W Sandomierzu

Zakład Aktywności Zawodowej powstanie w Sandomierzu

Zakład Aktywności Zawodowej powstanie w Sandomierzu

Na wniosek Burmistrza Sandomierza Marka Bronkowskiego 26 września Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej w Sandomierzu oraz nadania mu statutu.

Projekt powołania Zakładu, który tworzyłby miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych w celu przygotowania tych osób do znalezienia zatrudnienia na otwartym rynku pracy, to podstawowy cel utworzenia jednostki gminnej w formie samorządowego zakładu budżetowego. Potrzeba utworzenia jednostki podyktowana została licznymi oczekiwaniami osób niepełnosprawnych, skierowanymi na możliwość nabycia nowych kwalifikacji zawodowych i społecznych.

Burmistrz Sandomierza postanowił podjąć działania mające na celu utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej. Projekt stanowi swoisty kompromis pomiędzy oczekiwaniami osób niepełnosprawnych, między innymi dotyczącymi zatrudnienia na stanowiskach pracy, które pomogą uzyskać w przyszłości predyspozycje do pracy w jednostkach podległych Burmistrzowi oraz pozostałych osób niepełnosprawnych, które nie posiadają żadnego doświadczenia zawodowego, a często nawet wykształcenia niezbędnego na rynku pracy.

Analiza danych dotyczących sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Sandomierzu wskazuje, że istnieje pilna potrzeba działania w tym zakresie.

Przedmiotem działania Zakładu jest: zatrudnianie osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego stopnia niepełnosprawności i osób zaliczanych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, rehabilitacja zawodowa i społeczna zatrudnionych osób niepełnosprawnych, pomoc w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w miarę indywidualnych możliwości rehabilitowanych osób oraz przygotowanie zatrudnionych i rehabilitowanych osób do znalezienia zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Przedmiot działalności Zakładu będzie realizowany poprzez: działalność wytwórczą i świadczenie usług w ramach prowadzonej działalności, a także zbyt wyprodukowanych wyrobów i usług, realizację programu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób zatrudnionych z orzeczonym stopniem niepełnosprawności oraz programów indywidualnych w tym zakresie, organizację procesu technologicznego dostosowanego do potrzeb i możliwości zatrudnionych osób niepełnosprawnych, a także przyuczanie osób niepełnosprawnych do zawodu.

źródło: UM Sandomierz 

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W Sandomierzu

Więcej w W Sandomierzu

Bartuś Przychodzki zebrał kwotę na najdroższy lek świata !

tsa24.com21 października 2021

Złodzieje pracują też na cmentarzu. Zachowaj czujność !

tsa24.com19 października 2021

43. rocznica wyboru Karola Wojtyły na głowę Stolicy Apostolskiej

tsa24.com18 października 2021

„Żywe obrazy historii” w ramach Odpustu bł. Wincentego Kadłubka

tsa24.com15 października 2021

Wystawa fotografii reportażowej pt. „NURSES ON THE FRONT LINE” otwarta

tsa24.com15 października 2021

Wręczono odznaki „Przyjaciel Osób Niewidomych”

tsa24.com14 października 2021

Spotkanie w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

tsa24.com13 października 2021

Sandomierskie obchody Dnia Edukacji Narodowej

tsa24.com13 października 2021

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022

tsa24.com13 października 2021