W powiecie

Zostań rodzicem zastępczym

Zostań rodzicem zastępczym

Powiat Sandomierski poszukuje kandydatów do prowadzenia rodzinnych domów dziecka: “Jeżeli jesteś osobą odpowiedzialną, nie boisz się wyzwań i pragniesz nadać sens swojemu życiu poprzez pomoc najmłodszym – zostań rodzicem zastępczym prowadzącym rodzinny dom dziecka” – czytamy na stronie powiatu.

Powiat od lat ma probemy z pozyskiwaniem osób chcących podjąć się roli rodziców zastępczych. Rodzinny dom dziecka jest formą pieczy zastępczej w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców. Tworzą go małżonkowie lub osoba nie pozostająca w związku małżeńskim. W rodzinnym domu dziecka może przebywać maksymalnie ośmioro dzieci. Jego prowadzenie można powierzyć osobom, które spełniają łącznie poniższe warunki:

– dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej
– nigdy nie pozbawiono, zawieszono lub ograniczono im władzy rodzicielskiej
– wypełniają obowiązek alimentacyjny, jeśli dotyczy
– nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych
– są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
– przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Prowadzącym rodzinny dom dziecka przysługuje:

– wynagrodzenie
– świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych dzieci
– środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego (powiat zapewnia ponadto ten lokal).

Wszystkie osoby zainteresowane prowadzeniem rodzinnego domu dziecka prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu mieszczącego się przy ul. Mickiewicza 34 (III piętro, pok. 304), tel. 15 644-10-10 wew. 358.

Amelia Chodorek 

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W powiecie

Więcej w W powiecie

Rozmawiano o przemyśle spożywczo-przetwórczym w naszym województwie

tsa24.com24 września 2021

Przemysław Daca Prezes PGW Wody Polskie z wizytą w Zawichoście

tsa24.com22 września 2021

100 urodziny Pana Józefa z Koprzywnicy

tsa24.com21 września 2021

Szpital w Sandomierzu – „Całkowity zakaz odwiedzin”

tsa24.com20 września 2021

DEZAMET dostarczył 5500 pocisków do RAKÓW

tsa24.com13 września 2021

Wizytacja placu budowy zbiornika wody pitnej w msc. Góry Wysokie

tsa24.com9 września 2021

Ćwiczenia służb mundurowych w Zawichoście

tsa24.com8 września 2021

Podpisanie porozumienia przez włodarzy gmin

tsa24.com7 września 2021

Festyn Rodzinny ” Szczepimy Się” w Szczytnikach

tsa24.com7 września 2021