców korzystających z poręczeń Funduszu.

Przede wszystkim był to jednak okres, w którym ŚFP intensywnie pracował nad zadaniami wynikającymi z projektu dotyczącego wsparcia sektora MŚP, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. – W tym czasie stworzyliśmy rozbudowaną sieć placówek współpracujących. Negocjacje prowadzone były z centralami niemalże wszystkich banków. Szczególnie trudne rozmowy dotyczyły dużych, sieciowych banków komercyjnych – mówi Tomasz Jakubczyk, prezes Zarządu Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o.

– Z iloma podmiotami bankowymi współpracuje dziś Fundusz?

Tomasz Jakubczyk: – Obecnie w każdym mieście powiatowym i dużej części gmin naszego województwa jest co najmniej jedna placówka bankowa oferująca kredyty gospodarcze z poręczeniem Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego. Aktualnie współpracujemy z łącznie ponad 220 oddziałami banków oraz instytucjami finansującymi, wliczając w to firmy leasingowe. Pełną listę można znaleźć na naszej stronie internetowej.

– Czy spółka jest już wystarczająco rozpoznawalna na rynku? Ile i na jakie kwoty udzielacie poręczeń?

– Zainteresowanie jest coraz większe, a liczby mówią same za siebie. W tej chwili mamy w portfelu 181 poręczeń udzielonych z dwóch źródeł finansowania. Z Regionalnego Programu Operacyjnego 136 poręczeń na kwotę 34 mln zł, oraz 45 poręczeń z kapitału własnego na kwotę 18 mln zł. W obecnej perspektywie kończymy realizację projektu w ramach RPO, który opiewa na 27 mln zł. Średnia kwota poręczenia wynosi 280 tys., średni okres poręczenia – 32 miesiące, średni udział naszego poręczenia w kredycie – 58 proc.

Aby jeszcze dobitniej zobrazować skalę działalności Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o., której głównym zadaniem jest przeciwdziałanie wykluczeniu bankowemu przedsiębiorców należy wspomnieć, że przy kapitałach jakimi dysponuje Fundusz (30 mln zł) uruchomiliśmy strumień finansowania poprzez instytucje finansujące w kwocie przekraczającej 140 mln zł. Inaczej mówiąc każda złotówka z naszego kapitału wygenerowała aż 4 złotówki finansowania dla MSP tworząc w konsekwencji ponad 220 nowych miejsc pracy w naszym regionie.

Generalnie nasze poręczenie sięga do 80 proc. kapitału, bez kosztów odsetkowych i prowizji. Poręczamy tylko kapitał, czyli należność główną banku lub firmy leasingowej, 80 proc i nie więcej niż 1,4 mln zł, do pięciu lat z możliwością wydłużenia o 6 miesięcy, czyli łącznie do 66 miesięcy. Od stycznia 2013 roku udzielamy ze środków RPO poręczeń w formule de minimis – bez jakichkolwiek kosztów dla przedsiębiorców, za absolutne zero. Natomiast z kapitału własnego mamy prowizję według tak zwanych stawek bezpiecznych, aby nie nosiła cech ukrytej pomocy publicznej. Stawki uzależnione są od udziału naszego poręczenia w kredycie i od długości okresu poręczenia. Wszystko jest dostępne na naszych stronach internetowych www.swietokrzyskifp.pl Zachęcamy zatem przedsiębiorców do zapoznania się z naszą ofertą i skorzystania z niej, bo możemy być naprawdę przydatnym i pomocnym partnerem w prowadzeniu biznesu.

– Elementem, który decyduje o sukcesie, jest przede wszystkim sukcesywny rozwój oferty…

– Tak, ma pan rację, dlatego i my wdrażamy produkty w nowych obszarach, np. poręczenia wierzytelności leasingowych. Aktualnie mamy podpisane dwie umowy o współpracy w tym obszarze: z Pekao Leasing oraz Millennium Leasing. Wkrótce zostaną podpisane kolejne umowy z ING Lease oraz PKO Leasing.

Fundusz, aby zapewnić jeszcze bardziej kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorców z naszego województwa, wprowadził w lutym 2016 roku nowy produkt pod nazwą „Poręczenia wadialne”. Oferta skierowana jest do sektora MSP, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej uczestniczą we wszelkiego rodzaju przetargach. Poręczenie wadialne jest doskonałym substytutem wadium wpłacanego w formie środków pieniężnych. Skorzystanie z tego rodzaju zabezpieczenia eliminuje konieczność wycofania przez przedsiębiorcę środków finansowych będących w obrocie poprzez zamrożenie ich na czas rozstrzygnięcia procedury przetargowej.

