W powiecie

Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych – ogłoszenie o konkursie

Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych – ogłoszenie o konkursie

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości planuje nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych PO WER 2014-2020. Nabór wniosków o dofinansowanie projektu potrwa od 30 marca do 31 maja 2016.

Kto może składać wnioski?
Wnioskodawcami w konkursie mogą być:
1. Przedsiębiorcy;
2. Podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego;
3. Podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw;
4. Partnerzy społeczni i gospodarczy w rozumieniu ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649, z późn. zm.);
5. Reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego;
6. Organizacje pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców;
7. Organizacje samorządu gospodarczego w rozumieniu ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle;
8. Organizacje związkowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Dofinansowanie można uzyskać na projekty mające na celu powołanie i funkcjonowanie Sektorowych Rad ds. Kompetencji.

Każdy projekt składany w ramach konkursu musi uwzględniać, co najmniej następujące działania:
– rekomendowanie rozwiązań/zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w danym sektorze, w tym mogących wpłynąć na poprawę sytuacji pracowników w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (m.in. pracownicy powyżej 50 roku życia, pracownicy o niskich kwalifikacjach),
– współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych działających w zakresie zintegrowania edukacji i pracodawców,
– określanie obszarów badawczych odnoszących się do kompetencji w danym sektorze, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji pracowników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym powyżej 50 roku życia lub o niskich kwalifikacjach oraz zlecanie ww. badań, identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji,
– przekazywanie informacji nt. zapotrzebowania na kompetencje do instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia oraz powiatowych urzędów pracy, co w efekcie powinno wpłynąć na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego,
– przekazywanie informacji nt. specyficznych potrzeb danego sektora w obszarze kompetencji do partnerów społecznych dokonujących identyfikacji potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw w danym sektorze.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu 100 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja na konkurs wynosi: 7,8 mln PLN

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć pisemnie lub za pośrednictwem ePUAP oraz w wersji elektronicznej za pośrednictwem aplikacji SOWA: www.sowa.efs.gov.pl.

Szczegółowe informacje znajdują się w serwisie Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Kliknij aby dodać komentarz

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

W powiecie

Więcej w W powiecie

Będzie modernizacja bieżni na stadionie

tsa24.com23 lipca 2021

Uważajcie na oszustów internetowych

tsa24.com23 lipca 2021

Jubileusz setnych urodzin mieszkańca Chrapanowa

tsa24.com23 lipca 2021

Dofinansowanie dla gminy na działalność klubów seniora

tsa24.com21 lipca 2021

Nowy mikrobus dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście

tsa24.com20 lipca 2021

Żłobek “Wesołe Maluszki” w Samborcu

tsa24.com16 lipca 2021

Uwaga! Miejscowość Łukawa – tragiczny wypadek z udziałem motocyklisty !

tsa24.com8 lipca 2021

Klimontów – Kryształowe Berło dla Mirosława Baki

tsa24.com7 lipca 2021

“Profilaktyka 40 PLUS”- Masz 40 lat? Skorzystaj z darmowych badań

tsa24.com7 lipca 2021