W Sandomierzu

Zadbają o bezdomne zwierzęta

Zadbają o bezdomne zwierzęta

175 tys. zł – tyle w 2018 roku samorząd Sandomierza przeznaczył na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganie zjawisku bezdomności.

Co roku w drodze stosownej uchwały samorząd Sandomierza podejmuje Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Wszytko po to by zapewnić im opiekę, a mieszkańcom miasta bezpieczeństwo.

Program obejmuje takie zadania jak: odławianie bezdomnych zwierząt, zapewnienie im miejsca a w schronisku, poszukiwanie nowych właścicieli dla czwórnogów, opieka i dokarmianie wolno żyjących kotów, obligatoryjna sterylizacja lub kastracja zwierząt w schronisku, usypianie ślepuch miotów, zapewnienie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, a także zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

35 tys. zł z programu przeznaczono na usługi weterynaryjne, w tym sterylizacja, kastracja, usypianie ślepych miotów. 130 tys. zł zostało przeznaczone na odławianie, transport oraz utrzymanie zwierząt w schronisku praz zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim. Natomiast 10 tys. zł przeznaczono na dokarmianie wolno żyjących kotów.

kot-1000x600

Wspólnie z miastem program opieki na bezdomnymi zwierzętami realizują Sandomierskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt prowadzące schronisko „Przytulisko na Wiśniowej”, Przychodnia Weterynaryjna „Animals”, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu, gdzie przewożone są bezdomne zwierzęta gospodarskie oraz policja. Odławianiem zwierząt zajmuje się Straż Miejska.

Zwierzęta trafiające do schroniska poddawane są kwarantannie oraz zabiegom odrobaczania, sterylizacji lub kastracji, kompleksowym szczepieniom i koniecznemu leczeniu. Natomiast koty wolno żyjące, bytujące głównie w piwnicach budynków mieszkalnych, są elementem systemu miejsko-wiejskiego, a ich obecność zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni. Nie są one zaliczane do zwierząt bezdomnych, dlatego też nie należy ich wyłapywać czy wywozić do schroniska.

Małgorzata Petecka

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Sandomierzu

Więcej w W Sandomierzu

Bezpieczeństwo podczas nadchodzącego weekendu

tsa24.com29 października 2021

Szarpanie za mundur i obelgi nie pomogły

tsa24.com29 października 2021

Kursy komunikacji miejskiej 1 listopada

tsa24.com29 października 2021

Wszystkich Świętych – Zmiana organizacji ruchu

tsa24.com29 października 2021

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Sandomierzu

tsa24.com27 października 2021

Konkurs na „Najlepszy Produkt Turystyczny” – Głosuj na Sandomierz

tsa24.com27 października 2021

Zbiórka nakrętek dla małej Igi

tsa24.com26 października 2021

Bartuś z Sandomierza świętował pierwsze urodziny

tsa24.com25 października 2021

Wręczono Nagrody Burmistrza Miasta Sandomierza im. A. Patkowskiego „Bonum Publicum”

tsa24.com25 października 2021