W niedalekiej przyszłości planujemy uruchomić poręczanie wierzytelności faktoringowych, i gwarancje dobrego wykonania kontraktu. Musimy stale rozszerzać naszą ofertę i zakres działalności. Fundusze poręczeniowe przy swoim ciągle tworzonym potencjale finansowym nie są na razie w stanie konkurować z ofertą BGK mającą gwarancje rządowe, która jest tylko z tego faktu o wiele bardziej atrakcyjna dla banków komercyjnych niż nasza. Dlatego musimy poszukiwać nowych obszarów, by nasza oferta była ciągle aktualna i dostępna. Tym bardziej, że Bank Gospodarstwa Krajowego nie będzie zajmował się leasingiem, faktoringiem oraz wadiami. Naszym atutem we współpracy, jaką obecnie realizujemy z 34 instytucjami finansowymi, w tym 28 bankami na terenie województwa świętokrzyskiego, jest to, że posiadamy wysoką ocenę ratingową (na poziomie inwestycyjnym), jaka została nam nadana przez niezależną agencję BCRA notyfikowaną w Komisji Europejskiej. Sprawia to, że banki trochę „odważniej” korzystają z naszych poręczeń.

– Jakie są plany i zamierzenia Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego na najbliższą przyszłość?

– Obecnie skupiamy się na realizacji projektu w ramach RPOWŚ 2007-2013, który kończy się w tym roku i jednocześnie przygotowujemy się do absorpcji środków na realizację wsparcia dla MŚP z nowej perspektywy finansowej 2014-2020. Nie są to jednak jedyne cele przed nami na najbliższą przyszłość.

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 stwarza szansę budowy w oparciu o środki z UE trwałego i efektywnego systemu poręczeniowo – gwarancyjnego działającego także po 2020 r. Ograniczenie czasowe programu gwarancji de minimis, obsługiwanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, wynikające z jego antycyklicznego charakteru powoduje potrzebę zapewnienia przedsiębiorcom nowego instrumentu ułatwiającego dostęp do finansowania kredytem bankowym. Niezbędne jest zapewnienie elastycznego przejścia na nowe zasady gwarantowania.

Dotychczasowe doświadczenia, uwarunkowania wynikające z nowej perspektywy finansowej oraz możliwość wykorzystania istniejącego potencjału poręczeniowo-gwarancyjnego implikują potrzebę:
– standaryzacji procesów/produktów poręczeniowo – gwarancyjnych,
– zwiększenia efektywności środków publicznych zaangażowanych w instrumenty poręczeniowe (odpowiednio wysoki mnożnik dzięki zapewnieniu akceptowalności nowego systemu przez system bankowy),
– utrzymania udziału w systemie regionalnych pośredników finansowych przy jednoczesnej poprawie efektywności i zwiększeniu skali ich działania,
– oparcia systemu o środki finansowe z dwóch perspektyw 2007 – 2013 i 2014 – 2020,
– zapewnienia finansowej wiarygodności nowego modelu poręczeniowo – gwarancyjnego przez Skarb Państwa, zapewnienia systemowej komplementarności oferty gwarancyjnej BGK i funduszy poręczeniowych, w miejsce ich obecnej konkurencyjności.

– Przypomnijmy raz jeszcze, kto może skorzystać z pomocy Funduszu?

– Oferta Świętokrzyskiego Funduszu Poręczeniowego Sp. z o.o. skierowana jest przede wszystkim do:
– podmiotów, których zdolność kredytowa została pozytywnie zweryfikowana przez bank bądź inną instytucję finansowa z którą fundusz podpisał umowę o współpracy,
– podmiotów prowadzących działalność gospodarczą mających siedzibę lub realizujących inwestycje na terenie województwa świętokrzyskiego,
– mikro, małych lub średnich przedsiębiorców w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.,
– organizacji pożytku publicznego.

Przy tej okazji chcę serdecznie zaprosić przedsiębiorców oraz wszystkich zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej do kontaktu z nami, będzie to okazja do przekazania Państwu najświeższej wiedzy o możliwości finansowego wsparcia Waszej działalności również w przyszłej perspektywie finansowej. Dodatkowo oprócz aktualnej oferty naszego Funduszu wskazujemy możliwości tzw. montażu finansowego, w którym obok banków pomocne są instytucje otoczenia biznesu, w tym Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy i Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego.

Biuro ŚFP mieści się w Kielcach przy ul. Św. Leonarda 1/13. Przedsiębiorcy mogą uzyskać wszelkie informacje dotyczące poręczeń pod nr tel.: 41/242 95 05, lub pisząc na adres:
e-mail: sekretariat@swietokrzyskifp.pl.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Bez kategorii

Więcej w Bez kategorii

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

tsa24.com30 września 2021

Szpital w Sandomierzu – „Całkowity zakaz odwiedzin”

tsa24.com20 września 2021

DEZAMET dostarczył 5500 pocisków do RAKÓW

tsa24.com13 września 2021

„Profilaktyka 40 PLUS”- Masz 40 lat? Skorzystaj z darmowych badań

tsa24.com7 lipca 2021

Policja apeluje o ostrożność nad wodą

tsa24.com23 czerwca 2021

Sukces matematyczny na szczeblu międzynarodowym Julii i Krystiana

tsa24.com15 czerwca 2021

Piknik Charytatywny z Okazji Dnia Dziecka w Sandomierzu

tsa24.com27 maja 2021

Zagłosuj na podwórko NIVEA w Sandomierzu

tsa24.com25 maja 2021

Zmarł ks. Tomasz Kotulski

tsa24.com28 kwietnia 2021